Evenimentul Zilei > Actualitate > Citroen î?i retrage reprezentan?a din România. Grupul PSA încredin?eaz? importul companiei Trust Motors
Citroen î?i retrage reprezentan?a din România. Grupul PSA încredin?eaz? importul companiei Trust Motors

Citroen î?i retrage reprezentan?a din România. Grupul PSA încredin?eaz? importul companiei Trust Motors

Grupul francez PSA Peugeot Citroen, puternic lovit de criza din Europa, a anun?at oficial c? reorganizarea sa implic? stoparea activit??ii reprezentan?ei sale din România. Importul ?i distribu?ia m?rcii Citroën au fost preluate de Trust Motors, importatorul local al m?rcii Peugeot înc? din 1991.

Conform grupului francez, „acest transfer de activitate corespunde voin?ei PSA de a crea sinergii prin regruparea func?iilor de suport ale filialelor sale ?i ale unor importatori Peugeot ?i Citroën în Europa”, îns? nu a men?ionat ce modific?ri de structur? vor avea loc în alte state.
Bruno Bolquel, director al zonei Europa Central? ?i de Est pentru PSA Peugeot Citroën, da men?ionat c? „grupul nostru se va sprijini de acum înainte pe partenerul s?u istoric în România, ?i anume Trust Motors, în vederea distribuirii ?i comercializ?rii m?rcii Citroën. Trust Motors este un importator de succes al m?rcii Peugeot înc? din 1991. Trebuie spus c? cele dou? m?rci vor r?mâne total independente pe pia?? iar noi le vom oferi în continuare clien?ilor Citroën toate modelele ?i serviciile m?rcii”.
Marca Citroën este prezent? în România printr-o filial? proprie a produc?torului înc? din 2007. Marca a vândut peste 28.000 de vehicule în cei 10 ani de prezen?? pe pia?a auto româneasc?. Citroën dispune de o re?ea format? din 18 puncte de vânzare care i-au permis s? ating? în 2011 o cot? de pia?? de 2%, dar ?i dintr-un num?r de 22 de reparatori agrea?i.
Trust Motors va prelua efectivele ?i re?eaua filialei Citroën în România ?i va demara opera?iunile începând cu data de 1 februarie 2013.