Evenimentul Zilei > Actualitate > Scandalul obligativității certificatului verde ajunge la Avocatul Poporului. Obiecții la legile propuse de Guvern
Scandalul obligativității certificatului verde ajunge la Avocatul Poporului. Obiecții la legile propuse de Guvern

Scandalul obligativității certificatului verde ajunge la Avocatul Poporului. Obiecții la legile propuse de Guvern

Condiționarea dreptului la muncă pentru personalul medical din unitățile medicale și centrele rezidențiale de vaccinarea anti-COVID este restrictivă. O astfel de măsură poate fi impusă doar prin lege.

Avocatul Poporului a transmis un punct de vedere cu privire la actele normative care au în vedere condiţionarea dreptului la muncă al personalului medical de obţinerea unui certificat verde privind COVID-19. Răspunsul Avocatului Poporului are în vedere testarea periodică din fonduri proprii.

Costurile privind activitatea de testare împotriva virusului SARS-CoV-2 sunt suportate de către personalul din cadrul unităţilor vizate, cu excepţia personalului care are indicaţie medicală pentru nevaccinare.

Proiectul de lege privind stabilirea unor măsuri în domeniul sanitar, pe perioada stării de alertă, pentru personalul din cadrul unor unităţi publice şi private prevede sancţiunea suspendării contractelor individuale de muncă, respectiv a încetării de drept a contractelor de muncă, în situaţia în care perioada de suspendare cumulează 30 de zile în situaţia în care angajaţii nu prezintă certificatul digital în condiţiile prevăzute de aceste acte normative,

iar Proiectul de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 stabileşte interdicţia accesului în centrele rezidenţiale a personalului care nu prezintă certificatul digital sau, după caz, interzicerea desfăşurării activităţilor care presupun contactul cu persoanele beneficiare”, se arată în răspunsul Avocatului Poporului.

Restrângerea unor drepturi se face doar prin lege

Pe de altă parte, ținând cont de obligația statului de a lua măsuri pentru a asigura sănătatea publică, Avocatul Poporului recomandă ca aceste acte normative să fie adoptate prin lege. Potrivit art. 53 alin. (1) din Constituţia României, restrângerea exerciţiului unor drepturi şi libertăţi poate fi făcută numai prin lege. 

„Recunoscând obligaţia constituţională a statului de a lua măsuri pentru asigurarea sănătăţii publice, Avocatul Poporului apreciază că soluţiile legislative care condiţionează exercitarea dreptului la muncă al personalului din unităţile sanitare publice şi private, precum şi al personalului încadrat în centrele rezidenţiale publice şi private de obţinerea certificatului de vaccinare sau de certificatul de testare (cu plata testelor realizată de către angajat), sub sancţiunea suspendării contractului individual de muncă, respectiv a încetării de drept a acestuia reprezintă măsuri restrictive privind exerciţiul dreptului la muncă, al egalităţii în 2 drepturi şi al asigurării măsurilor de protecţie socială, măsuri lipsite de proporţionalitate şi inadecvate scopului urmărit”, a transmis Avocatul Poporului.

certificat verde, covid, vaccinare

Obiecțiile Avocatului Poporului

Potrivit instituţiei, conţinutul actelor normative aflate în stadiul de proiect este total inadecvat, din următoarele considerente:

(i) potrivit datelor oficiale furnizate, numărul persoanelor vaccinate în România este, de 5.353.033 (la data de 28 septembrie 2021);

(ii) în urma zecilor de anchete şi vizite realizate de instituţia Avocatul Poporului atât în centre rezidenţiale, în cămine de bătrâni, în centre de plasament, în centre de recuperare, dar şi în unităţi sanitare, s-a constatat un mare deficit de personal în aceste instituţii;

(iii) costurile testelor RT-PCR sau al testelor antigen rapid sunt foarte ridicate raportat la puterea de cumpărare a cetăţenilor;

(iv) statul nu a intervenit, ca în cazul altor state din Uniunea Europeană, în vederea creării cadrului legal pentru plafonarea preţului testelor de o manieră care să faciliteze cetăţenilor accesul la efectuarea acestora, ca măsură de protecţie anti-COVID.

„Avocatul Poporului apreciază că soluţiile legislative menţionate, în forma propusă, sunt de natură să aducă atingere următoarelor prevederi constituţionale: dreptului la muncă şi protecţia socială a muncii, consacrat de art. 41, interzicerii discriminării pe criterii de avere, prevăzută în art. 16 alin. (1) şi art. 4 şi încălcării dreptului beneficiarilor din centrele rezidenţiale la măsuri de asistenţă socială, recunoscut de art. 47 alin. (2) teza finală din Legea fundamentală”, se mai arată în material.