MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE ANUNTURI CONCURS

18 Jul 2019

Ministerul Finanţelor Publice cu sediul în Bulevardul Libertății nr. 16, sector 5 organizează, în data de 20.08.2019, ora 11.00 (proba scrisă), concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de consilier clasa I grad profesional superior (2 posturi), expert clasa I grad profesional principal (1 post), inspector clasa I grad profesional principal (1 post), consilier clasa I grad profesional asistent (1 post), expert clasa I grad profesional asistent (6 posturi) la Centrul național pentru informații financiare.

Condiţiile comune de participare la concursul pentru ocuparea:

 • unui post de consilier clasa I grad profesional superior la Serviciul de dezvoltare aplicatii buget;
 • unui post de consilier clasa I grad profesional superior la Serviciul administrare platforme informatice, Direcția infrastructura TIC;
 • unui post de expert clasa I grad profesional principal la Serviciul aplicatii asistare contribuabili si teledeclarare și a unui post de inspector clasa I grad profesional principal la Serviciul aplicații creanțe bugetare și Unitatea de Imprimare Rapidă din Direcția dezvoltare sisteme informatice;
 • a 2 posturi de expert clasa I grad profesional asistent la Serviciul aplicatii administrare fiscala – schimb de informatii din Direcția data warehouse, a unui post de expert clasa I grad profesional asistent la Serviciul aplicatii pentru analiza de risc si antifrauda fiscala din Direcția data warehouse și a unui post de expert clasa I grad profesional asistent la Compartimentul aplicații operative antifraudă fiscală – Serviciul aplicații pentru analiză de risc și antifraudă fiscală din Direcția data warehouse, a unui post consilier clasa I grad profesional asistent la Compartimentul aplicații operative antifraudă fiscală – Serviciul aplicații pentru analiză de risc și antifraudă fiscală din Direcția data warehouse;
 • unui post expert clasa I grad profesional asistent la Serviciul aplicații contabilitate publică și control angajamente, Direcția tehnologia informației a Trezoreriei Statului

sunt:

 • condițiile prevăzute la art. 465 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă/studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul dintre următoarele domenii fundamentale:
 • matematica și știinţe ale naturii – ramura de știinţă(RSI): matematică; informatică;
 • știinţe inginerești – RSI: inginerie electrică, electronică și telecomunicaţii – domeniul de licenţă (DL): inginerie electrică; inginerie electronica, telecomunicatii si tehnologii informaţionale;
 • știinţe inginerești – RSI: ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informaţiei – DL: calculatoare si tehnologia informatiei; ingineria sistemelor;
 • știinţe sociale – RSI: știinţe economice cu următoarele DL: cibernetică, statistică și informatică economică; contabilitate; economie; finanţe; management;
 • Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) sau alte aplicaţii similare – nivel mediu pentru editare de texte, calcul tabelar şi realizarea de prezentări specifice activităţii desfăşurate în cadrul instituţiei, cunoștinţe ce vor fi testate în cadrul probelor de concurs;
 • limba engleză – citit, scris, vorbit – nivel mediu, cunoștinţe ce vor fi testate în cadrul probelor de concurs;

Condiții specifice de ocupare:

 1. a) 1 post consilier clasa I grad
  profesional superior la Serviciul de dezvoltare aplicatii buget
 • Limbaje de programare: SQL, PL/SQL,
  sisteme de gestiune de baze de date relaţionale/ Instrumente de
  dezvoltare pentru aplicaţii web multi – nivel, elaborare
  documentaţie proiecte informatice, management proiect informatic –
  cunostinte nivel avansat necesar pentru îndeplinirea atribuţiilor
  specifice postului, cunoștinţe ce vor fi testate în cadrul probelor
  de concurs;
 • Vechime în specialitatea studiilor
  necesare exercitării funcţiei publice – 7 ani.

 

 1. b) 1 post consilier clasa I grad
  profesional superior la Serviciul administrare platforme informatice,
  Direcția infrastructura TIC
  • Sisteme de operare Windows si Unix,
   Administrare servere cu sisteme de operare Windows,Linux si AIX / Administrare
   Storage, tehnologii Internet si Intranet, metode de analiza şi
   elaborare documentatie, management proiecte informatice, cunostinte nivel
   avansat necesare pentru indeplinirea atributiilor specifice postului,
   cunoștinţe ce vor fi testate în cadrul probelor de concurs;
  • Vechime în specialitatea studiilor
   necesare exercitării funcţiei publice – 7 ani;

 

 1. c) 1 post expert clasa I grad
  profesional principal la Serviciul aplicatii asistare contribuabili si
  teledeclarare și 1 post inspector clasa I grad profesional principal
  la Serviciul aplicații creanțe bugetare și Unitatea de
  Imprimare Rapidă din Direcția dezvoltare sisteme informatice
 • Limbaje de programare, SGBD
  relaționale, medii de dezvoltare componente informatice, metode de
  proiectare, elaborare documentație aplicații informatice,
  managementul proiectelor informatice – cunoștințe nivel mediu
  necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice postului,
  cunoștinţe ce vor fi testate în cadrul probelor de concurs;
 • Vechime în specialitatea studiilor
  necesare exercitării funcţiei publice – 5 ani;

 

 1. d) 2 posturi expert clasa I grad
  profesional asistent la Serviciul aplicatii administrare fiscala – schimb
  de informatii din Direcția data warehouse, 1 post expert clasa I grad
  profesional asistent la Serviciul aplicatii pentru analiza de risc si
  antifrauda fiscala din Direcția data warehouse, 1 post expert clasa I
  grad profesional asistent la Compartimentul aplicații operative
  antifraudă fiscală – Serviciul aplicații pentru
  analiză de risc și antifraudă fiscală din
  Direcția data warehouse, 1 post consilier clasa I grad profesional
  asistent la Compartimentul aplicații operative antifraudă
  fiscală – Serviciul aplicații pentru analiză de risc
  și antifraudă fiscală din Direcția data warehouse
 • Limbaje de programare, SGBD
  relationale, medii de dezvoltare componente informatice, metode de
  proiectare, elaborare documentatie aplicatii informatice, managementul
  proiectelor informatice – cunostinte nivel de bază necesare pentru
  indeplinirea atributiilor specifice postului, cunoștinţe ce vor
  fi testate în cadrul probelor de concurs;
 • Vechime în specialitatea studiilor
  necesare exercitării funcţiei publice – 1 an;

 

 1. e) 1 post expert clasa I grad
  profesional asistent la Serviciul aplicații contabilitate
  publică și control angajamente, Direcția tehnologia
  informației a Trezoreriei Statului
 • Limbaje de programare, sisteme de
  gestiune de baze de date relationale, metode de analiza şi elaborare
  documentatie proiecte informatice, managementul proiectelor informatice,
  cunostinte nivel de baza necesar pentru indeplinirea atributiilor
  specifice postului, cunoștinţe ce vor fi testate în cadrul
  probelor de concurs;

Vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei publice – 1 an;

 

Condiţiile participare la concursul
pentru ocuparea unui post de expert clasa I grad profesional asistent la
Serviciul aplicatii Registru Contribuabili, Direcția dezvoltare sisteme
informatice sunt:

 • Condițiile prevăzute la
  art. 465 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019
  privind Codul administrativ;
 • Studii universitare de
  licenţă absolvite cu diplomă/studii superioare de
  lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau
  echivalentă;
 • Microsoft Office (Word, Excel, Power
  Point) sau alte aplicatii similare – nivel mediu pentru editare de texte,
  calcul tabelar si realizarea de prezentari specifice activitatii
  desfasurate in cadrul institutiei, cunoștinţe ce vor fi testate
  în cadrul probelor de concurs;
 • Limbaje de programare, SGBD
  relationale, medii de dezvoltare componente informatice, metode de
  proiectare, elaborare documentatie aplicatii informatice, managementul
  proiectelor informatice – cunostinte nivel mediu necesare pentru
  indeplinirea atributiilor specifice postului, cunoștinţe ce vor
  fi testate în cadrul probelor de concurs;
 • limba engleză – citit, scris,
  vorbit – nivel mediu, cunoștinţe ce vor fi testate în cadrul
  probelor de concurs;
 • Vechime în specialitatea studiilor
  necesare exercitării funcţiei publice – 1 an.

 

Bibliografia, atribuțiile şi
alte condiţii prevăzute în fișa postului, precum şi alte
date necesare desfăşurării concursului sunt afişate la
sediul instituţiei şi pe pagina de internet a ministerului. Dosarele
de concurs se depun la Ministerul Finanţelor Publice, Direcţia
generală managementul resurselor umane, Bd. Libertăţii, nr.16,
sector 5, Bucureşti, telefon 021.319.97.59/int.2181, persoană de
contact: Nicolae Rogoz, e-mail: [email protected], în termen de 20 de zile de
la data publicării prezentului anunţ."