Acesta e contextul în care romanele lui Bernard Cornwell din seria Ultimul regat au fost transpuse pentru micul ecran, iar sezonul doi (cu alte opt episoade), se poate de acum vedea pe Netflix. Cele 10 volume din seria Istoriilor saxone, de Bernard Cornwell, au apărut începând cu 2004, din perioada când nimic nu părea mai solid pe lume decât Marea Britanie. Aceste romane transpun istoria nașterii regatului englez și descriu strădaniile întemeietoare ale generațiilor care l-au zidit. Îmi mărturisesc admirația pentru această serie de romane, iar marele secret al succesului lor mi se pare a fi inteligenta construcție a personajului central, Uhtred, uzurpat de unchiul său, care i-a furat domnia castelului Bebbanburg, aflat pe coasta Mării Nordului, într-o poziție strategică, la limita nordică a teritoriilor locuite de saxoni. Uhtred e de origine saxonă, dar a fost crescut de Ragnar, unul dintre căpitanii danezi care invadaseră Northumbria secolului al IX-lea. Destinul îl poartă pe Uhtred în serviciul regelui Alfred cel Mare (a domnit în Wessex din 871 până în 899), pe care-l salvează în nenumărate rânduri de furia invadatorilor vikingi, câștigând pentru el o serie de bătălii la York, Durham, sau în apropiere de strategicul Beamfleot, situat acolo unde Tamisa se varsă în Marea Nordului. Uhtred nu ezită să afirme în repetate rânduri că Alfred îi datorează coroana, și are față de rege izbucniri vecine cu obrăznicia, savuroase în romanele lui Cornwell, și excelent transpuse pe ecran, în interpretarea lui Alexander Dreymon, pe care rolul de obraznic impulsiv îl prinde foarte bine. Povestea surprinde excelent și pioșenia regelui Alfred, care nu poate înțelege de ce Uhtred nu se convertește la credința creștină, și de ce războinicul devotat și util pe câmpul de bătălie generează conflicte cu fețele bisericești ale Wessexului. Problemele externe ale regatului lui Alfred nu sunt puține, invaziile vikinge se succed. Sursa primară de inspirație pentru Bernard Cornwell au fost Cronicile anglosaxone, un document scris între veacurile IX și XII. Romanele și filmele din seria Ultimului regat povestesc printr-o parabolă din vremurile fondatoare cât de mult s-au străduit oamenii din veacul al IX-lea pentru unitatea politică, și cât de nenorocit poate fi destinul unor pământuri necârmuite înțelept. E imposibil ca o asemenea saga istorică să nu invite la reflecții asupra implicațiilor politice curente.