Ministerul Educației a anunțat că procedura de examen va fi adaptată nevoilor acestor elevi. Părinții sau tutorii legali vor trebui să depună o cerere tip, un referat de expertiză medico-pedagogica și fotocopie după Certificatul de naștere sau Cartea de Identitate a copilului. Acestea se vor depune la Registratura Inspectoratului Școlar al Municipiului Bucuresti. Referatul de expertiză medico-pedagogică se obține de la Comisia medicală municipală de orientare școlarprofesională, iar condițiile de egalizare a șanselor se vor aplica în funcție de diagnostic și recomandările cuprinse în referatul de expertiză medico-pedagogică.