Evenimentul ZileiSocialSfântul Ioan Botezătorul. Calendar creștin ortodox: 7 ianuarie

Sfântul Ioan Botezătorul. Calendar creștin ortodox: 7 ianuarie

Sfântul Ioan Botezătorul. Calendar creștin ortodox: 7 ianuarie
Biserica Ortodoxă prăznuiește în fiecare an, pe 7 ianuarie, Soborul Sfântului Proroc Ioan Botezătorul. Acesta s-a născut că rod al rugăciunilor și al postului, din părinții Zaharia și Elisabeta. Nașterea prorocului Ioan s-a petrecut cu șase luni înaintea nașterii lui Iisus.

Sfântul Ioan Botezătorul poartă numele de Ioan pentru că așa a dorit Dumnezeu. Faptul că numele nu a fost pus în mod liber de către părinți, ci a fost vestit de Arhanghelul Gavriil, denotă că în numele lui Ioan este prevăzută o misiune specială: să le descopere mulțimilor pe Fiul lui Dumnezeu. Din acest motiv el este numit Înaintemergător, pregătitor al caii Domnului.

Cuvintele „Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii”, arată puterea pe care o are Hristos în a restaura firea omenească. Nu întâmplător Evanghelia nu vorbește despre păcate ci de păcat, că păcat al neascultării primilor oameni față de Dumnezeu. Deci, accentul cade pe sfințirea naturii umane.

Sfântul Ioan Botezătorul a fost proroc încă din pântecele maicii sale. Potrivit Sfintei Scripturi, Ioan Botezătorul a săltat în pântecele maicii sale în momentul în care Elisabeta se întâlnește cu Fecioara Maria care Îl purta în pântece pe Domnul. Deși a săltat în pântece, Ioan afirmă că „nu-L știa pe Domnul” (Ioan 1, 31). Această mărturisire a lui Ioan este adevărată, căci el nu putea cunoaște din proprie experiență că Cel purtat în pântecele Mariei este Fiul lui Dumnezeu.

Părintele Dumitru Stăniloae, comentând acest episod, spune că Ioan „a simțit venind din Acela o lumina, sau de la Duhul Sfânt din El, care l-a făcut să salte de bucurie. Sunt cunoștințe care apar în noi în chip tainic, fără niciun efort al nostru de a le câștigă”.

Chiar dacă nu a scris nimic, el este numit proroc și pentru că a vestit Jertfă Domnului atunci când a mărturisit vederea Mielului lui Dumnezeu. Amintim că atunci când evreii serbau Paștele, consumau un miel în amintirea eliberării din robia egipteană. Cuvintele lui Ioan „Iată Mielul lui Dumnezeu” vestesc moartea Domnului pentru izbăvirea oamenilor din robia morții.

Trebuie menționat și faptul că binevestind că Hristos va boteza cu Duh Sfânt și cu foc, înseamnă că a prevăzut pogorârea Duhului Sfânt în chip de limbi de foc la Cincizecime.

Ioan Botezătorul – Îngerul Domnului.

Prorocul Maleahi l-a numit pe Ioan Botezătorul „Îngerul Domnului”, pentru că avea să-I gătească calea (Mal. 3, 1), iar Mântuitorul recunoaște că Ioan este „îngerul”de care a vorbit Maleahi (Matei, 11,10). De ce îl numim înger întrupat? Pentru că el a ajuns să poarte în ființă să semnele biruinței asupra păcatului originar. Încingerea cu o curea de piele provenită de la un animal mort semnifică mortificarea, omorârea patimilor păcătoase care trăiesc în el.

Evanghelistul Marcu precizează: „Și Ioan era îmbrăcat în haina de par de cămilă, avea cingătoare din piele împrejurul mijlocului și mânca lăcuste și miere sălbatică” (Marcu 1,6). În trecut, încingerea cu o curea semnifică starea de activitatea. Astfel, încingerea lui Ioan cu o curea denotă că acesta se află în lucrare duhovnicească. Reprezentarea Sfântului Proroc Ioan cu aripi se datorează modului sau aspru de viețuire, dar și faptului că a fost un trimis al Domnului.

Predică să începe că și predică Mântuitorului cu următoarele cuvinte: „Pocăiți-va, că s-a apropiat Împărăția cerurilor”. O chemare de a schimbă întreagă ființă printr-un nou mod de viețuire.

Ioan Botezătorul – cel mai mare om care s-a născut din femeie și cel mai mic în împărăția cerurilor.

Textul din evanghelia de la Matei 11, 11: „Adevărat zic vouă: nu s-a ridicat între cei născuți din femei unul mai mare decât Ioan Botezătorul; totuși, cel mai mic în împărăția cerurilor este mai mare decât el” (Matei 11, 11), este mărturisirea lui Hristos despre Ioan.

Sfântul Maxim Mărturisitorul spune că „teologul cel mai înalt e mai mic decât cel de pe urmă dintre îngeri”. El face această afirmație pentru că rezumă „împărăția cerurilor” la lumea îngerilor, căci Împărăția cerurilor nu era încă deschisă oamenilor în vremea lui Ioan. Astfel, Sfântul Ioan este mai mic decât orice înger.

O altă talcuire a Sfântul Maxim Marturistorul este această: „Fiindcă se credea că Ioan a dobândit prin contemplație toată cunoștință îngăduită aici, cunoștință cea mai mică și cea mai de pe urmă în viață viitoare e mai mare decât cea de aici”. De aici reiese că orice cunoaștere a lui Dumnezeu în această lume, este doar „în parte” sau „că în oglindă, în ghicitură”, pe când în lumea de dincolo, cunoașterea va fi „față către față”, „deplină”, după cum spune Sfântul Apostol Pavel (I Corinteni 13, 12).

Numele Ioan în limba ebraică vine de la „Iahve” și „hanan” și înseamnă Dumnezeu este milos, dar numele se poate traduce și cu cel miluit de Dumnezeu.

Sărbătorile închinate Sfântului Ioan Botezătorul.

Biserica a închinat șase sărbători Sfântului Ioan Botezătorul : Soborul Sfântului Proroc Ioan Botezătorul (7 ianuarie), Prima și a două aflare a capului Sfântului Ioan Botezătorul (24 februarie), A treia aflare a capului Sfântului Ioan Botezătorul (25 mai), Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul (24 iunie), Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul (29 august) și Zămislirea Sfântului Ioan Botezătorul (23 septembrie), confoerm crestinortodox.ro.


Accesează: