Evenimentul Zilei > EVZ Special > CAMPANIE EVZ. Un radio n?scut din munca unor copii
CAMPANIE EVZ. Un radio n?scut din munca unor copii

CAMPANIE EVZ. Un radio n?scut din munca unor copii

?ase proiecte într-un an s-au derulat în cadrul campaniei "O ?ans? copiilor de la ?ar?".

O fi mult, o fi pu?in, pentru o statistic? la rece na?terea ?i cre?terea a ?ase proiecte umanitare? Nu e o problem? major? în raport cu c?ldura pe care am dus-o, datorit? vou?, cititorilor, în casele câtorva copila?i din comuna dâmbovi?ean? Brezoaele ?i în alte câteva localit??i din împrejurimi. Pentru asta v? mul?umim!
Acum e ora bilan?ului de peste an ?i a preg?tirii scrisorilor pentru Mo? Cr?ciun, c?ci cutiile pentru cadouri nu-s înc? pline. Tot în decembrie, anul trecut, trei jurnali?ti ?i vreo 15-16 liceeni de la „Gh. Laz?r” ?i „Tudor Vladimirescu” am început cel mai frumos ?i adev?rat proiect caritabil de voluntariat. Primul program – Chance in the box – a însemnat strângerea de cadouri pentru circa o sut? de copii din trei ?coli din comuna Brezoaele. A fost primul pas pentru a descoperi elevi silitori, superdota?i, a c?ror dezvoltare era în pericol.

  • CAMPANIE EVZ. Copiii de la ?ar?: "Cine e acest Mo? Nicolae?"

Împreun? cu oameni genero?i, am reparat case, am oferit unei familii nevoia?e o capr? cu ied, altora frigider ?i mobil?, am înc?l?at ?i îmbr?cat copii, le-am dus c?r?i ?i rechizite, ba chiar ?i calculatoare. Al doilea program – Burse ?colare – ?i al treilea – Burse sociale s-au derulat pe parcursul întregului an ?colar 2011/2012, asigurând, lunar, un venit financiar pentru 5 copii. La început de septembrie, am dus 10 copii din Brezoaele la mare, oferindu-le, timp de 6 zile o „Vacan?? de vis”. A fost cel de-al patrulea program.

Liceeni din Bucure?ti, mentori ai elevilor din Brezoaele
A urmat constituirea unui grup de elevi voluntari chiar din comuna Brezoaele, care au vrut s? se implice exact ca ?i liceenii bucure?teni veni?i la ei în localitate. Pe 20 decembrie, echipa programului „Voluntar în comuna ta” va cunoa?te prima satisfac?ie a muncii lor. În acea zi, la liceu din T?rt??e?ti, Silviu Ionescu ?i echipa voluntarilor „O ?ans?” vor inaugura Radioul ?colar ce va asigura emisiuni pentru toate ?colile din apropiere. Fondurile pentru radio au fost adunate de copii din Brezoaele, care au vândut în târg lucru?oare confec?ionate de ei sau donate de al?i oameni.

  • CAMPANIE EVZ. Bal în «Bamboo» pentru copiii de la ?ar?

Georgiana, o via?? nou?
Are 9 ani, o cheam? Georgiana Feraru ?i locuie?te în comuna Brezoaele. De prin luna martie este „perla” campaniei noastre, fiindc? e extrem de inteligent? ?i educat?. E premiant? ?i olimpic?, iar doamna înv???toare se mândre?te cu ea.
„Dac? t?ticu nu era accidentat grav de ma?in?, via?a noastr? era altfel. Acum ne-a?i f?cut-o dumneavoastr? frumoas? pentru c? v-a trimis Dumnezeu s? ave?i grij? de noi, de m?mica ?i de fr??iorul meu, Robert. Mul?umim tuturor celor care ne-au ajutat prin campania din Evenimentul zilei, ne-au dat-o pe c?pri?a Betty ?i pe iedul Albert, un frigider, ne-au ajutat s? ne pun? curent în cas?, ne-au trimis pachete ?i bani”, este mesajul Georgianei.

  • CAMPANIE EVZ. Un an al?turi de copiii defavoriza?i din mediul rural "Ne-a?i schimbat via?a, acum ajut?m ?i noi!"

Georgiana Feraru a luat premiul I
D?ruie?te ?i unui copil de la ?ar?!

Acesta era afi?ul cu care am demarat, anul trecut, prima ac?iune din cadrul campaniei „O ?ans? copiilor de la ?ar?”. Liceenii voluntari au strâns juc?rii, înc?l??minte, h?inu?e, dulciuri, c?r?i ?i rechizite din tot Bucure?tiul. Anul acesta, ?i tu po?i s? te implici ?i s? oferi un dar cu nume diferit fa?? de tot ce se pune de obicei sub brad: cadoul t?u se va numi „o ?ans?”!

  • CAMPANIE EVZ. O zi din via?a unei feti?e de la ?ar?

Situa?ia unor copii din mediul rural este dramatic?. O vedem, o sim?im de un an de zile. ?i am constatat c?, o mân? întins? spre ei schimb? în bine lucrurile, iar ace?ti micu?i încep s? simt? c? au ?i ei viitor. Secretul nostru? Nu i-am abandonat din momentul în care i-am cunoscut.
Implic?-te ?i tu în campania „CHANCE IN A BOX” din pragul acestui Cr?ciun ?i f? ca spiritul celor mai a?teptate S?rb?tori s? cuprind? ?i sufletele copiilor nec?ji?i, cu picioarele înghe?ate în cizme de cauciuc!

  • CAMPANIE EVZ. Ionu?, copilul cu mu?chii atrofia?i, a primit biciclet?: "Simt ?i eu senza?ia pe care o ai când alergi"

Ajuta-ne s? îl aducem pe Mo?
Dac? dori?i s? v? implica?i în campania noastr?, în proiectul ”Adu-l pe Mo?u ?i la ?ar?!”, o pute?i face în perioada 08 decembrie – 21 decembrie 2012, timp în care pute?i face dona?ii în bani sau obiecte folositoare copiilor din mediul rural.

  • Contacta?i echipa „O ?ans? copiilor de la ?ar?” la adresa de email [email protected] ro sau la num?rul de telefon 0730.660.424.
  • Depuneri în contul RO 70 BRDE 445 SV 90385294450 deschis la BRD, agen?ia Beller, de Asocia?ia Român? a Pro fe sioni?tilor Mass Media, împuternicit Silviu Ionescu CUI 28373727. Pentru str?in?tate se folose?te Swift BRDEROBU.
  • Dona?iile prin paypal se fac pe adresa [email protected].