Conform ANAF, rapoartele de evaluare au vizat urmãtoarele bunuri:

– teren intravilan în suprafațã de 29.220,03 mp, situat în str. Gârlei 1D, sect. 1, București

– teren intravilan și clãdire (P+3) în suprafațã de 4.457mp, situat în str. Gârlei 1B, lot 1, sect. 1, București

– teren intravilan și clãdire (P+8) în suprafațã de 3.000 mp, situat în str. Gârlei 1B, lot 2, sect. 1, București

– teren intravilan și clãdire în suprafațã de 3.789 mp, situat în Șos.București-Ploiești, nr. 25-27, sect. 1, București

La finalizarea analizei, Comisia de evaluare a corectat în plus valorilor cuprinse în rapoartele de evaluare dupã cum urmează:

Imobilul din strada Gârlei 1D, sector 1, a fost evaluat de comisie la 10.400.000 de euro.

Imobilul din Starda Gârlei 1B (P+3) a fost evaluat de comisie la 5.153.000 de euro.

Imobilul din strada Gârlei 1B (P+8) a fost evaluat la 11.200.000 de euro

Imobilul din Șos. București-Ploiești, nr. 25-27, sect. 1, a fost evaluat de comisia ANAF la 5.829.000 de euro.

În total, inspectorii ANAF au constatat că imobilele lui Dan Voiculescu, care urmează să fie confiscate de stat în urma deciziei definitive din dosarul ICA, se ridică la valoarea de 32.582.000 de euro, cu 7,1 milioane de euro mai mult decât a constatat evaluatorul.