Ajutorul de deces nu se acordă doar în cazul în care persoana decedată este salariată sau pensionară. Conform legii, dacă persoana decedată era asigurată sau pensionară, familia va beneficia de un ajutor în valoare de 4.162 lei, conform a1.ro

În cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, ajutorul de deces este în valoare de 2.081 lei.

Prin membru de familie căruia i se poate acorda ajutor de deces definim: soț, copii proprii, copii adoptați, copii aflați în plasament familial sau cei încredințați spre creștere și educare familiei, în vârstă de până la 18 ani sau până la terminarea studiilor, dar până în 26 de ani acestora, fără a depăși vârsta de 26 de ani, copii inapți de muncă, indiferent de vârstă, dacă și-au pierdut capacitatea de muncă înainte de 18 sau de 26 de ani. 

Acte necesare:

  • cerere pentru acordarea ajutorului de deces ( anexa nr. 11);
  • certificat de deces (original şi copie);
  • act de identitate al solicitantului (original şi copie);
  • acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie);
  • dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie);
  • act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original);
  • adeverință care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani urma o formă de învățământ organizată potrivit legii (original).
  • adeverință eliberată de angajator din care să rezulte că persoana decedată avea calitatea de asigurat la data decesului, respectiv extras din REVISAL, după caz.