Evenimentul Zilei > Actualitate > Concurs pentru posturile de inspectori la Inspectoratul Școlar al Municipiului București. Care sunt condițiile și cine poate participa
Concurs pentru posturile de inspectori la Inspectoratul Școlar al Municipiului București. Care sunt condițiile și cine poate participa

Concurs pentru posturile de inspectori la Inspectoratul Școlar al Municipiului București. Care sunt condițiile și cine poate participa

Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti va organiza concurs pentru ocuparea mai multor funcţii vacante de inspector şcolar, înscrierile urmând a avea loc în perioada 27 aprilie - 5 mai, potrivit unui anunţ publicat pe site-ul instituţiei.

Probele de concurs se vor desfăşura în perioada 20 mai – 5 iunie la sediul ISMB.

Printre posturile scoase la concurs sunt cele de inspector şcolar pentru managementul resurselor umane, activităţi extraşcolare, activităţi extraşcolare şi comunicare instituţională, arte plastice şi vizuale, muzică şi educaţie muzicală, chimie, dezvoltarea resursei umane, educaţie fizică şi sport, educaţie permanentă, fizică, geografie şi pentru informatică.

La concurs poate candida personalul didactic care a absolvit o instituţie de învăţământ superior de lungă durată cu diplomă de licenţă sau ciclul II Bologna cu diplomă de master, care este titular având contract de muncă individual pe perioadă nedeterminată în învăţământul preuniversitar, cu gradul didactic I sau titlul ştiinţific de doctor, cu vechime efectivă la catedră de minimum 7 ani în învăţământul preuniversitar.

De asemenea, candidaţii trebuie să fi obţinut calificativul anual 'foarte bine' în ultimii 5 ani şi să nu fi fost sancţionaţi disciplinar sau penal.

O altă condiţie este aceea de a fi membri ai Corpului naţional de experţi în management educaţional.

Metodologia şi bibliografia de concurs vor fi afişate la sediul Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti