INCETARE PROIECT : GRANTURI PENTRU CAPITAL DE LUCRU ACORDATE CATRE CITY HOTEL NEW S.R.L.

10 Aug 2021
INCETARE PROIECT : GRANTURI PENTRU CAPITAL DE LUCRU ACORDATE CATRE CITY HOTEL NEW S.R.L.

11.06.2021

ANUNŢ ÎNCETARE PROIECT

„Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020  privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014-2020,  în contextul crizei provocate de COVID-19

Beneficiar proiect: CITY HOTEL NEW SRL

OBIECTIVUL MĂSURII: Acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, denumit în continuare POC, în contextul crizei provocate de COVID-19, pentru beneficiarii prevăzuți la art. 3, a căror activitate a fost afectată direct sau indirect de răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență sau îngrădite pe perioada stării de alertă.

PROIECTUL ESTE COFINANȚAT DIN FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE, Axa prioritară 3 – Sprijinirea IMM-urilor ca reacție la pandemia COVID-19, Prioritatea de investiții 3d – Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și  de a se angaja în procesele de inovare.

Valoare proiect:  129396.05 lei

Finanțare nerambursabilă: 112518.30 lei

Cofinanțare: 16877.745 lei

Data începerii proiectului: 15.12.2020

Data finalizării proiectului: 11.06.2021

Numărul contractului de finanțare: M2-2902 din 10.12.2020

Date de contact:

Nume : Cheudan Adrian

Functie : Administrator

Telefon: 0740068348

E-mail: [email protected]