O notă din 8 februarie 1945 a Inspectoratului de Poliție Iași consemnează faptul că ”pe 31 ianuarie 1945, tânărul Clemente Ion în etate de 19 ani, originar din comuna Costești Lăpușna, a trecut Prutul venind din Basarabia, prin dreptul comunei Drănceni, acest județ. Numitul declară că a fugit din Basarabia din următoarele motive:

-autoritățile sovietice ridică familii întregi dintre cele mai înstărite (care au de la 7 ha în sus)

– ridică tineret băieți de la 15 ani și fete de la 14 ani

– tineretul care urmează a fi ridicat, e strans la primărie și de acolo sunt încărcați în mașini și duși la Chișinău, iar de aici îmbarcați în trenuri și duși peste Nistru, de unde nu se mai înapoiază

– tânărul se gîndește cu groază că va fi retrimis în Basarabia

– arată că în Basarabia populația e deznădăjduită. Li se ia locuitorilor ceriale, vite , păsări, în special de către polițiile sovietice, în mod samavolnic”. În dreptul rubricii ”măsuri luate”, un funcționar a scris: ”Tânărul a fost predat delegatului sovietic al comisiei aliate de control din Huși”.

Informatorul rușilor

Pe 6 februarie 1945, un căpitan din fostul județ Fălciu, raporta că pe 31 ianuarie 1945, ”un Domn Maior însoțit de 13 ostași sovietici a venit în comuna Drânceni peste Prut și au ridicat 3 locuitori pe care i-a dus în Basarabia și care erau învinuiți că ar fii furat de peste Prut o roată de la gradinărie. În ziua de 2 februarie unul dintre cei trei locuitori ridicați și anume Marin Serdaru, a fost pus în libertate și se crede că a fost însărcinat să culeagă informațiuni în favoarea URSS-ului”, se arată în nota informativă.

Povestea cu Plugare

Pe 18 ianuarie 1945, o altă notă arată ”că locotenentul sovietic Marius Anatolie de la Serviciul Geografic Sovietic, a declarat șefului de post din comuna Târzii, că domnul Mareșal Marinovski – Comandantul Frontului II Ucrainean, a dat dispoziții trupelor din subordine să nu mai fumeze țigările ”Plugare”, întrucât au fost otrăvite în timpul retragerii trupelor Germane din România și sunt vătămătoare”. Nota este semnată de un anume căpitan Diaconescu și trimisp Comandamentului Legiunei Jandarmi Fălciu.

Meserii false

Reclamațiile mai vizează o falsă doctoriță de origine sovietică care practica meseria fără autorizație și care ”pretindea câte 1000 de lei pentru un tratament”, 2un agent sanitar care nu venea la solicitările sătenilor grav bolnavi și care pleca cu păsări de la cei care nu aveau bani să-I plătească serviciile. 

Sovieticul vopsit

O altă notă este datată 15 iunie 1945 și a fost trimisă de postul de Jandarmi Averești, județul Fălciu. ”În satul Plopi, pe raza acerstui post este un tînăr, anume I. Săulescu, care trăiește în concubinaj cu învătătoarea de la acea școală, și care acest tânăr este de origine maghiară.  El se pretinde că este agent secret de la Coamandamentul Sovietic din Huși și cere să I s edea informații suplimantare. În ziua de 14 iunie 1945 , fiind beat, s-a adresat plotonierului Pricop Gh. de la  acest post cu cuvinte înjositoare. Rog să binevoiți a cerceta în mod secret la Comandamentul sovietic pentru a ști précis situația lui pentru că actele nu le arată”.