AID consideră că securitatea României, combaterea terorismului şi a altor tipuri de infracţiuni care aduc atingere gravă atât securităţii naţionale, cât şi securităţii cetăţeanului, sunt puternic afectate de decizia luată astăzi de Plenul Curţii Constituţionale, slăbind capacitatea instituţiilor cu atribuţii în domeniu de a contracara ameninţările la adresa acestora.

Mai mult, AID precizează că decizia luată astăzi de CCR vine într-un moment şi un context geopolitic regional şi internaţional deosebit de sensibile, îngreunând considerabil capacitatea de intervenţie şi reacţie a instituţiilor statului în faţa unor potenţiale pericole la adresa României (acte de terorism, criminalitate organizată transfrontalieră, ciber crime etc.) şi încarcă de responsabilitate Curtea Constituţională în ceea ce priveşte posibilitatea reducerii infracţionalităţii, precum şi în ceea ce priveşte capacitatea de apărare a securităţii naţionale. De asemenea, decizia afectează grav capacitatea statului român de a duce la îndeplinire angajamentele asumate în cadrul ultimului summit NATO.

În acelaşi timp, Asociaţia pentru Implementarea Democraţiei consideră necesar ca Parlamentul României, în regim de urgenţă, să întocmească un nou proiect de lege care să ia în considerare observaţiile Curţii Constituţionale şi care să prevadă obligativitatea declarării datelor cu caracter personal de către utilizatorii de cartele prepay, asigurându-se astfel un tratament egal şi nediscriminatoriu.