CNCD susține că instituțiile bancare ar trebui să prezinte o serie de alternative pentru pesoanele cu dizabilități

Conform CNCD, refuzul băncii este un act de discriminare și încalcă dreptul la demnitate. prin urmare, CNCD a aplicat amendă contravențională în cuantum de 3.000 lei băncii reclamate, hotărâre adoptată cu unanimitate de voturi a celor prezenți (7 persoane).

„Băncile trebuie să acorde posibilități alternative pentru persoanele cu dizabilități, de exemplu contract scris în limbaj Braille”, arată CNCD, conform TVR.