Dezvoltare Durabilă (PNDR) 2014 – 2020, există mai multe submăsuri care oferă sprijin 100% nerambursabil benefi ciarilor, potrivit informaţiilor primite de EVZ de la Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale. Iată cele mai importante:


Instalarea tinerilor fermieri

Submăsura 6.1 are o alocare pentru 2016 de 161 milioane euro şi se adresează tinerilor care doresc să se instaleze pentru prima dată într-o exploataţie agricolă. Solicitantul trebuie să aibă studii în domeniu sau va dobândi cunoştinţe în maximum 33 de luni. De asemenea, el trebuie să aibă domiciliul în zona exploataţiei pe care a preluat-o. Sprijinul se acordă, pe baza planului de afaceri, pentru maximum 3 sau 5 ani și este de 50.000 de euro pentru exploatațiile între 30.000 SO și 50.000 SO, respectiv 40.000 de euro pentru exploatațiile între 12.000 SO (de pildă cât ar valora 1,7 hectare de legume în câmp) și 29.999 SO. Prima tranşă e de 75%. Proiectele pot fi depuse până la 31 octombrie.

Activităţi neagricole la sat

Submăsura 6.2 „Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale” va fi lansată în perioada 25-29 iulie, iar alocarea pentru acest an a fost stabilită la 73 milioane euro. Sprijinul este de 50.000 de euro/proiect, cu posibilitatea majorării la valoarea de 70.000 de euro/proiect în cazul activităţilor de producţie, servicii medicale, sanitarveterinare şi de agroturism. Prima tranşă este de 70%. Se finanţează inclusiv achiziţia de terenuri necesare realizării planului de afaceri, sau de mijloace de transport specializate. Se aprobă investiţii în textile și pielărie, industrii creative și culturale (arhitectură, modă, film etc.), inclusiv meșteșuguri, activități de servicii în tehnologia informației.

Dezvoltarea fermelor mici

Submăsura 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” are alocate pentru acest an 100 de milioane de euro. Ea se adresează fermierilor care au drept de proprietate și/sau drept de folosinţă pentru o exploatație agricolă care intră în categoria de fermă mică, cu dimensiunea economică între 8.000 şi 11.999 SO. De asemenea, sunt eligibile fermele de familie. Nu sunt eligibile persoanele fizice neautorizate. Solicitantul prezintă un Plan de Afaceri pentru dezvoltarea activităților agricole din exploatație. Sprijinul financiar este de 15.000 de euro pentru o exploataţie agricolă și va fi acordat pe o perioadă de 3/5 ani sub formă de primă în 2 tranşe, prima de 75%. Termenul limită pentru depunerea proiectelor este 31 octombrie.

Lanţ scurt de aprovizionare

Submăsurile 16.4 şi 16.4a încurajează cooperarea dintre actori în sectorul agro-alimentar, inclusiv din sectorul pomicol, cu scopul de a crea lanțuri scurte de aprovizionare. Fondurile disponibile sunt de 10,5 milioane de euro, iar termenul final pentru depunere este 31 iulie. Valoarea sprijinului pe proiect ajunge la 100.000 de euro şi acoperă cheltuieli cu studii și planuri de marketing, analize de piață, promovare. Până acum, la pomicultură valoarea proiectelor depuse este zero, deşi producătorii s-au bătut pentru Legea care obligă supermarketurile să ia produse pe lanţul scurt de aprovizionare

Dezvoltarea infrastructurii

Şi autorităţile locale sau ONG-uri pot obţine fonduri 100% nerambursabile prin submăsurile de utilitate publică: sM 4.3.a „Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice”. Alocarea este de 20 de milioane de euro şi a fost deja epuizată; sM 7.2 „Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică”. Alocarea este de 360 de milioane de euro, dar mai sunt fonduri doar pentru infrastructura de apă/apă uzată; sM 7.6 „Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural”. Alocarea este de 55 de milioane de euro.

Câţi bani sunt disponibili

Depunerea acestor proiecte este online (mai puţin pentru sM 6.3), aşadar valoarea totală solicitată se modifică permanent. Din aceste considerente, pe pagina oficială a AFIR (www.afir.info) există un contor care afişează în timp real disponibilul rămas în cadrul fiecărei submăsuri de finanţare şi care poate fi accesat la: https://online.afir.info/ContorIntegration/ DetaliiDisponibil. Detalii despre ce înseamnă şi cum se calculează SO găsiţi inclusiv pe site-ul Ministerului Agriculturii, unde, de asemenea, sunt postate mai multe proiecte tip din diverse domenii, de la culturi în câmp la fermă de capre.