Cei 18 concurenți sunt împărțiți în două grupuri: 12 locuiesc în fermă (Brigitte Năstas e, Ame Călin , Carmen N egoiță, Claudia P avel, Ioana Filimon , Diana Belbiță, Cătălin Moroșanu, Jorge, Remus Boroiu, Emil Rengle, Marius Crăciun, Silviu Țolu,) și 6 concurenți (Geanina Ilieș, Otniela S andu, Otilia , Vali Băr bulescu, Florin P astramă și Kamara) mai puțin nor ocoși au ajuns la Cabană, unde condițiile de viață sunt mult mai gr ele. Concurenții din Ferma au avut câteva zile pline: aleg erea f ermierului șef, prima pr obă de r ecompensă, primii servitori aleși (Ame Călin și Jorge), dar și primul ales pentru duel: Ame. La Cabană, Cristi Bozgan, mentorul concur enților, le -a dat prima s arcină: construir ea unei toalete. A ceastă construcție a dus și la primele neînțeleg eri dintr e Florin P astramă și Kamar a, c are nu au r eușit să găs ească o me – todă prin c are să lucr eze împr eună. Odată construită toaleta , neînțelegerile au dus chiar și la lacrimi din partea lui Florin Pastramă, c are a f ost confruntat de V ali Bărbulescu pentru comportamentul „agasant” pe care îl are cu fetele.