Evenimentul Zilei > Actualitate > Sfântul care A V?ZUT CEL DINTÂI CERURILE DESCHISE. Mul?i ROMÂNI îi poart? numele
Sfântul care A V?ZUT CEL DINTÂI CERURILE DESCHISE. Mul?i ROMÂNI îi poart? numele

Sfântul care A V?ZUT CEL DINTÂI CERURILE DESCHISE. Mul?i ROMÂNI îi poart? numele

Pe 27 decembrie este pomenit Sfântul ?tefan, iudeu de neam, din semin?ia lui Avraam (Fapte 7, 2). Sfântul Stefan diaconul este s?rb?torit de cre?tinii romano- catolici, anglicani, reforma?i, evanghelici ?i unitarieni pe 26 decembrie, iar de c?tre cei ortodoc?i ?i greco-catolici pe 27 decembrie, acesta fiind primul sfânt comun al celor dou? biserici, Catolic? ?i Ortodox?, dup? Marea Schism?.

Sfântul era unul din cei 70 de ucenici ai lui Iisus ?i este cel dintâi care a v?zut cerurile deschise ?i pe Fiul Omului stând de-a dreapta lui Dumnezeu (Fapte 7, 56). ?tefan îl urma pretutindeni pe Hristos ?i a asistat direct la faptele sale. Fiind ales s? îi conduc? pe diaconi, Sfântul ?tefan a fost numit Arhidiacon. Întrucât, în Biserica primar?, rolul diaconului era unul mult mai important decât în zilele noastre, Sfântul a intrat în aten?ia fariseilor, care erau nemul?umi?i de faptul c? el predica public înv???turile lui Iisus.
Ucis cu pietre
În Sinedriu, Sfântul ?tefan a ?inut o cuvântare, în care a ar?tat c? Iisus Hristos este Mesia, cel prezis de profe?i ?i c? iudeii sunt vinovati pentru uciderea Lui. Furio?i, evreii au cerut uciderea lui cu pietre. Martiriul Sfântului ?tefan a avut loc în valea lui Iosafat. Sfântul s-a ar?tat un ap?r?tor al credin?ei adev?rate în ceea ce îl prive?te pe Iisus, m?rturisind c? El este Fiul lui Dumnezeu, care S-a n?scut, a murit, a înviat ?i S-a în?l?at la ceruri pentru mântuirea noastra. A fost acuzat c? a adus blasfemie lui Moise ?i lui Dumnezeu.
Atunci când Caiafa a întrebat dac? cele ce se m?rturisesc despre El sunt adev?rate, Sfântul ?tefan a rostit o lung? cuvântare în care a ar?tat c? Iisus Hristos este Mesia, cel prezis de profe?i ?i c? iudeii sunt vinova?i pentru uciderea Lui. Furio?i, evreii au cerut uciderea lui cu pietre. Dup? ce L-a v?zut pe Mântuitor stând de-a dreapta lui Dumnezeu, s-a rugat pentru sine ?i pentru cei care îl omorau: "Doamne nu le socoti lor p?catul acesta" (Faptele Apostolilor VII, 59-60). Locul uciderii Sfântului ?tefan a fost în valea lui Iosafat.
Coroan?, ghirland?, cunun?
Având în vedere c? în vremea aceea cei care erau uci?i cu pietre nu puteau fi înmormânta?i în cavoul familiei, se presupune c? trupul Sfântului a fost pus în mormântul unui cre?tin. Moa?tele sale au fost descoperite în anul 415, atunci când preotul Luchian din Kefar-Gamala a avut o întreit? viziune. Când i s-au descoperit moa?tele, pe mormântul s?u scria "chiliel", care în limba ebraic? înseamn? "cunun?", pentru c? într-adevar el a luat, cel dintâi dintre cre?tini, cununa muceniciei.
Numele lui este de origine greac? – Stephanos, ?i înseamn? "coroan?", "ghirland?", "cunun?" (cu care erau încununa?i înving?torii). La noi, formele curente au fost ?i sunt ?tefan ?i ?tefan(i)a, diminutivate mai ales Fane, F?nel, F?nic?, F?ni??, Fana, F?nica, iar uneori, sub influen?a str?in? – Fanny. Destul de des se folosesc ?i diminutivele ?tef?nel sau ?tef?ni??, mai rar ?tef(i). Mai recent a ap?rut ?i forma feminin? ?tefanela, care pare s? fi prins mai bine decât “vechea” ?tefanida – numele unei muceni?e trecute în calendar.