Campania este derulată în parteneriat de Departamentul pentru Relaţii Interetnice şi Agenţia Naţională pentru Romi – Guvernul României. 

Campania de informare presupune realizarea a cinci scurtmetraje documentare, care urmează a fi prezentate şi dezbătute de către personalităţi publice rome şi ne-rome în cadrul unor emisiuni care vor fi difuzate la un post naţional de televiziune.

Filmele vor fi axate pe cinci subiecte de interes public legate de problematica romilor:

Aspecte privind istoria romilor, fenomenul migraţiei şi tradiţie versus modernism în comunităţile de romi;

Accesul romilor la educaţie, la locurile de muncă şi la serviciile de sănătate publică;

Cultura şi tradiţiile romilor;

Probleme de discriminare, incluzând aspecte privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi;

Participarea organizaţiilor romilor la viaţa publică şi realizări de succes ale romilor.

Campania de informare publică "Cunoaşte-i pe romi înainte să îi judeci!" îşi propune conştientizarea publicului şi a autorităţilor publice locale în ceea ce priveşte istoria, specificul cultural, precum şi diversele probleme cu care se confruntă minoritatea romă din România.

Pe de altă parte, dezbaterile ce vor însoţi difuzarea filmelor au menirea de a contribui la conturarea unor măsuri de îmbunătăţire a situaţiei socio-economice şi educaţionale a romilor din România, precum şi creşterea nivelului de înţelegere între cetăţenii români de etnie romă şi restul cetăţenilor României.