Studenții sunt de părere că realitatea din prezent necesită deja alte ajustări bugetare, nu doar din cauza faptului că asumările nu au fost puse în practică atunci când ar fi fost necesar, ci și din motivul că, adeseori, modul de calcul al diferitelor fonduri alocate învățământului superior nu ține cont de niște factori elementari, care să reflecte atât fluctuațiile economice, cât și situația actuală socio-economică a României.

Ei spun că programul PSD din 2017, semnat de președintele Liviu Dragnea, prevedea ca în Legea bugetului de stat pentru anul 2017 să se regăsească inclusiv creșterea alocației pentru burse studențești la valoarea de 201 lei/ student bugetat. De asemenea, era prevăzută creșterea fondului pentru acordarea subvenției cămine-cantine, în vederea dublării acesteia (în prezent, presupunând o creștere de 117.331.510,2 lei). Nu în ultimul rând, PSD a promis alocarea unui buget de 44.000.000 lei în vederea subvenționării transportului local al studenților cu mijloace de transport în comun (în prezent presupunând o creștere cu aproximativ 15.000.000 lei față de anul precedent).

„Asumările financiare sunt cuantificabile, dar prin superficialitatea cu care se tratează încă multe probleme ale sistemului educațional românesc, ne punem inevitabil întrebarea: este educația o prioritate a statului român în momentul de față?”, se întreabă liderii studenților.

De asemenea, ANOSR solicită creșterea cuantumului burselor specifice la valoarea bursei minime propuse de CNFIS, și anume 578 lei, pentru studenții care urmează programe de studii de licență și 1.156 lei pentru studenții care urmează programe de studii de masterat.

„Putem remarca faptul că ne aflăm aproape la jumătatea mandatului 2016-2020, iar angajamentele asumate inițial, ce vizează dezvoltarea învățământului superior din România, sunt în continuare parțial îndeplinite. Suntem convinși că un învățământ superior de calitate are la bază și necesitățile studenților, motiv pentru care ANOSR își arată deschiderea pentru colaborarea în sensul soluționării problemelor sesizate și își dorește ca actuala clasă politică să demonstreze că are maturitatea de a-și asuma educația ca fiind o prioritate națională”, mai spun liderii ANOSR.