Evenimentul Zilei > Actualitate > Controlul marilor averi: PRIMELE 10 persoane au fost verificate!
Controlul marilor averi: PRIMELE 10 persoane au fost verificate!

Controlul marilor averi: PRIMELE 10 persoane au fost verificate!

Valoarea veniturilor nedeclarate ale primelor 10 persoane verificate de ANAF este de aproape 87 milioane lei.

Verificările fiscale prealabile din cadrul programul de asigurare a conformării fiscale a persoanelor fizice cu averi mari (peste 20 milioane de euro/persoană), au fost declanșate efectiv în anul 2013.

În anul 2014 au fost declanșate verificări fiscale la persoanele fizice pentru care s-a constatat cu ocazia VFPD îndeplinirea condițiilor legale privind diferența semnificativă între veniturile estimate pe baza situației fiscale personale și cele declarate organelor fiscale.

În anul 2015 au fost finalizate  verificãrile fiscale în cazul primelor 10 persoane din grupul PFAM care este format din 336 persoane, asupra carora se fac analize si verificari privind riscurile fiscale si se aplica programe de conformare.

Rezultatele verificărilor primelor 10 persoane:

-venituri nedeclarate: 86.948.321 lei

-23.771.463 lei – venituri nedeclarate cu sursă neidentificată 

-impozit pe venit suplimentar – 3.803.434 lei

-obligații fiscale accesorii (penalități de întârziere și dobânzi) – 2.437.706 lei

-63.176.858 lei – venituri nedeclarate cu sursă identificată

-impozit pe venit suplimentar – 10.108.297 lei

-obligații fiscale accesorii (penalități de întârziere și dobânzi) – în curs de calculare.

Aceste verificări  au prezentat un grad ridicat de complexitate, generat de următoarele aspecte:

– au fost analizate operațiunile desfășurate prin peste 480 de conturi bancare (peste 100.000 de tranzacții) transmise de instituțiile de credit, în principal, pe format hârtie, fapt care a necesitat prelucrarea manuală a acestora

– au fost verificate operațiuni desfășurate de persoanele fizice cu peste 120 de societăți comerciale (peste 10.000 de operațiuni)

– au fost prelucrate informații privind deținerile patrimoniale primite de la peste 100 de autorități ale administrației publice locale (servicii de impozite și taxe locale)

– mare parte dintre activitățile și tranzacțiile verificate presupun analize complexe: activități investiționale diverse, tranzacții cu instrumente financiare pe piețele interne și internaționale, tranzacții disimulate sau artificiale, multiple operațiuni cu numerar, inclusiv de valori semnificative, pentru care au fost prezentate informații neclare, insuficiente sau contradictorii (aspect datorat reticenței contribuabililor de a furniza astfel de informații).