Evenimentul Zilei > EVZ Play > ALEGERI PARLAMENTARE 2012. Prezen?? foarte slab? la vot în Bulgaria
ALEGERI PARLAMENTARE 2012. Prezen?? foarte slab? la vot în Bulgaria

ALEGERI PARLAMENTARE 2012. Prezen?? foarte slab? la vot în Bulgaria

O prezen?? foarte slab? se înregistreaz? în primele patru ore dup? deschiderea urnelor la singura sec?ie de votare din Bulgaria organizat? la Ambasada României la Sofia. Pân? la ora 11.00 au votat abia 8 aleg?tori, ceea ce înseamn? în medie doi aleg?tori pe or?.

UPDATE ora 18.30: Pân? la ora local? 18:00, la sec?ia de votare organizat? în incinta Ambasadei României din Sofia au votat 45 de persoane. Prezen?a este redus? în compara?ie cu celelalte scrutine din ultimii ani.

Una dintre posibilele explica?ii pentru prezen?a slab? la vot este vremea extrem de friguroas? în capitala bulgar?. În orele dup?-amiezii, la Sofia a început s? ning? abundent ?i deja s-a format un strat de z?pad? de câ?iva centimetri care îngreuneaz? circula?ia rutier?. Temperatura aerului a sc?zut pân? la minus 5 grade Celsius.

La sec?ia de votare de la ambasad? s-a prezentat ?i câ?iva cet??eni români care nu au putut vota pentru c? nu au avut documente prin care s? dovedeasc? c? au re?edin?a sau domiciliul în Bulgaria. Unul dintre ei, care s-a prezentat cu prenumele Costinel, s-a declarat destul de dezam?git.

„Urm?resc presa zilnic ?i sunt interesat de ce se întâmpl? în România. Nu am v?zut nimic, nu s-a f?cut comunicare astfel ca s? ajung? la toata lumea (informa?ia potrivit c?reia) este nevoie de documente care dovedesc re?edin?a în ?ara respectiv?”, a spus Costinel, corespondentului Agerpres. „Astfel de m?suri pe termen scurt care s? împiedice exercitarea dreptului de vot sunt absolut anormale. Sunt în Bulgaria de ani de zile, am votat ?i alt? dat? ?i am fost absolut surprins de introducerea unei astfel de prevederi. Scopul este foarte clar: împiedicarea particip?rii la vot”, afirm? el.

Întrebat de Agerpres dac? a consultat site-ul MAE sau cel al ambasadei României din Bulgaria, unde scrie clar ce documente sunt necesare pentru votarea în sec?iile din str?in?tate, cet??eanul a r?spuns: „Câ?i dintre români care tr?iesc în str?in?tate se uit? pe site-ul MAE? Unu la sut? sau doi la sut?. Marea majoritate citesc ziarele. Dac? în ziare nu este nimic, sau este într-un col? pe care nu-l cite?te nimeni, asta este lipsa de transparen??”.
Num?r mic de votan?i
Num?rul votan?ilor este mai mic în compara?ie cu cel înregistrat pân? la ora respectiv? la referendumul privind demiterea pre?edintelui României ?i mai ales cu cel de la alegerile preziden?iale din toamna anului 2009, potrivit corespondentului Agerpres.

Spre deosebire de scrutinele precedente, românii care doresc s?-?i exprime, duminic?, dreptul de vot la ambasada din Sofia pot s? fac? acest lucru numai pe baza unor documente ce dovedesc c? au domiciliul sau re?edin?a în Bulgaria.

Alt posibil motiv pentru prezen?a slab? este vremea rea de la Sofia. Ploaia de diminea?? s-a oprit, dar temperaturile aerului r?mân sc?zute, în jur de 0 grade Celsius, în combina?ie cu un vânt rece. Meteorologii prev?d c? în jurul prânzului va începe s? ning?.
Institutul Na?ional de Meteorologie de la Sofia a emis o avertizare de cod portocaliu pentru ninsori abundente, valabil? pentru patru districte din sud-vestul Bulgariei, în timp ce pentru Sofia ?i nord-vestul ??rii a fost emis? o avertizare de cod galben.

Înainte s? voteze, majoritatea aleg?torilor citesc numele candida?ilor, recunoscând c? nu prea sunt la curent cine candideaz? în colegiul din care face parte Bulgaria.
Potrivit site-ului Ministerului Afacerilor Externe român, în colegiul uninominal 1 pentru Senat candideaz? Cristian David (Uniunea Social-Liberal?, USL), Riceard Viorel Badea (Alian?a România Dreapt?, ARD), Mihaela Mihai Neagu (Partidul România Mare, PRM), Nagy Zoltan Levente (Uniunea Democrat? a Maghiarilor din România, UDMR), Hantz Peter Bela (Partidul Popular Maghiar din Transilvania, PPMT), Ion S?voiu (Partidul Ecologist Român, PER) ?i Eugen Costinel Mihalache (Partidul Poporului – Dan Diaconescu, PP-DD).

Pentru Camera Deputa?ilor, în colegiul uninominal 1 din str?in?tate se afl? în cursa electoral? Victor Socaciu (USL), William Gabriel Brînz? (ARD), Aurelian Mihai (PP-DD), Silviu ?tefan Molnar (PRM) ?i Graban Zsolt Attila (UDMR).