„Este vorba de proiectele „Formarea formatorilor, o necesitate pentru alinierea la standardele Uniunii Europene privind formarea profesională din domeniul feroviar”, „Calificarea angajaţilor din transporturile feroviare” şi cel referitor la „Flexibilitatea şi adaptabilitatea în transportul feroviar”. În cazul ultimului proiect menţionat, grupul ţintă cuprinde 2.600 de angajaţi şi 100 de manageri din domeniul feroviar, din toate cele 8 regiuni ale ţării, din toate companiile şi autorităţile din domeniu. Proiectul nostru se adresează factorului uman şi are ca obiectiv îmbunătăţirea performanţelor, a adaptabilităţii şi flexibilităţii organizaţionale în transporturile feroviare”, a spus Marcel Oţoiu.

După declaraţiile directorului general CENAFER, o nouă latură a managementului organizaţional a fost abordată, aceasta fiind implementarea unui management prin proiecte.

„Obiectivul principal este creşterea mobilităţii angajaţilor, mai ales în condiţiile concurenţiale actuale de pe piaţa transportului feroviar. Pe termen lung, îmbunătăţirea nivelului de calificare a salariaţilor, inclusiv certificările privite de aceştia, asigură servicii feroviare mai sigure şi de mai mare calitate”, a mai spus Marcel Oţoiu.

CENAFER derulează în perioada 8-9 septembrie evenimentul aniversar „Deceniul CENAFER – Calea către Performanţă”.