Evenimentul Zilei > Justitie > Cietște cine ar putea benefiacia de grațiere! Proiectul privind legea grațierii a fost publicat pe site-ul Ministerului de Justiție
Cietște cine ar putea benefiacia de grațiere! Proiectul privind legea grațierii a fost publicat pe site-ul Ministerului de Justiție

Cietște cine ar putea benefiacia de grațiere! Proiectul privind legea grațierii a fost publicat pe site-ul Ministerului de Justiție

Ministerul Justitiei a pubilcat pe site-ul său proiectul privind grațierea unor persoane aflate în spatele gratiilor. Evenimentul zilei a aflat că în acestă categorie se află aproximativ 2.500 de persoane care ar putea să beneficieze de legea grațierii.

Află care sunt condamnații care vor benefiacia de legea grațierii și care nu. Astfel, conform Proiectului VOR BENEFICIA:

pentru graţierea unor pedepse

În temeiul art. 115 alin. (4)și alin. (6) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă:

Art. 1

   (1)  Se  graţiază   în  întregime  pedepsele  cu  închisoare  de   până  la   5  ani  inclusiv

precum și pedepsele cu amendă aplicate de instanţa de judecată.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică indiferent de modalitatea de executare a pedepsei

închisorii dispusă de instanţă.

Art. 2 Se graţiază în parte :

a)

cu 1/2 pedepsele cu închisoare aplicate persoanelor care au împlinit vârsta de 60

ani,  femeilor  însărcinate  (gravide)  sau persoanelor  care au  întreţinere  minori  cu

vârsta de până la 5 ani;

b)

cu 1/2 sau, după caz, cu restul de pedeapsă neexecutat din  pedepsele cu închisoare

aplicate  persoanelor care, conform expertizei  medico-legale  emisă  de instituţiile

abilitate sunt diagnosticate cu boli incurabile în faze terminale;

NU VOR BENEFICIA:

(4)

Nu beneficiază de prevederile art.1 cei care au săvârşit următoarele infracţiuni:

A. Infracţiuni reglementate de Codul Penal:

1) infracţiunile contra siguranței statului prevăzute în art. 155-173 Cod penal anterior și în

art. 394-412 Cod penal în vigoare;

2) infracţiunile de omor prevăzute în art. 174-177 Cod penal anterior și în art. 188-191

Cod penal în vigoare;

3) vătămare corporală gravă prevăzută de art. 182 Cod penal anterior și în art. 194 Cod

penal în vigoare;

4) lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte prevăzute de art. 183 Cod penal anterior și

în art. 195 cod penal în vigoare;

5) lipsirea de libertate în mod ilegal prevăzute de art. 189 Cod penal anterior și în art. 205

cod penal în vigoare;

6)  violarea   de domiciliu   prevăzută   în  art.  192, alin   2 Cod  penal  anterior   și în  art.  224

alin.2 cod penal în vigoare

7) șantajul prevăzut în art. 194 Cod penal anterior și în art. 207 cod penal în vigoare

8) violul prevăzut de art. 197 Cod penal anterior și în art. 2018 cod penal în vigoare ;

9) actul sexual cu un minor prevăzut de art. 198 Cod penal anterior alin 2-4 și în art. 220

alin 2-4 cod penal în vigoare ;

1

PROIECT

10) agresiunea sexuală prevăzută în art. 219 Cod penal în vigoare

11) corupţia sexuală prevăzută de art. 202 Cod penal anterior și în art. 221 cod penal în

vigoare ;

12) incestul prevăzut de art. 203 Cod penal anterior și în art. 377 cod penal în vigoare;

13) furtul prevăzut de art. 209 Cod penal anterior și în art. 229 cod penal în vigoare;

14) tâlhăria  prevăzută

  de art. 211 Cod penal anterior  și în art. 233 – 234 cod penal în

vigoare;

15) pirateria prevăzută de art.212 Cod penal anterior și în art.  235 cod penal în vigoare,

precum   și   tâlhăria   sau   pirateria   urmată   de   moartea   victimei   prevăzută   de   art.   236   cod

penal în vigoare;

16) înşelăciunea prevăzută de art 215 alin 2-5 Cod penal anterior și în art 244-245 cod

penal în vigoare;

17) ultrajul prevăzut de art. 239  Cod penal anterior și în art. 257 cod penal în vigoare;

18) tortura prevăzută de art. 267

1

Cod penal anterior și în art. 282 cod penal în vigoare;

19) represiunea nedreaptă prevăzută de art. 268 Cod penal anterior și în art. 283 cod penal

în vigoare;

20) evadarea prevăzută de art. 269 Cod penal anterior și în art. 285 cod penal în vigoare;

21) înlesnirea evadării prevăzută de art. 270 Cod penal anterior și în art. 286 cod penal în

vigoare;

22) părăsirea postului şi prezenţa la serviciu în stare de ebrietate  prevăzută de art. 275

alin. 3 Cod penal anterior și în art. 331 alin. 3 cod penal în vigoare;

23) 

neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă prevăzută în

art. 329 alin. 2 cod penal în vigoare

24)   nerespectarea   regimului   materialelor   nucleare   sau   al   altor   materii   radioactive

prevăzută de art. 279

1

 Cod penal anterior și în art. 345 alin 2-4

cod penal în vigoare;

25) falsificarea de monede sau de alte valori prevăzută de art. 282 Cod penal anterior și în

art 310-312

 cod penal în vigoare;

26) falsificarea de valori străine prevăzută de art. 284 Cod penal anterior;

27) deţinerea de instrumente în vederea falsificării de valori prevăzută de art. 285 Cod

penal anterior și în art. 314 cod penal în vigoare;

28) luarea de mită prevăzută de art. 254 Cod penal anterior și

cod penal în vigoare;

29)   darea   de   mită   prevăzută   de   art.   255   Cod   penal   anterior   și     art.   290 

cod   penal   învigoare;

30) traficul de influenţă prevăzut de art. 257 Cod penal anterior și art. 291

cod penal învigoare;

31) cumpărarea de influență prevăzut de art. 292 cod penal în vigoare;

32) nerespectarea  dispoziţiilor  privind importul  de deşeuri şi reziduuri prevăzute  de art

302

 alin. 2 Cod penal anterior;

33)

relele tratamente aplicate minorului prevăzute de art. 306 Cod penal anterior;

34) traficul de stupefiante prevăzute  de art. 312 Cod penal anterior;

35) falsificarea de alimente sau alte produse prevăzute de art. 313 Cod penal anterior și în

art. 357

cod penal în vigoare;

36)   proxenetismul   prevăzut   de   art.   329   Cod   penal   anterior   și   în   art.   213 

cod   penal   în vigoare ;

37) constituirea unui grup infracțional organizat prevăzut de art. 367

cod penal în vigoare;

38) racolarea minorilor în scopuri sexuale prevăzută de art 222 cod penal;

39) sclavia prevăzută de art. 209 cod penal;

40) traficul de persoane prevăzută de  art. 210 cod penal;

41) traficul de minori prevăzută de art. 211 cod penal;

42) folosirea serviciilor unei persoane exploatate prevăzută de art.  216  cod penal ;

2

PROIECT

43) folosirea prostituției infantile prevăzută de art. 216 alin 1 cod penal;

44) pornografia infantilă prevăzută de art. 374 cod penal;

45) fraudele comise prin sistemul informatic și   de plată electronice prevăzute de art. 249

–           

251 cod penal;

46) traficul de migranți prevăzută de art. 263 cod penal;

47) facilitarea șederii ilegale în România prevăzută de art. 264 cod penal

48) divulgarea informațiilor secreta de stat prevăzută de art. 303 cod penal;

49) ultrajul judiciar prevăzut de ar. 279 cod penal;

50) cercetarea abuzivă prevăzută de art. 280cod penal.

B. Infracţiuni reglementate de legi speciale:

1. infracțiunile prevăzute în art. 276 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu

modificările și completările ulterioare

2. infracţiunile prevăzute de art. 19-21 din Legea nr. 51/1991 privind siguranţa naţională aRomâniei;

3.  infracţiunile prevăzute la art. 5 alin 1 şi alin 3 din Legea nr. 78 /2000;

4. infracţiunile prevăzute de art 2-8 si art 10-14 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea

şi   combaterea   traficului   şi   consumului   ilicit   de   droguri   cu   modificările   şi   completările

ulterioare;

5. infracţiunile prev

ăzute

  de OUG nr. 105/ 2001 privind frontiera de stat a României cu

modificările şi completările ulterioare;

6.   infracţiunile   prevăzute   în   Legea   nr.   668/2001   privind   prevenirea   şi   combaterea

traficului de persoane cu modificările şi completările ulterioare;

7.   infracțiunile   prevăzute   de   Legea   535/2004   privind   prevenirea   și   combaterea

terorismului;

8.   infracțiunile   prevăzute   în   art.   29   din   Legea   nr.   656/2002

pentru   prevenirea   şi

sancţionarea   spălării   banilor,   precum   şi   pentru   instituirea   unor   măsuri   de   prevenire   şi

combatere a finanţării terorismului – Republicată

9. infracţiunile prevăzute de art 43, 44 alin 1, 46 şi 48 din Legea nr. 161/ 2003 privind

unele   măsuri   pentru   asigurarea   transparenţei   în   exercitarea   demnităţilor   publice,   a

funcţiilor   publice   şi   mediului   de   afaceri,   prevenirea   şi   sancţionare   corupţiei,   cu

modificările şi completările ulterioare;

10.   infracțiunile   prevăzute   de   Legea

  nr.   191   din   13   mai   2003   privind   infracţiunile   la

regimul transportului naval, cu modificările și completările ulterioare

11.   infracţiunile   prevăzute   de   art   3-5   şi   art.   7   alin   1   din   Legea   nr.   241/   2005   pentru

prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare;

12. infracţiunile prevăzute  de art. 143 alin 2 din Legea nr. 85 /2006 privind procedura

insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare;

13. infractiunile prevăzute de art. 270 şi 272 din Legea nr. 86/ 2006 privind codul vamal

al României, cu modificările ulterioare;

14.   infracțiunile   prevăzute   de   Legea   nr   39/2003   privind   prevenirea   criminalității

organizate;

15.   infracțiunile   prevăzutede   Legea   nr.   194/2011   privind   combaterea   operațiunilor   cu

produse susceptibile de a avea efecte psihoactive;

Art. 4

  –     Amenzile   şi   celelalte   sancţiuni   cu   caracter   administrativ   aplicate   nu   se   mai

execută în măsura în care nu au fost executate.