Proiectul este pus în dezbatere publică de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP
„Asociaţia de proprietari, prin preşedinte, poate acţiona în instanţă proprietarul care se face vinovat de neplata cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei mai mult de 60 de zile de la termenul scadent, respectiv 90 zile de la afişarea listei, informând membrii asociaţiei prin afişare la avizier. Acţiunea asociaţiei de proprietari este scutită de taxă de timbru. Sentinţa dată în favoarea asociaţiei de proprietari pentru sumele datorate de oricare proprietar din condominiu poate fi pusă în aplicare pentru acoperirea datoriilor la zi prin orice modalitate permisă de Codul de procedură civilă”, se arată în proiectul de act normativ, informează www.agrepres.ro.
Proiectul de lege mai prevede că asociaţia de proprietari poate stabili penalităţi de maximum 0,2 % pe zi pentru restanţieri. „Asociaţia de proprietari poate stabili un sistem propriu de penalităţi pentru orice sumă cu titlu de restanţă, afişată pe lista de plată. Penalităţile nu vor fi mai mari de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere şi se vor aplica numai după o perioadă de 30 de zile de la termenul scadent pentru plată, fără ca suma penalităţilor să poată depăşi suma la care s-au aplicat. Termenul de plată a cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari, afişate pe lista lunară de plată, este de maximum 30 de zile calendaristice de la data afişării”, stipulează proiectul de lege.
Totodată, proiectul prevede posibilitatea încheierii unor contracte individuale între furnizorii de servicii de utilităţi publice şi proprietari în vederea protejării celor care îşi achită contribuţiile ce le revin la cheltuielile asociaţiei de proprietari în faţa celor care au restanţe.
Legea oferă astfel o alternativă la debranşarea întregului condominiu, din cauza acumulării de datorii de unii proprietari.
Proiectul de act normativ a fost pus în dezbatere publică la finalul lunii iunie şi se află pe site-ul MDRAP.