Hocus-pocus cu Decizia CEDO
”Apoi, repet, deși Andreescu însuși a recunoscut prin articolul din Ziua implicarea în „privatizarea” (frauduloasă și în interes propriu) a celei mai mari Edituri din România, cei trei judecătorii europeni (ai drepturilor omului, cum să nu) au ratificat oroarea Tribunalului București, în sensul că nu s-ar fi dovedit implicarea membrului CPUN Andreescu în numita “privatizare”. Prin aceasta judecătorii au mers inclusiv împotriva jurisprudenței CEDO care stabilește că în cauzele având ca obiect încălcarea libertății de exprimare Curtea intervine atunci când instanțele naționale rețin o situație de fapt neconformă cu realitatea.

În sfârșit, judecătorii au recurs la falsuri și în privința caracterizărilor pe care i le-am făcut lui Andreescu (ei indică aceste caracterizări exclusiv în franceză, fără a menționa măcar într-un singur caz și corespondentul în română). Deci, constituie un fals patent că l-aș fi numit pe Andreescu “nebun”, „canalie”, „escroc” sau că ar fi “prestat servicii către anumite cancelarii occidentale”. Eu, ca să dau la acest capitol numai acest exemplu, l-am numit pe Andreescu, drept  “apucat”, cu sensul de „persoană care se enervează repede” – sens rezultat atât din dicționarul limbii române, dar și din contextul factual descris de articolul meu, iar judecătorii își permit abuzul cinic să-mi atribuie caracterizarea lui Andreescu drept o persoană bolnavă: „nebun„/“maniac”, („fou furieux”).

Și încă ceva, cel mai probabil conștientizând rușinea „operei” lor, la scurt timp oamenii Curții și-o mută într-alt loc decât cel pe care mi-l indicaseră în scris că o pot găsi, adică la  https://hudoc.echr.coe.int/sites/fra , link care accesează la rându-i pagina  https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22]}. Câteva zile Decizia (publicată la 16/01/2020) s-a aflat acolo, după care a fost pusă mai la dos, așa – cunoaștem tehnica, o folosesc și autoritățile române corupte, nimic nou sub soare. Dacă n-au ezitat ei să falsifice faptele din dosar, nu văd de ce judecătorii n-ar fi făcut și pasul acesta (în facsimil se poate vedea absența documentului).

PAGINA ANTERIOARA CONTINUAREA ARTICOLULUI IN PAGINA URMATOARE