Evenimentul Zilei > Economie > Se preg?te?te un nou caz OLTCHIM? Statul vrea s? privatizeze integral Po?ta Român?
Se preg?te?te un nou caz OLTCHIM? Statul vrea s? privatizeze integral Po?ta Român?

Se preg?te?te un nou caz OLTCHIM? Statul vrea s? privatizeze integral Po?ta Român?

Guvernan?ii ?i-au schimbat planurile în leg?tur? cu una din companiile mamut din portofoliul statului, respectiv Po?ta Român?. Pân? acum statul inten?iona s? vând? o participa?ie minoritar?, de 20%. Potrivit unui proiect de hot?râre, consultat de Hotnews, statul s-a r?zgândit îns? ?i vrea prizatizarea integral? a companiei, deci vânzarea unui pachet de 51%.

Proiectul propune "dobândirea de c?tre un nou investitor a unui pachet de ac?iuni reprezentând 51% din capitalul social al companiei în cadrul unei opera?iuni de majorare de capital".

Scoaterea la vânzare a unei pariticipa?ii majoritare l?rge?te plaja poten?ialilor investitori, plecând de la premisa c? investitorii sunt interesa?i s? participe activ în deciziile financiare ?i opera?ionale ale companiei ?i s? de?in? controlul asupra resurselor investite.
Mai mult, în procesele de privatizare definitivate cu succes în România, în cea mai mare parte a cazurilor, investitorii au achizi?ionat un pachet de ac?iuni de cel putin 51%, mai scrie în document.

Majorarea de capital în vederea vânz?rii

Potrivit documentului, majorarea de capital se va face într-o prim? faz? emiterea unui num?r total de ac?iuni echivalent cu 212% din capitalul social, din care 53% se ofer? ac?ionarului minoritar existent S.C. "Fondul Proprietatea" S.A. în vederea men?inerii cotei de participa?ie la capitalul social al companiei.

În func?ie de modul de exercitare de c?tre S.C. "Fondul Proprietatea" S.A. a dreptului de preferin?? la majorarea de capital, dobândirea de c?tre investitor a unui procent de 51,000% din capitalul social al Companiei Na?ionale "Po?ta Român?" – S.A. presupune:

Dac? FP subscrie integral ac?iunile nou emise oferite spre subscriere în cuantum echivalent cu 53% din capitalul social ?i r?mâne ac?ionar cu 25% din capitalul social al companiei, investitorului i se ofer? spre subscriere ac?iuni în cuantum echivalent cu 159% din capitalul social ?i devine ac?ionar cu 51% din capitalul social al companiei.

Dac? îns? nu subscrie sau subscrie par?ial ac?iunile nou-emise, se anuleaz? ac?iunile nesubscrise de c?tre FP ?i o parte a ac?iunilor nou emise oferite spre subscriere noului investitor pân? la echivalentul a 104% din capitalul social, astfel încât noul investitor s? dobândeasc? 51% din capitalul social al companiei.

Cresc ?ansele de privatizare?

Investitorii prefer? de regul? o achizi?ie de pachet majoritar, în condi?iile în care au astfel puterea de decizie. În schimb, multe din companiile mamut din protofoliul statului sunt nerestructurare ?i îngregunate de pierderi imense, ceea ce ?ine departe investitorii, sau îi determin? s? ofere pentru aceste companii sume derizorii.

Oltchim este cel mai recent caz de companie public? în cazul c?reia statul a încercat o privatizare integral?. Adjudecatarul licita?ie, patronul tv Dan Diaconescu nu a achizi?ionat îns? în cele din urm? pachetul majoritar.

Un investitor pentru Po?ta Român? se va g?si cu atât mai greu mai ales dac? statul va încerca s? condi?ioneze, ca în cazul Oltchim, vânzarea companiei de men?inerea celei mai mari p?r?i din locurile de munc?. Num?rul de angaja?i ai companiei era în 2011 de 32.000, cu circa 2.000 mai pu?ini fa?? de 2010. Compania are peste 5.000 de unit??i po?tale.

La finele lui 2011, Compania Na?ional? Po?ta Român? avea pierderi în valoare de 182 de milioane de lei, la o cifr? de afaceri de 1,26 miliarde de lei. Pierderile companiei erau cu 50% mai mari decât cu un an în urm?, când totalizau 121 milioane de lei.

Publicat in categoriile: Economie
Ne puteți urmări și pe pagina noastră de Facebook sau pe Google News
Accesează: