9 iulie

 

Tarzan și 31 de cazuri de neîndeplinirea obligațiilor de către România. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

 

 

 

Horoscop Pe 9 iulie s-au născut Nikola Tesla, Hassan II, Tom Hanks, Ottorino Respighi, Angela Similea, Margareta Pâslaru, Mirabela Dauer, Marcel Budală, Daniel Iordăchioaie, Alexandru Graur.

 

Horoscop Nimic în „kalendar”, iar în calendarul creştin ortodox este Sfântul Pangratie. Câteva zile de muncă, apoi încep iarăşi marile serbări ale verii din jurul pomenirii Sf. Ilie, Dabatopeios, zeul focului şi al făuririi armelor la traci, daci, dar şi sărbătorile unor zei cabiri.

 

Evenimentul zilei” din 9 iulie 1922 a fost că Johnny Weismuller a reuşit, pentru prima dată în istorie, să înoate suta de metri sub un minut, în numai 58,6 secunde.

 

Tânărul de numai 18 ani, american de origine română, etnic german din Timișoara, avea să fie celebru mai târziu prin rolul „Tarzan” din filmele de la Hollyood. Personal, mă uit şi astăzi la filmele alb-negru cu Tarzan. Şi nu sunt singurul: „The best Tarzan money can buy„ a spus excentricul regizor Quentin Tarantino, despre Johnny Weismuller.

 

În filmele alb-negru cu Tarzan, duşmanii permanenţi erau triburile de pigmei, groteşti şi vicleni. Marele savant german Julius Lips arată, citând documente vechi portugheze, britanice şi franceze, că triburile de pitici negri, pigmeii cei perverşi, se pare că proveneau dintr-un singur areal, o zonă din Katanga. Acolo s-au mai înregistrat şi alte lucruri bizare: rinocieri pitici, maimuţe cât un pumn, vegetaţie luxuriantă, ferigi ca în Jurasic, copaci monstruoşi. Recent, savanţii au descifrat enigma: în Katanga a funcţionat, la un moment dat, la o adâncime mică sub scoarţa terestră, un reactor nuclear natural. Singurul din lume! Se ştie că regiunea Katanga este plină de uraniu, de asta s-au bătut ruşii ajutaţi de cubanezi împotriva americanilor, pentru zăcămintele de material radioactiv de acolo, prin anii 60’.

 

Ei bine, reactorul nuclear a iradiat copios fauna şi vegetaţia, obţinîndu-se mutanţi groteşti, dar viabili. Asta este istoria pigmeilor, cel puțin așa se crede acum.

 

 

Iată ce mai spune Reprezentanța UE la București:

 

”Raport privind punerea în aplicare a dreptului UE în 2018: 31 de cazuri noi de constatare a neîndeplinirii obligațiilor deschise împotriva României (5 vizează politica de mediu)

 

În 2018, Comisia a deschis în total 644 de proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor. Este vorba despre o scădere cu 10 % în raport cu 2017, când au fost deschise 716 proceduri. La data de 31.12.2018, România avea 59 de cazuri deschise, dintre care 34 pentru neîndeplinirea la timp a obligațiilor de transpunere, 20 pentru transpunere incorectă și/sau necorespunzătoare a directivelor, respectiv 5 pentru încălcări ale regulamentelor, tratatelor și deciziilor. De asemenea, 31 de cazuri noi au fost deschise împotriva României doar în 2018.

 

 

Raportul anual privind monitorizarea punerii în aplicare a dreptului UE, publicat, prezintă modul în care Comisia a monitorizat și a asigurat aplicarea dreptului UE în 2018. Tabloul de bord al pieței unice online, publicat tot astăzi, evaluează performanța țărilor UE/SEE pe piața unică a UE și identifică deficiențele pentru remedierea cărora Comisia ar trebui să își intensifice eforturile.

 

Cetățenii și întreprinderile se pot bucura de multiplele beneficii ale pieței unice doar dacă normele convenite de comun acord funcționează efectiv în practică. În noiembrie 2018, Comisia a prezentat o nouă evaluare a obstacolelor rămase în calea pieței unice și a făcut apel la statele membre să fie vigilente în ceea ce privește implementarea, aplicarea și asigurarea respectării normelor UE și să evite crearea unor noi bariere, de exemplu, de la emisiile autoturismelor la comerțul electronic, de la platformele de comunicare socială la sectorul serviciilor, precum și în multe alte domenii.

 

Comisia continuă să se asigure că normele UE sunt aplicate și respectate în mod corespunzător. De exemplu, în 2018, Comisia a acționat cu fermitate în ceea ce privește asigurarea aplicării normelor într-o serie de domenii de politică. Comisia a sprijinit autoritățile naționale și regionale în punerea în aplicare a unor norme clare privind transportul aerian și apa curată. De asemenea, Comisia a luat măsuri împotriva statelor membre care nu și-au respectat angajamentele și nu au pus în aplicare normele UE privind registrele cu numele pasagerilor, combaterea terorismului și combaterea spălării banilor. În plus, Comisia și-a utilizat competențele în materie de asigurare a respectării legislației atunci când unele țări din UE nu s-au dovedit suficient de rapide în ceea ce privește îmbunătățirea accesului persoanelor cu handicap la site-urile web și la alte aplicații mobile.

 

Raportul anual privind monitorizarea punerii în aplicare a dreptului UE în 2018

 

Raportul anual pentru 2018 indică o ușoară creștere (cu 0,8 %) a procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor (1571) comparativ cu anul 2017 (1559 de cazuri). Astfel, după ce în 2016 a atins un maxim raportat la ultimii cinci ani, numărul de proceduri a început să se stabilizeze, în 2018 reducându-se cu 5 % față de 2016. Printre principalele domenii de politică vizate s-au numărat aspecte legate de mediu, mobilitate și transporturi, precum și de piața internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri. De fiecare dată când dreptul UE nu este aplicat corect, cetățenii și întreprinderile nu își pot exercita drepturile și nu au acces la beneficiile conferite de legislația UE. În domeniul mediului, de exemplu, Comisia a continuat să ia măsuri pentru a asigura respectarea deplină a Directivei privind calitatea aerului în ceea ce privește valorile limită ale PM10 și ale dioxidului de azot (NO2), precum și sistemele de monitorizare din întreaga UE.

 

În ceea ce privește cazurile de transpunere cu întârziere, Cipru, Belgia și Spania au avut cel mai mare număr de cazuri deschise, în timp ce Estonia, Danemarca și Italia au avut cele mai puține. Spania, Italia și Germania au înregistrat cel mai mare număr de cazuri pendinte pentru transpunerea incorectă și/sau aplicarea greșită a dreptului UE, în timp ce Estonia a avut cel mai scăzut număr total de cazuri deschise anul trecut. Domeniile de politică în care au fost deschise cele mai multe cazuri noi de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în 2018 au fost piața internă a UE, industria, antreprenoriatul și IMM-urile, precum și mobilitatea și transporturile.

 

Combaterea transpunerii tardive a directivelor UE

 

Pentru ca cetățenii și întreprinderile să poată profita de beneficiile oferite de dreptul UE, este esențial ca statele membre să transpună directivele europene în propria ordine juridică națională în termenele prevăzute.

 

În 2018, numărul de noi proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor legate de transpunerea tardivă a scăzut puternic, și anume cu o pătrime (de la 558 de cazuri în 2017 la 419 în 2018). Cel mai mare număr de noi cazuri de transpunere tardivă din legislatura Comisiei Juncker a fost înregistrat în 2016 (847 cazuri). Comisia a lansat noi proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva majorității statelor membre pentru netranspunerea la timp a normelor UE privind protecția datelor cu caracter personal (Directiva 2016/680/UE) în legislația națională, în pofida termenelor convenite în prealabil chiar de către statele membre. Pentru a facilita transpunerea corectă și la timp, Comisia a continuat să asiste statele membre prin pregătirea unor planuri de punere în aplicare, a unor site-uri web specifice și a unor documente de orientare și prin schimbul de bune practici în cadrul reuniunilor grupurilor de experți.

 

Anul trecut, Comisia a introdus acțiuni în fața Curții de Justiție a UE cu privire la 5 state membre, solicitând aplicarea de sancțiuni financiare: Slovenia (3 cauze: C-628/18, C-69/18 și C-188/18), Spania (3 cauze: C-430/18, C-165/18 și C-164/18) și Belgia (C-676/18), Irlanda (C-550/18) și România (C-549/18) (câte o cauză fiecare).

 

Tabloul de bord al pieței unice în 2019

 

Tabloul de bord al pieței unice oferă o imagine de ansamblu detaliată a modului în care normele pieței unice a UE au fost aplicate în Spațiul Economic European (SEE) în 2018, a nivelului de deschidere și integrare al anumitor piețe și a măsurii în care statele membre au contribuit la elaborarea unei serii de instrumente ale UE destinate unei funcționări mai bune a pieței unice.

 

În funcție de performanțele lor din 2018, statele membre au primit 153 de cartonașe verzi, 137 de cartonașe galbene și 59 de cartonașe roșii, care au indicat, respectiv, o performanță excelentă (verde), medie (galbenă) sau sub medie (roșu).

 

Imaginea de ansamblu arată că, în pofida extinderii în continuare a comerțului cu bunuri și servicii, situația s-a înrăutățit în anumite domenii de politică începând din 2017. Statele membre au îmbunătățit funcționarea unora dintre instrumentele pieței unice, cum ar fi portalul Your Europe și Sistemul de informare al pieței interne (IMI). Cu toate acestea, țările au primit mai multe cartonașe roșii decât anul trecut pentru mai multe domenii de politică, ca de exemplu în ceea ce privește corectitudinea sistemelor de achiziții publice și recunoașterea calificărilor profesionale. Același lucru s-a întâmplat în privința cooperării în cadrul proiectelor-pilot UE.

 

În general, țările cu cele mai bune rezultate au fost Portugalia, Slovacia, Finlanda, Suedia și Lituania, în timp ce Spania, Italia, Grecia și Luxemburg au primit cele mai multe cartonașe roșii și galbene.

 

Comisia ia măsuri ca urmare a plângerilor cetățenilor

 

Cetățenii, întreprinderile, ONG-urile și alte părți interesate pot raporta suspectarea încălcării dreptului UE printr-o plângere online accesibilă prin intermediul portalului Europa „Drepturile dumneavoastră”. În 2018, majoritatea plângerilor noi au vizat justiția și drepturile consumatorilor, piața internă a UE, industria, antreprenoriatul și IMM-urile, precum și aspecte legate de ocuparea forței de muncă și de afacerile sociale. Datorită portalului SOLVIT, o rețea informală de soluționare a problemelor din cadrul Comisiei și al statelor membre, cetățenii și întreprinderile pot găsi o soluție la problemele lor în raport cu o autoritate publică din altă țară a UE.

 

 

Începând cu anul 1984, în urma unei solicitări formulate de Parlamentul European, Comisia prezintă un raport anual privind monitorizarea aplicării dreptului UE în cursul anului precedent. Parlamentul European adoptă apoi o rezoluție privind raportul Comisiei.

 

În mod prioritar, Comisia vizează problemele în cazul cărora acțiunile sale de asigurare a respectării legii pot avea un impact real și pot ajuta cetățenii și întreprinderile. Ca urmare a repartizării responsabilităților între instituțiile europene, Comisiei Europene îi revine responsabilitatea generală de a iniția procesul legislativ. Consiliul și Parlamentul European decid cu privire la propunerile Comisiei. Statele membre sunt responsabile de punerea în practică, transpunerea și asigurarea respectării în mod prompt și corect a dreptului UE în ordinea juridică națională. Comisia închide apoi acest cerc: de îndată ce propunerile sunt adoptate și devin acte legislative ale UE, aceasta monitorizează dacă statele membre aplică corect legile respective și ia măsuri în caz contrar. Prin urmare, Comisia ar trebui să acționeze ferm și rapid atunci când încălcările împiedică realizarea obiectivelor politicii UE. În acest sens, Comisia și-a expus recent o abordare mai strategică a procesului de asigurare a respectării legislației în ceea ce privește tratarea încălcărilor, în conformitate cu angajamentul de a fi „mai mari și mai ambițioși în ceea ce privește aspectele importante și mai mici și mai modești în ceea ce privește aspectele puțin importante”.

 

Tabloul de bord al pieței unice evaluează anual modul în care statele membre:

 

–   pun în aplicare normele UE;

 

–   creează piețe deschise și integrate (de exemplu, achizițiile publice, comerțul cu bunuri și servicii);

 

–   gestionează aspectele administrative privind lucrătorii străini (de exemplu, calificările profesionale);

 

–   cooperează și contribuie la mai multe instrumente de guvernanță la nivelul întregii UE (de exemplu, portalul Your Europe, precum și Solvit și EURES)

 

Tabloul de bord al pieței unice evaluează performanța în patru domenii de politică, două domenii privind deschiderea și integrarea pieței și 13 instrumente de guvernanță.”

 

De ce vă chinuiesc cu firmanele Înaltei Porți de la Bruxelles? Ca să știți, pentru că nimeni altcineva nu vă spune cum calcă în străchini guvernul în această direcție. Și, pentru că îmi amintesc de tinerețe! Este aceiași limbă de lemn din ”Scânteia”, același spirit de aberație logică și de utopie de falanster. Sau aceleași idei ca în emisiunea de radio ”Vorbește Moscova” de acum 60 de ani. După cum vedeți, dragi lupi, padawani și hobbiți, nimic nu se schimbă, la fel ca și Jeana, nu moare, se transformă!

 

Așa este și martoră este ziua de mâine, pentru că pot face pariu pe ce vreti domniile voastre, mâine este o altă zi! Pentru mulți, poate și pentru mine, dacă o vrea bunul Dumnezeu…

 

☼     ♂      ♀

 

BERBEC  Astăzi te confrunţi cu o situaţie obiectivă, nu te enerva inutil, păstrează-ţi calmul şi aşa poate vei găsi soluţia optimă la problemele tale. Aştepţi un termen, un rezultat, o hotărâre. Ziua este perfectă pentru finalizarea unor proiecte profesionale. Eşti într-o perioadă de emulaţie şi avînt. Trebuie, din nou, să alegi cu grijă modul de rezolvare a problemelor sentimentale, atât în familie cât şi cu prietenii. Tot ceea ce începi sau programezi în această zi pot aduce rezultate fructoase. Astăzi eşti tare înclinat să rişti, fie că-i vorba de slujbă, bani sau o relaţie amoroasă. Lasă pe mâine, noaptea e un sfetnic bun!

 

TAUR   Lumea este superficială, aşa că astăzi trebuie să arăţi bine ca să te simţi bine. Nu exagera, dar nici nu face economie când nu trebuie, e indicat sa te îngrijeşti şi să te îmbraci bine. După ce constaţi că arăţi bine, realizezi că eşti un om bun şi competent! Trebuie, numai, să te concentrezi foarte bine – ai o mare putere de focalizare pe termen scurt, însă. Nu lua decizii importante, nu intra în jocul altora, impune-ţi propriile reguli, nu trebuie să cedezi poziţia, iar dacă nu se poate altfel, amână!

 

GEMENI  O zi mai liniştită decât de obicei. Aştepţi o veste, un termen, sau un călător. Nu îţi faci iluzii, dar nici nu eşti dispus să pierzi. Primeşti, din nou, nişte veşti aşa-şi-aşa. Întotdeauna, nu uita, întotdeauna există o a doua şansă! Pune-te sau pune-ţi oamenii la treabă, se apropia nişte termene sau concediul. Fă-ţi ordine în lucrurile tale! Nu ai o zi excelenta in ceea ce priveste originalitatea gandirii, aşa că mulţumeşte-te cu soluţiile verificate. După masă evită întîlnirile de afaceri sau sentimentale, fă-ţi un program de „cultură şi artă”.

 

RAC  Ai ceva de sărbătorit, poate este şi ziua ta de naştere. Prietenii îţi sunt aproape ca întotdeauna, considerându-te, pe undeva, liantul natural al grupului, cel care aduce armonia şi aşteptînd o iniţiativă din partea ta. Iniţiativă care pot fi şi invitaţia la ziua ta, dacă este ziua ta de naştere! Faci paşi importanţi în direcţia dorită de tine. Ai intuiţia că planurile tale pentru vara aceasta se pot desfăşura cum le-ai dorit. Dar, eşti în întârziere şi ştii asta. Stelele spun să te grăbeşti. Zi favorabilă ideilor noi, sau unor noi planuri de dezvoltare, dar nu importante. Zi-lumină, foarte importantă pentru viitorul unui proiect sau a unei afaceri.

 

LEU   Noi posibilităţi, dar cam acelaşi lucru – ai o conjuncție precisă, la cinci grade în zodie, între Marte și Mercur, retrograd. Nimic nu este nou sub soare, doar nuanţele se schimbă. Astăzi ţi se pun unele obstacole în cale de către colegii „binevoitori”. Fă-te că nu vezi! Dimineaţa dedic-o lucrurilor, problemelor urgente. Concentrează-te asupra lucrurilor importante în cursul prânzului.  Odihneşte-te mai mult, oboseala cronică s-a strâns ca o zgură şi poate să te afecteze. Nu te lua imediat după semnalele de pe piaţă, după ce se spune sau ce apare în presă, se ştie că Leul este generos, însă nu fii naiv! De asemenea, Mercur retrograd şi Jupiter spun că este cazul ca în curând să pleci într-o vacanţă!

FECIOARĂ   Ca rezultat la efortului trecut şi al hărniciei tale, astăzi ai o veste bună despre un examen, probă, obstacol pe care l-ai trecut cu succes. Sau o veste bună la serviciu, sau unde activezi. Trebuie să dai dovadă de tact şi diplomaţie în relaţiile cu cei apropiaţi, la serviciu şi acasă. Configuraţia astrală arată unele preocupări cu caracter juridic, în sensul că verifici, consulţi sau semnezi contracte, sau înscrisuri oficiale. Spre sfârşitul zilei te poţi interesa de afacerile familiei, partenerului ce trenau, întârziau de mai mult timp.

 

BALANŢĂ   Ziua bună se cunoaşte de dimineaţă iar tu te simţi bine, energic, curios şi gata să acţionezi! Creezi armonie in jurul tau şi de aceea eşti acceptat şi popular la serviciu, şi/sau acasă! Toată perioada zilei de astăzi stă sub semnul unei schimbări de program, de direcţie, mai mult o schimbare tactică decât o manevră startegică. Trebuie să fii mai optimist şi să gândeşti pozitiv. Ai intrat într-o rutina care te protejează, dar nu te motivează. Promovează-ţi cu curaj interesele de astăzi, de acum. Mâine o să ai alte interese, alte probleme!

 

SCORPION  Saturn, retrograd, din Capricorn, pe lânga o oarecare întarziere generală, îţi poate aduce astăzi posibilitatea rezolvării unei probleme de familie ce nu putea fi soluţionată până acum. Nu eşti în cea mai bună dintre zile, mai bine astăzi ţine regim şi meditează, configurează, filozofează, dă curs comodităţii şi artei de a te simti bine. Emoţional, este o perioadă nesigură şi încerci să compensezi prin achiziţii şi cumpărături. Banii au încercat întotdeauna să ţină loc de altceva, dar nu prea reuşesc niciodată în totalitate!

 

SĂGETĂTOR   Azi dedică ziua planurilor, fie că este vorba despre vacanţă, dar mai ales, după veştile bune primite, trebuie neapărat să-ţi faci proiecte realiste în ce direcţie vrei să o iei în viaţă. Nu încerca să-ţi impui cu orice preţ punctul de vedere ci determină prin ajustări succesive ca cei cu care discuţi să fie de accord cu tine. “Socoteala de acasă nu se potriveşte cu cea din târg”. Astăzi apare o nouă cunoştiinţă, o nouă relaţie socială, sau de afaceri. Dragostea este pozitiv influenţată, la fel şi carisma proprie a nativilor din zodie, profita de favorile stelelor, dar fără să exagerezi!

 

CAPRICORN Atitudinea ta deschisă şi corectă atrage astăzi posibili aliaţi. Ai o formă bună fizică şi psihică, aşa că nu mai aştepta, acţionează! Eşti mai energic, alert şi gata să rezolvi situaţiile! Dacă porneşti de la premiza că fiecare poate fi motivat în felul lui, ziua de astăzi este edificatoare, este căluza ta în găsirea unor răspunsuri, soluţii şi explicaţii. Este momentul să asculţi oamenii cu atenţie şi binevoitor, îmbiindu-i la vorbă şi destăinuiri. Anumite informaţii şi zvonuri te luminează la faţă, la propriu şi în gânduri, la figurat.

 

VĂRSĂTOR   Ieri ai primit unele veşti. Că au fost bune sau rele, este mai puţin important. Astăzi trebuie să te concentrezi pe ce faci de acum încolo. Ziua de azi este prima zi din restul vieţii tale! În perioada zilei de astăzi afacerile, fie cu bani sau cu amor, sunt mediu aspectate, aşa încît este bine să te limitezi la activităţile de rutină şi la prospectări. Pe de altă parte aspectele horoscopului tău nu sunt tari, nu sunt foarte clare în această zi. Mai aşteaptă să se lămurească, să se clarifice lucrurile. Nu pescui în apă tulbure…

 

PEŞTI  Ai foarte mult de lucru, eşti preocupat şi obosit, aşa că nu prea ai dori să accepţi programul de timp liber propus de anturaj, familie, de cei dragi. Totuşi, fă un efort, doar pe ei îi ai! Un mic amănunt te enervează disproporţionat. Evită să te enervezi pentru lucruri minore şi persoane neinteresante. O întâlnire importantă din a doua parte a zilei te relaxează şi îţi face chiar plăcere. Nu forţa lucrurile. Nu te grăbi! Aşteaptă valul vieţii şi curentul favorabil şi vei face exact acelaşi lucru, dar cu minimum de efort personal şi de resurse.

 

horoscop horoscop horoscop horoscop horoscop horoscop horoscop horoscop horoscop horoscop horoscop horoscop horoscop horoscop horoscop horoscop horoscop horoscop horoscop horoscop horoscop horoscop horoscop horoscop horoscop horoscop horoscop horoscop horoscop horoscop horoscop horoscop horoscop horoscop horoscop horoscop horoscop horoscop horoscop horoscop horoscop horoscop

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te-ar putea interesa și: