Concluziile au rezultat din verificări efectuate, prin eşantion, de Corpul de control la administraţiile locale din oraşul Petrila şi comuna Ilia (judeţul Hunedoara), comuna Ştefan cel Mare (judeţul Călăraşi), comunele Aghireşu şi Mihai Viteazu (judeţul Cluj), comunele Corbii Mari şi Răscăieţi (judeţul Dâmboviţa), comuna Roata de Jos (judeţul Giurgiu), comuna Turţ (judeţul Satu Mare), comuna Snagov (judeţul Ilfov) şi comuna Teişani (judeţul Prahova).

Inspectorii acuză astfel că administraţia locală din comuna Teişani a folosit documente falsificate pentru justificarea fondurilor primite la realizarea unei reţele de apă potabilă, c a fost acordat cu 1,49 milioane lei mai mult decât s-a solicitat prin cererea de finanţare pentru primăria Petrila la realizarea unui canal de ape menajere, că primăria Răscăeţi a acordat ilegal un contract de 1,5 milioane lei pentru amenajarea unui pod şi că la Mihai Viteazu au fost subcontractate lucrări cu încălcarea prevederilor contractuale.

Corpul de control mai acuză autorizarea ilegală a unor lucrări, prezentarea de date false în documentele de recepţie, schimbarea destinaţiei fondurilor alocate de la buget, plata nejustificată a unor lucrări neexecutate, cheltuirea ineficientă a fondurilor publice pentru obiective de investiţii care nu au fost puse în funcţiune.Inspectorii mai remarcă faptul că, în comuna Roata de Jos, a fost declarată câştigătoare o ofertă care conţinea cantităţi excesive şi bunuri nesolicitate pentru dotarea unei baze sportive, respectiv a fost solicitată o pereche porţi handbal, dar au fost ofertate trei perechi, a fost solicitată o pereche plasă porţi, dar au fost ofertate tot trei perechi, au fost solicitate patru birouri în vestiare, dar au fost ofertate 48 de birouri, fiind ofertat şi un dulap nesolicitat.