De asemenea, va fi suspendată ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante din instituţiile şi autorităţile publice, iar pentru posturile pentru care au fost demarate procedurile de organizare a concursurilor anterior intrării în vigoare a ordonanţei, se continuă procedurile.

Excepţie de la această regulă vor face personalul didactic de predare, personalul medico-sanitar, poliţiştii şi absolvenţii Institutului Naţional al Magistraturii.

Posturile vacante din sectorul bugetar vor fi ocupate conform principiului „unu la trei”, respectiv la trei posturi ocupate devenite vacante, un post ocupat. În prezent, principiul de ocupare a posturilor la stat este unu la doi.

Pe de altă parte, instituţiile publice nu vor mai putea achiziţiona din fonduri publice servicii de telefonie mobilă pentru personalul angajat, cu excepţia demnitarilor.

Te-ar putea interesa și: