Traian Băsescu consideră că pensiile de la Curtea de Conturi sunt prea mari.

Tot astăzi, preşedintele a trimis Parlamentului spre reexaminare, o lege a unei ordonanţe potrivit căreia se majorează cu 75% salariile de bază pentru personalul din aparatul propriu al Ministerului Agriculturii, pentru personalul de la nivel judeţean şi local cu atribuţii directe sau delegate în gestionarea asistenţei financiare comunitare din cadrul acestui minister şi pentru personalul din cadrul Direcţiei generale de programare bugetară, a Direcţiei generale de sinteză a politicilor bugetare, a Direcţiei generale de metodologie contabilă şi a Direcţiei generale trezorerie şi contabilitate publică din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor.