„Se prelungește măsura suspendării zborurilor efectuate de operatorii economici aerieni spre Spania şi din Spania către România, pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 31 martie 2020, ora 18.00. Se prelungește măsura suspendării zborurilor efectuate spre şi din Italia către România pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 6 aprilie 2020.

Măsurile respective nu se aplică zborurilor efectuate cu aeronave de stat, zborurilor de transport marfă şi corespondenţă umanitară sau care asigură servicii medicale de urgenţă, precum şi aterizărilor tehnice, necomerciale”, a declarat Bogdan Despescu.

Potrivit lui Despescu, „Persoanele care părăsesc locul în care au fost carantinate fără aprobarea autorităţilor competente vor fi obligate să reia ciclul de 14 zile de la carantinare, suportând cheltuielile efectuate cu carantinarea şi vor răspunde penal conform legii. Cele care nu respectă condiţiile izolării în locul declarat şi sunt identificate în afara spaţiului de izolare vor fi obligate să intre în carantină 14 zile, suportând cheltuielile efectuate cu carantinarea şi vor fi sancţionate contravenţional”.

Secretarul de stat Raed Arafat a declarat că luni seara erau 2.109 cazuri confirmate de COVID-19 în țară și 65 de decese.

„Din cele 2.109 cazuri, 593 se află în municipiul Suceava. În urma analizei INSP și în urma discuțiilor, am considerat din punct de vedere medical că trebuie luate măsuri suplimentare în zona Sucevei”, a spus Raed Arafat.

„E o situație complexă. Evoluția cazurilor din Suceava, densitatea îmbolnăvirilor, riscul răspândirii infecțiilor, analiza făcută cu specialiști în boli infecțioase, împreună cu toți factorii implicați – toate au făcut să luăm o decizie extrem de importantă: am emis ordonanța militară nr 6 din 30 martie 2020 privind instituirea măsurilor de carantinarea asupra municipiului Suceava şi a unor comune din zona limitrofă precum şi instituirea unei zone de protecție asupra unor unități adminstrativ-teritoriale din județul Suceava”, a punctat Marcel Vela.

Art. 1: Se instituie, pe perioada stării de urgenţă, măsura de carantinare în municipiul Suceava şi în zona limitrofă formată din următoarele opt comune: Adâncata, Salcea, Ipoteşti, Bosanci, Moara, Şcheia, Pătrăuţi şi Mitocu Dragomirnei.

Art. 2: Se instituie pe perioada stării de urgenţă o zonă de protecţie, ca perimetru de siguranţă, în jurul localităţilor carantinate formată din toate celelalte unităţi teritorial-administrative din judeţul Suceava.

Art 3: În zona carantinată prevăzută la ART 1 este permisă intrarea, respectiv ieșirea pentru transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, a materiilor prime și resurselor necesare desfășurării activităților economice în zona carantinată, precum și aprovizionării populației. Persoanele care nu locuiesc în zona carantină dar care desfășoara activități economice sau in domeniul apararii, ordinii publice, securității naționale, sanitar, situațiilor de urgență, administrației publice locale, asistenței și protecției sociale, judiciar, serviciilor de utilitaea publică, enertetci, agriculturii, alimentației publice, alimentării cu apă, comunicațiilor și transporturilor.

Art 4: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, precum și operatorii economici din domeniul transportului feroviar de persoane, nu vor comercializa bilete, abonamente sau alte titluri de călătorie pentur transportul călătorilor în zona carantină decât dacă sunt respectate dispoziițe art 3.

Art 5: Toate restricțiile stabilite prin ordonanțele militare precedente se aplică în mod corespunzător în localitățile carantinate și in zona de protecție.