În Nota de Fundamentare se arată că prin aprobarea și implementarea noului cadru legal se urmărește dezvoltarea unui sistem de includere de includere a unor mecanisme de migraţie temporară, cât și pe termen lung, inclusiv prin măsuri de facilitare a admisiei străinilor pe teritoriul României. Printre beneficiile imigraţiei, în document se enumeră:

„Măsurile propuse în materie de admisie vor contribui la dezvoltarea turismului românesc pe plan extern, valorificarea potenţialului turistic concomitent cu dezvoltarea industriei turistice la nivel naţional, creșterea economică, acoperirea deficitului existent pe piaţa forţei de muncă, încadrarea studenţilor și cercetătorilor”. Urmare a măsurilor propuse, MAI socotește că “se vor scurta și simplifica durata procedurii de azil și a procesului decizional” și vor crește perspectivele de integrare ale celor care au dreptul la protecție internaţională. „Autorităţile trebuie să efectueze demersurile necesare pentru punerea în aplicare a Planului de acţiune privind integrarea resortisanţilor ţărilor terţe, lansat de Comisia Europeană”, care are ca obiectiv de a valorifica contribuţia economică și socială a acestora la dezvoltarea UE.

 

Pactul ONU e pe cale să devină obligatoriu

 

Evenimentul zilei a informat joi că Documente interne dezvăluie că Bruxelles-ul intenţionează să introducă Pactul ONU pentru Migraţie în legislaţia UE, potrivit unor documente interne ale Comisariatului pentru justiţie al Comisiei Europene. Pactul ONU susţine că migraţia de masă este „inevitabilă, necesară și de dorit”.

Cei care au avertizat că semnarea Pactului este doar primul pas pentru impunerea sa obligatorie au fost catalogaţi imediat de presa „mainstream” ca „extremiști” și propagatori ai „teoriilor conspiraţiei extremei drepte”. Ministrul de Externe din Ungaria, Peter Szijjarto, a descris raportul Comisariatului ca o „dovadă palpabilă” că UE urmărește să facă Pactul ONU privind Migraţia obligatoriu pentru Uniune.