Evenimentul Zilei > Actualitate > TURISM DE APOCALIPS?. Turi?tii au invadat Mexicul în pragul ceremoniilor pentru sfâr?itul calendarului maya?. Psihoza maya sperie ru?ii
TURISM DE APOCALIPS?. Turi?tii au invadat Mexicul în pragul ceremoniilor pentru sfâr?itul calendarului maya?. Psihoza maya sperie ru?ii

TURISM DE APOCALIPS?. Turi?tii au invadat Mexicul în pragul ceremoniilor pentru sfâr?itul calendarului maya?. Psihoza maya sperie ru?ii

În Mexic, etnicii maya?i sunt mai impresiona?i de valul de turi?ti str?ini decât de sfâr?itul calendarului. Tineri ?i b?trâni, privesc cu uluire autocarele pline cu turi?ti pensionari ?i grupurile de turi?ti veni?i cu rucsacul în spate pe p?mânturile lor, în credin?a c? lumea se va sfâr?i.

Mii de c?ut?tori spirituali ?i fani ai culturii prehispanice s-au adunat zilele acestea în Mexic în speran?a de a experimenta la fa?a locului evenimente m?re?e în ziua care ar corespunde, conform calendarului vechilor maya?i, "sfâr?itului lumii", adic? vineri, 21.12.2012. Mul?i dintre etnicii maya?i de azi nu în?eleg îns? toat? aceast? agita?ie, relateaz? Reuters.

În majoritate cre?tini, romano-catolici, descenden?ii civiliza?iei maya privesc cu mirare valul de turi?ti str?ini descin?i în cet??ile antice din sudul Mexicului – ?i în alte zone din America central? – ale c?ror zile de glorie au apus demult.

"E o psihoz?, o manie", a declarat psihologul mexican Vera Rodriguez, descedent? a vechilor maya?i, care tr?ie?te la Izamal, în statul Yucatan, aproape de punctul central al festivit??ilor "apocaliptice" din 2012, situl Chichen Itza. "Eu cred c? e ceva nefavorabil societ??ii ?i culturii noastre".

"Exist? pe de o parte legenda ?i pe de alt? parte realitatea", a punctat Yolanda Cornelio, responsabil? cu turismul în ora?ul Merida ?i a c?rei mam? este etnic? maya??. "Unii abuzeaz? de legend? ca s? fac? bani. Sunt o mul?ime de escroci", afirm? tân?ra.

 • Un geniu de la NASA despre APOCALIPS?. Cât timp mai avem pân? vine Sfâr?itul Lumii? “Cât s? fac câ?iva copii. ?i ei s? fac? copii. Cam atât!"
Au început ceremoniile pentru sfâr?itul calendarului maya?    

Ceremoniile care marchez? sfâr?itul unei etape din era maya la sfâr?itul unui ciclu de 5.200 de ani, interpretat de unii ca fiind o profe?ie a sfâr?itului lumii, au început sâmb?t? sear? în peninsula Yucatan din Mexic, relateaz? AFP.

Debutul acestor festivit??i, ce vor culmina pe data de 21 decembrie, a fost eviden?iat prin ofrande aduse divinit??ii maya?e a Lunii, Ixchel, într-o pe?ter? din apropiere de Merida, capitala statului Yucatan. Începutul noii ere maya va fi celebrat pe întreg teritoriul mexican ?i în alte patru ??ri unde cultura maya?? a supravie?uit trecerii vremii – Guatemala, Belize, Salvador ?i Honduras.

În timp ce unii se preg?tesc s? marcheze pe 21 decembrie sfâr?itul calendarului maya?, al?ii se a?teapt? la îndeplinirea profe?iei c? atunci vom asista la "sfâr?itul lumii". Unii reprezentan?i ai mi?c?rii New Age sunt convin?i c? 21 decembrie este ziua Judec??ii de apoi men?ionat? în hieroglife, potrivit unor interpret?ri.

Temerea c? vom asista la sfâr?itul lumii a fost par?ial alimentat? ?i de unele filme cu viziuni catastrofice, cum ar fi "2012" regizat de germanul Roland Emmerich ?i de c?r?i precum "Profe?ia maya" a scriitorului american de science-fiction, Steve Alten.

 • 21 decembrie se aproprie! ADEV?RUL DESPRE SFÂR?ITUL LUMII! Interviu cu un cercet?tor în Fizic? Nuclear?

Dar exper?ii în cultura ?i civiliza?ia maya?? contest? vehement aceste interpret?ri. Astfel, Centrul francez pentru cercetare ?tiin?ific? (CNRS) reaminte?te, într-un documentar publicat recent, c? maya?ii nu au emis profe?ia c? luna aceasta vom vedea apocalipsa. Astfel, "4 ahau 3 kankin", care potrivit unor exper?i corespunde datei de 21 decembrie 2012, înseamn? în calendarul maya? data la care se încheie un mare ciclu, explic? Jean-Michel Hoppan, arheolog ?i specialist în scrierile maya?e.

Aceast? dat?, care a stârnit atâtea fantasme, a fost g?sit? inscrip?ionat? pe o bucat? dintr-o impun?toare stan? de piatr?, denumit? "Monumentul 6", conservat? pe situl arheologic Mucuspana din sudul Mexicului. Aluzia la sfâr?itul unui ciclu major "nu este prezentat? ca fiind un cataclism major, o distrugere a lumii", subliniaz? specialistul citat mai sus, ad?ugând c?, din contr?, ea face referire la întoarcerea unei divinit??i (Bolonyocte) "ce repune timpul în mi?care".

 • Calendarul maya?: Apocalipsa în 2012

Zona muntoas? din Serbia, complet ocupat? în a?teptarea apocalipsei
     
Un munte în form? de piramid?, aflat în sud-estul Serbiei, care ar emite unde electromagnetice binef?c?toare, are toate locurile de cazare ocupate fiindc? se spune c? va fi ocolit de apocalipsa "anun?at?" pe 21 decembrie, relateaz? AFP.

Toate locurile de cazare, relativ modeste – circa 250 de paturi – de pe muntele Rtanj (1.570 m) sunt rezervate de mult timp, a declarat AFP Nebojsa Gajic, director al hotelului "Rtanj". "În acest an avem cu circa 30% mai mul?i turi?ti decât anii trecu?i, poate din cauza pove?tii cu sfâr?itul lumii, dar ?i datorit? organiz?rii unui seminar care va avea loc din 20 decembrie", a spus joi Gajic.

El a precizat c? sunt a?teptate mai multe familii din Fran?a, Germania, dar ?i din Australia, care ?i-au rezervat locuri de ceva timp. "Câteva zeci de persoane au cerut s? î?i parcheze ma?inile în parcarea noastr? ?i s? r?mân? acolo pe 21 decembrie. Unii ne-au implorat s? le g?sim o camer? ca s? poat? supravie?ui" pe 21 decembrie, data sfâr?itului lumii, conform unei interpret?ri a calendarului maya?, a spus el, ad?ugând c? nicio camer? nu a r?mas neocupat?.

 • SFÂR?ITUL LUMII a început, dar AGONIA va fi lent?. Un cercet?tor NASA combate vehement "FARSA" ce prevede APOCALIPSA

Accesul interzis pe un munte de teama unei sinucideri colective
C?ile de acces spre muntele Uritorco (1.979 m), foarte popular printre adep?ii medita?iei, vor fi închise din 20 în 22 decembrie de teama unei "sinucideri colective", care s? coincid? cu schimbarea de er? în calendarul maya?, a anun?at primarul din Capilla del Monte, citat de AFP. "Aceast? decizie a fost luat? prin consens pentru a evita orice deturnare a profe?iei maya", a declarat presei Gustavo Sez, primarul celei mai apropiate localit??i de munte.

Decizia autorit??ilor a fost aspru criticat? de responsabili locali din domeniul turistic din Capilla del Monte, care se a?teptau s? g?zduiasc? în hoteluri circa 15.000 de persoane în aceste zile. "Am fost foarte mira?i de anun?ul despre o sinucidere colectiv?", a spus pre?edintele Camerei de Turism locale, Gabriel Schiaffino. "Este o veste proast? pentru noi pentru c? a?teptam circa 15.000 de turi?ti", a ad?ugat el.

Muntele Uritorco, loc sfânt pentru popula?ia autohton?, este cunoscut ?i pasiona?ilor de OZN-uri, care asigur? c? mai multe farfurii zbur?toare au fost z?rite acolo în ultimele decenii.

 • DECLARA?IE de la VATICAN despre sfâr?itul lumii. Directorul Observatorului Astronomic de sub tutela Papei a dat explica?ii

Ru?ii petrec într-un bunc?r sovietic
    
Un bunc?r din epoca R?zboiului Rece destinat s? îi salveze pe liderii sovietici de un atac nuclear va organiza o petrecere de 24 de ore pentru ru?ii dispu?i s? pl?teasc? 1.000 de dolari pentru un bilet ?i s? scape de Apocalips?, relateaz? Reuters.    

Bunc?rul Nr. 42, în prezent o atrac?ie turistic? plin? de lumini de alarm? ro?ii, este situat la 56 de metri sub p?mânt în plin centrul Moscovei, în apropierea Kremlinului, ?i poate primi pân? la 300 de persoane.  

 

"Mul?i oameni s-ar sim?i mult mai lini?ti?i dac? ar putea petrece aceast? zi critic? bucurându-se de maximum de confort ?i siguran??", a afirmat Aleksei Pavlovski, un ghid turistic la bunc?r, ad?ugând c? petrecerea, ce a trezit un mare interes, va începe la miezul nop?ii pe 20 decembrie.   

"Va fi o camer? pentru copii cu desene animate, pentru adul?i vor fi filme, discu?ii dedicate sfâr?itului lumii ?i tururi ale muzeului. Vor fi difuzate în direct imagini de la alte bunc?re din alte ??ri".   

 • "De ce lumea nu s-a sfâr?it ieri?". De ce a publicat NASA cu 10 zile mai devreme filmul cu Apocalipsa

Psihoz? maya în Vladivostok
Rusia este f?r? îndoial? ?ara unde prind cel mai bine profe?iile apocaliptice: o firm? siberian? vinde un "kit" de supravie?uire, cu sticl? de votc? inclus?. Setul pentru sfâr?itul lumii con?ine, între altele, cutii de conserve, lanterne sau lumân?ri ?i cost? o mie de ruble (25 de euro), noteaz? ziarul ABC.

Psihoza a fost alimentat? mai ales de posturile de televiziune, în ale c?ror spa?ii s-au f?cut recomand?ri despre cum s? se pun? oamenii la ad?post, ce trebuie s? aib? la ei pentru a supravie?ui ?i care regiuni ale lumii sunt mai sigure. Unii au luat în serios sfaturile ?i au s?pat ad?posturi subterane pe care le-au umplut cu provizii de conserve, f?in?, zah?r ?i kerosen. În multe localit??i din Rusia, mai ales în Siberia, magazinele au r?mas f?r? lanterne ?i lumân?ri.

Ulan-Ude, din republica siberian? Buriatia, este unul din ora?ele unde nu se mai g?sesc cutii de conserve. Locuitorii de religie budist? s-au l?sat am?gi?i de sfaturile unui tibetan numit Oracolul din Shambala. Nu au luat în seam? avertismente exper?ilor c? acest Shambala nu exist?. Nu departe de aici, în mun?ii din republica Altai, la frontiera cu Kazahstanul, s-au creat comunit??i care încearc? s? se salveze de Apocalips?.

 • PANIC? în a?teptarea APOCALIPSEI. Cum se preg?te?te lumea pentru 21 decembrie

Guvernatorul din Altai, Aleksandr Berdnikov, s-a declarat încântat de "publicitatea" f?cut? regiunii sale în multe reviste ?i posturi de televiziune, asigurând c? este singura zon? a planetei care nu va fi afectat? de ploaia de foc, inunda?ii sau cutremure. În ora?ul siberian Tomsk se vinde deja kitul de supravie?uire care include cereale, s?pun, briceag, pastile de purificare a apei, conserve, lantern?, lumân?ri ?i, desigur, o sticl? de votc?.

Cost? o mie de ruble, circa 25 de euro, iar întreprinz?torul care l-a scos pe pia?? a vândut deja mii de astfel de seturi. Pe cutie a fost scris" Mai r?u de atât nu se poate". La rândul lor, locuitorii din cartierul Karl Marx din ora?ul Celiabinsk, în mun?ii Urali, au sculptat o replic? în ghea?? a celebrei por?i de acces din ora?ul maya. Ei cred astfel c? vor îndupleca spiritele rele care se vor dezl?n?ui vineri.
FOTO: REUTERS
ARTICOLE DIN ACEEA?I CATEGORIE

 • ASTRONOMII MOLDOVENI ?tiu când vine Apocalipsa. Toate teoriile maya?ilor AU FOST SPULBERATE!
 • C?r?ile po?tale ale APOCALIPSEI. ?apte locuri unde s?-?i petreci SFÂR?ITUL LUMII
 • APOCALIPSA. Cinci lucruri care nu se vor întâmpla pe 21 decembrie, de sfâr?itul lumii
 • A v?zut trecutul, viitorul ?i SFÂR?ITUL LUMII. Previziunile ultimului PROFET al omenirii | VIDEO
 • ZI FATIDIC? sau NOROCOAS?? 12.12.2012: Ce ne aduce ACEAST? DAT?
 • VA FI SAU NU VA FI? Sfâr?itul lumii dureaz? ?ase zile
 • ROMÂNUL c?ruia i s-a ar?tat ADEV?RATA DAT? a Apocalipsei. Nu e vorba de 21 decembrie 2012!
 • Se preg?tesc de APOCALIPS?. Vezi cum arat? bunc?rele celor care a?teapt? SFÂR?ITUL LUMII
 • RASA MISTERIOAS? care va salva omenirea de la APOCALIPS?. CIVILIZA?IA lor a fost tot timpul pe TERRA, într-un loc UIMITOR
 • Cele mai ÎNSP?IMÂNT?TOARE animale din lume. Ele prevestesc APOCALIPSA? Cu TREI CAPETE, COPITE crescute pe GÂT | FOTO ?I VIDEO
 • DEZV?LUIRI despre DECEMBRIE 2012. Preg?tirile guvernului mondial pentru APOCALIPS?
 • ÎNFRICO??TOR. VINE APOCALIPSA SAU NU? Profe?ii maia?e în Central Park. Cum va fi SFÂR?TIUL LUMII?!
 • APOCALIPSA. Patru scenarii ?tiin?ifice care ar aduce SFÂR?ITUL LUMII
 • La ce riscuri se expun profe?ii. Ce se intampla dac? e?ueaz? APOCALIPSA
 • Sfâr?itul Lumii în lux. Cum vor tr?i milionarii dup? Apocalips?
Informaţiile publicate de evz.ro pot fi preluate de alte publicaţii online doar în limita a 500 de caractere şi cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.