Evenimentul Zilei > Actualitate > E?ec al summitului UE pentru bugetul 2014-2020. Traian B?sescu: S-a decis t?ierea a 70 de miliarde de euro, mai trebuie t?iate înc? 30
E?ec al summitului UE pentru bugetul 2014-2020. Traian B?sescu: S-a decis t?ierea a 70 de miliarde de euro, mai trebuie t?iate înc? 30

E?ec al summitului UE pentru bugetul 2014-2020. Traian B?sescu: S-a decis t?ierea a 70 de miliarde de euro, mai trebuie t?iate înc? 30

Reuniunea Consiliului European la care s-a discutat bugetul UE pentru exerci?iul 2014-2020 s-a încheiat cu un e?ec. Pre?edintele Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso a spus c? nu s-a ajuns la un consens ?i mai este nevoie de o rund? de discu?ii. Urm?torul summit pe buget, în 2013.

UPDATE 18.20 Traian B?sescu a început declara?iile de pres?.

 • Prima jum?tate a CE s-a desf??urat în 2012, a 2-a jum?tate în 2013. Nu s-a ajuns la un buget, dar categoric s-au f?cut progrese. S-au f?cut foarte mul?i pa?i pentru ajungerea la un buget în urm?torul consiliu. Solicit?rile de reduceri venite din partea statelor net contributoare variau intre 50 si 200 de miliarde. Acum stim ca reducerea va fi de 100 de miliarde, fa?? de propunerea Comisiei. S-au g?sit solu?ii pentru t?ierea a 70 de miliarde. Pân? la viitorul consiliu, trebuie g?site solu?ii pentru t?ierea a înc? 30 de miliarde. Obiectivul nostru: relaxarea condi?iilor de accesare.
 • Pentru România este esen?ial? condi?ia de accesare a banilor europeni. Acum câ?iva ani se reclama mereu c? nu avem banii autohtoni pentru accesarea banilor europeni. De doi, trei, ani se aude mai slab aceast? abordare. De ce? Pentru c? România a ob?inut tot soiul de derog?ri. Pentru noi devenea esen?ial s? ne asigur?m condi?iile de co-finan?are na?ional? la banii europeni.Am ob?inut facilit??i: includerea TVA-ului în cheltuielile eligibile. Ajut? extraordordinar de mult agen?ii economic. Am readus cofinan?area la 85%, era 75%. Aceste dou? m?suri înseamn? pentru bugetul României de la dou? la 2,4 miliarde de euro pe an. Prefinan?area, 4%.
 • Nu vom avea marj? de manevr? foarte mare pe deficit ?i era esen?ial s? men?inem aceste facilit??i, chiar dac? unele din ele le vom pierde pe acest exerci?iu. Dar pe urm?torul, toat? suma alocat? Românie va fi pe aceste condi?ii.
 • Documentul de ast? noapte r?mâne, ce s-a convenit, a?a r?mâne. Mai urmeaz? o reducere de 30 de miliarde. Ce ?tiu cert: pentru 2014-2020, agricultorii români vor avea o cre?tere gradual? de cel pu?in 5 miliarde de euro, care se adaug? la 5,5 miliarde de euro. România, fermierii români, afecta?i de diferen?a de subven?ie. Important s? elimin?m diferen?a de subven?ie.
 •  Am v?zut la to?i liderii politici dorin?a de a g?si solu?ii. Nu trebuie s? d?m cu pietre în contributorii ne?i. E criz? ?i acolo.
 • Afar? condi?ionalitatea, eliminat? (leg?tura cu absorb?ia proast? de pân? acum)!!! „Done!”

 • Discutabil dac? mai putem cre?te cu 110% la fonduri de coeziune. 
 • Undeva la 190-200 euro pe hectar, în 2020, pl??i directe.
 • Poate g?sim un iste? care vine s? scape f?r? reducere.
 • Sunt mai optimist decât la plecare.
 • Da. (mul?umit de sprijinul oferit de guvern)
 • Nu. (nu va prezenta informare parlament)
 • Am r?mas consistent în urm? cu reformele structurale. Guvernul trebuie s? fac? (deficien?ele din acordul cu FMI).

UPDATE 18.10 Pre?edintele Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso, precum ?i pre?edintele Consiliului European, au început deja s? fac? primele declara?ii publice, dup? e?ecul discu?iilor.
Rompuy: "Mai este nevoie de timp, exist? poten?ial s? ajungem la o conluzie, nu trebuie s? dramatiz?m."
Barroso: "Discu?iile au fost complexe. Pozi?iile au fost mai bine în?elese. Nu suntem la punctul de a ajunge la un consens. Pentru prima oar? în bugetul UE discut?m t?ieri ale bugetului."
UPDATE 18.00 Traian B?sescu urmeaz? s? fac? declara?ii în aproximativ 15 minute.
UPDATE 17.57. Traian B?sescu se afl? înc? la reprezentan?a României la UE, dar se va întoarce în cl?direa Consiliului European pentru concluziile finale. Chiar dac? este clar c? negocierile au e?uat simpla redactare a concluziilor ar putea dura între o or? ?i patru.
UPDATE 17.50 În acest moment se lucreaz? la concluziile summitului, dar negocierile pe buget au e?uat. Se anun?? deja briefinguri ale ?efilor de delega?ii, a?adar summitul a luat sfâr?it.
UPDATE 17.45 Liderii UE au revenit în sal? pentru concluzii. Polonia insist? s? se revin? la negocieri.
E?ecul dezavantajeaz? România, care avea ?anse la o alocare de pu?in peste 40 de miliarde de euro (fa?? de 33 de miliarde între 2007 ?i 2013), cu o majorare de 50% a pl??ilor directe la hectar, a avansului pl?tit la proiectele europene ?i chiar ?i a cofinan??rii, care putea ajunge la 95%.
R?mâne?i pe www.evz.ro pentru a afla cele mai importante declara?ii ale lui Traian B?sescu.