Evenimentul Zilei > Actualitate > Elena Udrea, victorie f?r? probleme în colegiul 4 Neam?
Elena Udrea, victorie f?r? probleme în colegiul 4 Neam?

Elena Udrea, victorie f?r? probleme în colegiul 4 Neam?

Cu o s?pt?mân? înainte de sfâr?itul campaniei electorale, candidatul ARD pentru Camera Deputa?ilor în colegiul 4 din Neam?, Elena Udrea î?i consolideaz? pozi?ia de câ?tig?tor deta?at al alegerilor parlamentare de pe 9 decembrie. Astfel, fostul ministru întrune?te 57,5% din op?iunile de vot ale aleg?torilor din Municipiul Roman ?i comuna Ion Creang?, înregistrând o cre?tere de aproximativ un procent fa?? de debutul campaniei.

Conform sondajului de opinie realizat de voluntari ai Asocia?iei pentru Demnitate ?i Valoare Uman?, în perioada 22-25 noiembrie 2012, pe un e?antion de 1000 de persoane ?i cu o marj? de  eroare de +/-3,2%, contracandidatul Elenei Udrea, Liviu Br?tescu, înregistreaz? o sc?dere de 2 procente, situându-se la ora actual? la un scor de 28,4%. În preferin?ele aleg?torilor, pe locul trei se afl? Gabriel Andrici, candidatul PP-DD cotat la 7,48% inten?ie de vot, iar Constantin Ghica din partea PER este situat pe locul patru, cu 2, 88 % din inten?iile de vot. Potrivit aceluia?i sondaj, Daniel Enache, din partea PRM întrune?te 1,61% din inten?iile de vot,  Denis Popovici( PP)- 0,35%, iar candidatul UDMR, Eros Levente ar fi votat de  0,24% dintre roma?cani.

 Conform aceluia?i sondaj, favorabilitatea locuitorilor Municipiului Roman ?i a comunei Ion Creang? a crescut cu aproape 10 procente fa?? de candidatul ARD, Elena Udrea, dar cre?terea nu s-a transferat integral ?i la nivelul op?iunii de vot. In privin?a lui Liviu Br?tescu, pe fondul ac?iunilor de campanie se înregistreaz? o cre?tere a notoriet??ii acestuia, de aproximativ 7%, îns? favorabilitatea acestuia se afl? în sc?dere. Pe cale de consecin?? ?i inten?ia de vot a acestuia a sc?zut.

 În ceea ce prive?te votul politic, asemeni tendin?ei vizibile la nivelul candida?ilor, 45% dintre roma?cani ar opta pentru ARD(PDL- FC- PN?CD), în cre?tere cu dou? procente fa?? de sondajul precedent, iar inten?ia de vot pentru USL a sc?zut cu un procent, la 37%.

 Potrivit aceluia?i sondaj, PP-DD înregistreaz? o inten?ie de vot de 10,8%, PER este preferat de 3,7% dintre aleg?tori, PRM de 2, 9%, PP de 0,8% ?i UDMR de 0,3% dintre roma?cani.

 

Cifrele au fost ob?inute prin redistribuirea nehot?râ?ilor care reprezint? 30% dintre totalul responden?ilor, iar sondajul a fost comandat de ARD Roman.