Legislaţia actuală impune persoanelor fizice care au în proprietate două sau mai multe clădiri un impozit majorat cu 65% pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu, cu 150% pentru a doua clădire şi cu 300% pentru a treia clădire şi următoarele în afara celei de la adresa de domiciliu.

Ultima formă a proiectului noului Cod Fiscal, redactată după retragerea documentului de pe site-ul Ministerului Finanţelor elimină însă această impozitare suplimentară va fi eliminată.

Măsura de supraimpozitare a locuințelor deținute în afara celei de domiciliu a fost considerată "inechitabilă" de către contribuabili şi a generat şi numeroase "probleme de administrare" la nivel local, potrivit noului Cod Fiscal.