Evenimentul Zilei > Social > Apa Nova Bucureşti devine Apa Nova – Compania de Ape Bucureşti
Apa Nova Bucureşti devine Apa Nova – Compania de Ape Bucureşti

Apa Nova Bucureşti devine Apa Nova – Compania de Ape Bucureşti

În anul 2016 am început transformarea în profunzime a companiei, în urma unui amplu program de auditare şi de eficientizare a proceselor şi fluxurilor de lucru. În mod firesc, am dorit să marcăm acest efort şi printr-un proces de redenumire al companiei. A apărut astfel: Apa Nova – Compania de Ape Bucureşti.

„Compania de Ape Bucureşti” dă o mai clară expresie a răspunderii exacte pe care o avem faţă de bucureșteni: nu avem alte priorități decât sănătatea și confortul celor două milioane de compatrioți. 

Schimbarea numelui companiei este una parţială, nu integrală, Apa Nova, puternic asociată de bucureşteni cu serviciul de alimentare cu apă potabilă, rămânând în continuare principalul element de identificare al companiei. Prin păstrarea sa în cadrul noii denumiri, am dorit să subliniem că intrarea companiei pe un nou drum, de schimbare şi modernizare, se face şi în condiţiile asumării, cu plusuri şi cu minusuri, a trecutului său.

Pentru mulţi consumatori Apa Nova Bucureşti înseamnă doar serviciul de alimentare cu apă potabilă. Din această perspectivă dorim sa fie limpede că Apa Nova asigură atât serviciul de alimentare cu apă potabilă, dar şi pe cel de alimentare cu apă industrială, preluarea apelor pluviale, precum şi preluarea şi epurarea apelor uzate, toate aceste servicii fiind cuprinse în cadrul sintagmei „Compania de Ape”.

Companiile de utilităţi publice trebuie să îşi regăsească vocaţia transparenţei

CE S-A SCHIMBAT DE LA DEZBATEREA PUBLICĂ – Premieră naţională

În 8 aprilie 2016 APA NOVA a organizat prima dezbatere publică pe utilităţi din România – un dialog direct cu 1500 de oameni. În urma schimbului de opinii, am modificat modul de facturare, regulile la branşare, modul de preluare a sesizărilor, priorităţile investiţiilor în infrastructura de apă-canal şi inclusiv modul în care sprijinim cauzele sociale.

Tot ca un efect direct al dezbaterii publice, ANCAB a promovat informarea zilnică asupra calităţii apei, prin intermediul diferitor platforme comunicaţionale (TV, metrou, presă scrisă şi online).

De asemenea, am intensificat acţiunile de dialog cu cetăţenii şi am realizat proceduri de comunicare onestă şi în timp real în cazul avariilor din reţeaua edilitară.

Reacţia pozitivă a publicului ne-a determinat să preluăm formatul evenimentului de dezbatere din 2016 în cadrul agendei noastre anuale pe termen lung, speranţa noastră fiind ca el să devină unul de tradiţie şi de referinţă în dialogul nostru cu publicul bucureştean.

Companiile de utilităţi publice trebuie să îşi regăsească vocaţia transparenţei, iar Apa Nova – Compania de Ape București înţelege să fie în prima linie a acestei evoluţii, de aceea a inovat comportamentul public prin premiere naţionale cum ar fi dezbaterea publică, programul pilot „A doua ţeavă”, procesul de reproiectare internă cu creşterea fără precedent a eficienţei.

CONTRACTUL CU BUCUREŞTIUL, DAT CA EXEMPLU ÎN ÎNTREAGA LUME

La acest comportament ne obligă şi faptul că parteneriatul public privat dintre ANCAB şi Municipiul Bucureşti este în top 5 al Băncii Mondiale, fiind dat ca exemplu de bune practici în întreaga lume.

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/11066/655980BRI00PUB0arest0water00PUBLIC0.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Contractul prin care Apa Nova Bucureşti a devenit concesionarul serviciului de alimentare cu apă şi canalizare în Capitală, contract unic pentru România, prevede şi angajamentul atingerii unor parametri de performanţă.

Nu doar că am atins aceşti parametri, dar am reuşit să îi depăşim prin realizarea unor investiţii inteligente în sistemele de alimentare cu apă şi în sistemele de canalizare şi epurare a apelor uzate.

De exemplu, randamentul reţelei de alimentare cu apă potabilă înregistrat în anul 2016 a fost de 75.5%, iar obiectivul prevăzut în cadrul obligaţiilor contractuale era de 67%. În anul 2002, randamentul era de 48,45%.

 

 

Toate investițiile făcute în cei 16 ani de concesiune (aproximativ 400 milioane de euro) au fost asigurate exclusiv din fonduri proprii. Apa Nova nu primeşte subvenţii din bani publici, contribuind însă la bugetul local prin dividendele plătite Primăriei Capitalei, în calitatea sa de acţionar în cadrul companiei.

Investițiile ANCAB în sistemul de alimentare cu apă și de canalizare din Municipiul București au condus la creșterea calității, degrevând astfel bugetul consolidat al Municipiului București de un efort financiar ne-sustenabil – rețelele rămânând în permanenţă în proprietatea publică locală a Bucureştiului. Doar pentru anul 2016, totalul investițiilor derulate a fost de aproximativ 129 de milioane de lei, iar pentru anul 2017 investițiile alocate sunt prevăzute la același nivel.

CÂTEVA CIFRE

Canalizarea Municipiului București a fost realizată la sfârșitul secolului al XIX-lea (1881-1889), pe baza unor proiecte generale de canalizare. În prezent, rețeaua de colectare existentă cuprinde 12 colectoare principale și 12 colectoare secundare, la care se adaugă rețelele secundare și de serviciu, care colectează apele uzate şi apele pluviale din cele 6 sectoare administrative ale orașului București și le transportă în canalul casetat situat sub albia Dâmboviței – colectorul general Caseta de ape uzate.  

Lungimea reţelei de canalizare e de 3287,78 km, lungimea colectoarelor nevizitabile, de 618 km; există şi 50.675 guri de scurgere.

În anul 2016 echipele ANCAB au intervenit la remedierea a 7,146 avarii pe reţeaua de apă şi 13,975 reclamaţii pe reţeaua de canalizare, numărul de reclamaţii scăzând cu cca. 25% faţă de anul 2011, când ANCAB a început operarea integrată a sistemului de canalizare (reţea, Casetă şi SEAU).

De asemenea, prin programele preventive au fost curăţate 26,483 guri de scurgere şi 263 km de reţea de canalizare.

Au fost modernizați:

  • 20.5 km reţea de apă – principalele lucrări au fost în zona Teiul Doamnei (1.7 km), Izvor Coşbuc (1.7 km), Iuliu Maniu (1.2 km);
  • 4.8 km reţea de canalizare, cele mai importante lucrări au fost pe str. Floreasca, Piaţa Sudului, Izvorul Oltului.

În 2017 vor fi reabilitaţi 19.5 km reţea de canalizare; cele mai importante, fiind colectoarele de pe Şoseaua Mihai Bravu şi Bulevardul Coneliu Coposu.

Consumul de energie electrică a scăzut cu 70% din 2000, datorită investiţiilor în modernizarea staţiilor de tratare, pompare, repompare şi de hidrofor – un exemplu este SEAU Glina, unde cca. 55% din energia consumată este produsă pe amplasament, ANCAB fiind la această oră cel mai mare producător de energie din surse regenerabile din Bucureşti.

La cerinţa comisiei de experţi internaţionali şi ca urmare a avizului ANRSC, SE MODIFICĂ STRUCTURA TARIFARĂ A SERVICIILOR APA NOVA

În următoarea perioadă va avea loc o reaşezare a structurii tarifare, prin diminuarea costului serviciilor de furnizare a apei potabile şi creşterea costului canalizării, pentru a reflecta corect investiţiile necesare în infrastructura de canalizare şi costurile operării. Cele două evoluţii se compensează reciproc, tariful NET cumulat practicat de Apa Nova – Compania de Ape Bucureşti, rămânând neschimbat –  la una dintre cele mai mici valori din ţară pentru acest tip de servicii.

Decizia a fost luată de comisia internaţională de experţi, în urma analizării investiţiilor realizate şi a celor necesare pe mai departe în infrastructura de canalizare. Ea a fost supusă analizei şi ulterior aprobată de ANRSC – autoritatea statului român care a analizat concluziile comisiei de experţi şi a solicitat punerea în practică a acestei restructurări tarifare.

Primăria București a fost informată asupra deciziei ANRSC. Nici Primăria, nici Apa Nova nu decid modificări de tarif, mecanismul de formare a preţurilor fiind unul independent şi extrem de tehnic, fiind explicat în detaliu pe parcursul anului 2016.

Contractul de Concesiune a intrat în vigoare la data de 17.11.2000. La acea dată, ponderile în cadrul tarifului cumulat apă potabilă + canalizare erau următoarele:

  • apă potabilă: 82%  
  • canalizare: 18%

Tarifele fără TVA care vor fi implementate pentru a reflecta costurile reale şi investiţiile necesare în canalizare sunt:

  • tarif apă potabilă: 65.5% din tariful cumulat apă potabilă + canalizare, adică 3,31 RON/m3 (faţă de 4,13 RON/m3 la data de 31.12.2016);

şi

  • tarif canalizare: 34.5% din tariful cumulat apă potabilă + canalizare, adică 1,74 RON/m3 (faţă de 0,92 RON/m3 la data de 31.12.2016).

De altfel, analiza asupra situaţiei marilor 43 de operatori din ţară (exclusiv Apa Nova Bucureşti) arată că ponderea medie în cadrul tarifului cumulat (valori august 2016, sursa ANRSC) tinde să echilibreze raportul „real” dintre cele două componente, adică:

  • apă potabilă = 57%
  • canalizare = 43%

Tariful cumulat rămâne neschimbat, la unul dintre cele mai reduse nivele din plan naţional, aşa cum se poate observa în tabelul de mai jos: 

 
   


 

PRIMĂVARA ÎNSEAMNĂ ŞI ALTCEVA DECÂT GHIOCEI

Pentru prevenirea efectelor negative ale iernii asupra sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare al Municipiului Bucureşti şi pentru asigurarea fără întrerupere a serviciilor, Apa Nova a întocmit un program de măsuri pentru iarna 2016-2017.

În administrarea ANCAB se regăsesc un număr de 127 guri de preluare a zăpezilor şi ele au fost operaţionale pe toată perioada de iarnă, în condiţiile în care nu s-a perceput niciun tarif specific.

Cu excepţia a 3 pasaje rutiere (Muncii, Obor şi Pod Constanţa) care se află în exploatarea Apa Nova, toate celelalte pasaje se află în exploatarea Administraţiei Străzilor, structură subordonată PMB.

A început sezonul ploios şi, din fericire, investiţiile finalizate au salvat oraşul de inundaţii – însă vom avea probabil ploi de intensitate mare şi anul acesta, conform predicţiilor ANM. Doar anul trecut au fost 4 evenimente pluviale cu frecvenţă de apariţie extrem de redusă, dar care au pus la test capacitatea de transport proiectată a Casetei (ex. ploaia din august 2016 a avut o frecvență de 1/50 ani).

Vă rugăm să ne sprijiniţi în informarea cetăţenilor racordaţi la reţeaua de canalizare, cu privire la exploatarea conformă a acesteia, prin evitarea aruncării în reţeaua de canalizare interioară, de resturi care pot genera înfundări/colmatări ale reţelelor şi subsolurilor.

Rolul reţelei de canalizare este de a colecta şi transporta apele uzate menajere şi pluviale, nu al deşeurilor menajere sau al resturilor provenite de la diferite construcţii.

O menţiune specială se cuvine presei, care s-a dovedit un partener esenţial în comunicarea provocărilor şi oportunităţilor legate de domeniul apei şi canalizării, în ideea comună, că interesul public este prioritatea cea mare şi a noastră, Apa Nova – Compania de Ape Bucureşti, şi a presei bucureştene, căreia îi mulţumim public.

 

Director General

Jorj-Mădălin Mihailovici