Evenimentul Zilei > International > Curtea de Conturi ia la BANI mărunți MIGRAȚIA către EUROPA
Curtea de Conturi ia la BANI mărunți MIGRAȚIA către EUROPA

Curtea de Conturi ia la BANI mărunți MIGRAȚIA către EUROPA

Curtea de Conturi Europeană desfășoară un audit cu privire la gestionarea migrației de către UE.

Curtea va evalua în special dacă sprijinul acordat Greciei și Italiei și-a atins obiectivele și dacă procedurile de azil și cele de returnare au fost eficace și rapide. Ea va examina proiectele sprijinite pentru a stabili relevanța acestora, pentru a evalua concepția lor și pentru a verifica dacă obțin rezultatele preconizate și, de asemenea, va analiza procedurile subsecvente, pentru a evalua dacă s-a înregistrat o îmbunătățire a performanței.

Curtea a publicat deja o analiză preliminară de audit privind gestionarea migrației de către UE. Analizele preliminare de audit (denumite anterior „note de informare”) furnizează informații cu privire la o activitate de audit în curs. Acestea sunt concepute pentru a servi drept sursă de informații pentru cei interesați de politica sau de programele auditate.

Provocările legate de migrație au evidențiat deficiențe în politicile UE privind azilul și migrația și în gestionarea frontierelor sale externe. Mecanismele stabilite au fost supuse unei presiuni puternice, în unele cazuri fiind antrenată chiar suspendarea temporară a acestora. Așadar, asigurarea punerii în aplicare a măsurilor corecte și a cadrului juridic adecvat pentru gestionarea migrației este vitală”, a declarat Leo Brincat, membru al Curții de Conturi Europene responsabil de acest audit.

Criza migrației a atins punctul culminant în 2015, când peste un milion de persoane au încercat să ajungă în UE. Deși numărul acestora a scăzut la nivelul anterior crizei, zeci de mii de persoane migrează încă în Uniune.

Întrucât sunt situate în prima linie, Grecia și Italia sunt cele mai afectate.

UE a adoptat mai multe măsuri pentru a gestiona criza, inclusiv înființarea de „hotspoturi” și introducerea unor sisteme de relocare, ambele inițiative fiind inițial menite să aibă un caracter temporar. Cele două măsuri vor face obiectul acestui audit. În cadrul abordării „hotspot”, agențiile UE intervin pe teren pentru a ajuta statele membre din prima linie să identifice, să înregistreze și să amprenteze migranții nou sosiți, pentru a stabili care dintre aceștia au nevoie de protecție internațională, cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale ale persoanelor. Există cinci hotspoturi în Grecia și cinci în Italia.

Se estimează că raportul rezultat în urma auditului va fi publicat înainte de sfârșitul anului 2019

Raportul Curții de Conturi Europene cu privire la gestionarea migrației este a patra publicație dintr-o serie consacrată politicii în materie de migrație. În martie 2016, Curtea a publicat un raport special cu privire la cheltuielile efectuate de UE, până în 2014, în țările din vecinătatea sa estică și sudică mediteraneeană, în cadrul politicii externe în materie de migrație. În aprilie 2017, Curtea a examinat abordarea „hotspot”, iar în mai 2018 a publicat un document de informare privind integrarea în societate a migranților din afara UE. Auditul în curs va reprezenta o urmare dată activităților întreprinse în scopul întocmirii raportului din 2017 cu privire la hotspoturi.