S-a decis astfel înfiinţarea unei societăţi comerciale pe acţiuni având obiect principal de activitate consolidarea clădirilor cu risc seismic. Activitatea acestei societăţi se va concentra exclusiv pe soluţionarea situaţiei clădirilor cu risc seismic ridicat la nivelul Municipiului Bucureti, în acest sens, în şedinţa CGMB din dată de 28 februarie 2017 obţinânduse deja acordul de principiu pentru înfiinţarea acestei structuri.

"Facem precizarea , la preluarea mandatului actualei administraţii a Primăriei Municipiului Bucureşti, de situaţia clădirilor cu risc seismic se ocupau mai multe instituţii din cadrul Municipalităţii, neexistând un organism care se dedice exclusiv rezolvării acestei probleme. În plus, de-a lungul anilor, personalul implicat în activitatea de consolidare a clădirilor cu risc seismic s-a confruntat cu numeroase dificultăţi: timpul lung de la identificarea şi expertizarea clădirii până la finalizarea consolidării şi predarea efectivă a clădirii către proprietar (în unele cazuri durata depăşind 8 ani), complexitatea activităţilor care trebuie desfăşurate pentru realizarea acestor lucrări (discuţii cu proprietarii pentru a acceptă relocarea temporară, lipsa documentaţiilor cadastrale, proprietari aflaţi în străinătate), precum şi imposibilitatea demarării lucrărilor în absenţa acordului majorităţii locatarilor etc. Considerăm această activitate este deosebit de complexă şi necesită abordare multidisciplinară. De aceea, este necesară atragerea de specialişti cu înalta calificare din domenii diverse, ce nu poate fi realizată la nivelul de salarizare actual", a explicat edilul-şef al Capitalei.

SITUAŢIA ACTUALĂ A CONSOLIDĂRILOR LA NIVELUL CLĂDIRILOR LOCUINŢA

În prezent, lista imobilelor expertizate tehnic existente în Bucureşti cuprinde un număr de 174 clădiri care sunt încadrate în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public, şi 173 de clădiri care sunt încadrate în clasa I de risc seismic, fără pericol public. Până în acest moment au fost consolidate 79 clădiri, dintre care 20 cu surse de la bugetul local. Pentru 62 clădiri din cele 174 clădiri au fost depuse documentele legale de către asociaţiile de proprietari, însă doar pentru 8 imobile sunt încheiate contracte de execuţie a lucrărilor, în condiţiile legii, şi numai la 2 dintre acestea sunt deschise şantiere (imobilele din locaţiile Câmpineanu 9A sector 1 şi Pictor Ştefan Luchian nr. 12C, sect. 2).

Pentru alte 21 clădiri sunt elaborate proiectele de consolidare iar pentru 19 clădiri dosarele proprietarilor sunt incomplete.

Alte clădiri expertizate: 330 clădiri RsII, 95 clădiri Rs III, 6 clădiri Rs IV.

Reamintim Municipalitatea pune la dispoziţia bucureştenilor care doresc şi reconsolidereze locuinţele, două blocuri cu 128 de apartamente, în centrul Capitalei, în Piaţă Naţiunilor Unite. Acestea sunt locuinţe de necesitate, din care sunt ocupate doar 41 de apartamente.

CLĂDIRI DE PATRIMONIU CONSOLIDATE

În ceea ce priveşte consolidarea clădirilor aflate în administrarea Municipalităţii, până în acest moment s-au consolidat/reabilitat monumente istorice de interes public precum Hanul Gabroveni, Casă Cesianu, Muzeul "Nicolae Minovici", Observatorul Astronomic "Vasile Urseanu", sediul vechi al Primăriei Capitalei, Centrul unic de informare de pe bulevardul Elisabeta, Arcul de Triumf. De asemenea, PMB a mai consolidat teatrele Constantin Tănase şi Evreiesc.

ŞCOLI
Primăria Municipiului Bucureşti a reabilitat şi consolidat, în cadrul programului "Reabilitarea Infrastructurii Educaţionale din Bucureşti", confinantat de BEI, un număr de 100 de şcoli.

ALTE CLĂDIRI PENTRU CARE AU FOST INIŢIATE DEMERSURI ÎN VEDEREA CONSOLIDĂRII

 • Regina Elisabeta nr.27-29 ( sediu Primăria Sector 5), încadrată în clasa a ÎI risc seismic – urmează semnarea contractului de proiectare, asistenţă tehnică şi execuţie lucrări;
 • Centrul Militar Zonal – str. Icoanei nr. 27, sect. 2 – lucrări de consolidare şi amenajare sediu administrativ – se va demara procedura de achiziţie publică a lucrărilor de proiectare şi execuţie;
 • imobil Stradă Academiei, nr. 3-5 sect. 3, cls. I risc seismic, Calea Victoriei nr. 22-24 sect. 3, cls. ÎI risc seismic – obiectivul este prevăzut în buget, urmează fie demarată achiziţia pentru elaborarea DALI (docum. avizare lucrări intervenţie);
 • imobil str. Gutenberg nr. 1 sect. 5 – expertizare în vederea consolidării;

CENTRUL ISTORIC:

 • În Centrul Istoric, instituţia noastră are în program contractarea execuţiei lucrărilor de consolidare a 3 clădiri, în cadrul Planului Integrat de Dezvoltare Urbană (Recondiţionarea şi crearea structurii de sprijinire a afacerilor "CURTEA MEŞTEŞUGARILOR" – consolidare imobil stradă Covaci nr. 13 sector 3; Proiect restaurare Catacombe Hanul Stavropoleos cu amenajare spaţiu adiacent – consolidare vestigii arheologice; Palatul Voievodal „Curtea Veche")
 • Pentru alte 10 clădiri din Centrul Istoric, care necesită consolidare şi care se află în proprietatea statului, s-au elaborat studii şi expertize, urmând a se decide în Consiliu dacă finanţarea se va face din bugetul local sau în parteneriat public privat.

TEATRE PENTRU CARE S-AU PREVĂZUT FONDURI ÎN VEDEREA EXPERTIZĂRII

 • Teatrul Foarte Mic – imobilul din Bd. Carol I nr. 21/ Str. Jean Louis Calderon nr. 2;
 • Teatrul Mic – Str. Const. Mille nr. 16, sect. 1;
 • Teatrul Municipal L.S. Bulandra imobilul din Str. Schitu Măgureanu nr. 1, sect. 5, Bucureşti
 • Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului Bucureşti ARCUB – Str. Batiştei nr. 14, sect. 2;
 • Universitatea Populară IOAN I. DALLES – Bd. Nicolae Bălcescu nr. 18, sect. 1;
 • Teatrul Tineretului METROPOLIS – Str. Mihai Eminescu nr. 89, sect. 2;
 • Teatrul de Animaţie ŢĂNDĂRICăCalea Victoriei nr. 48-50, sect. 3;
 • CIRC & VARIETE GLOBUS BUCUREŞTI – Aleea Circului nr. 15, sect. 2;
 • Muzeul Municipiului Bucureşti: mai multe imobile pe care le administrează se regăsesc în Lista clădirilor încadrate în categoria de urgenţă de intervenţie, dar neîncadrate în clasele de risc corespunzătoare:
 • Palatul Şuţu – Bd. I.C.Brătianu nr. 2
 • Casă Memorială Macovei – Str. 11 Iunie nr. 38
 • Muzeul Tattarascu – Str. Domniţă Anastasia nr. 7

Din punct de vedere tehnic şi juridic, în aceeaşi situaţie se află şi alte teatre şi spaţii publice, însă, fără acordul tuturor proprietarilor, în condiţiile legale actuale, nu se pot întreprinde acţiuni de consolidare a teatrelor. Decizia de intervenţie ce revine fiecărui proprietar conduce la dificultăţi în luarea măsurilor de punere în siguranţă.

Lista imobilelor încadrate în clasa I de risc seismic se regăseşte pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti (www.pmb.ro).

Te-ar putea interesa și: