Editura Evenimentul si Capital

S-a SINUCIS în plin? glorie: Frumoas?, SEXY ?i BLESTEMAT?. Diva care a avut lumea LA PICIOARE / VIDEO

Dalida
Autor: | | 16 Comentarii | 38027 Vizualizari

„Via?a mi-e insuportabil?. Ierta?i-m?”…Acesta este mesajul pe care l-a l?sat înaintea sinuciderii. A fost g?sit? în pat, moart?, îmbr?cat? într-o pijama alb? ?i cu p?rul frumos aranjat…

Avea tot ceea ce î?i poate dori o div?, dar a murit când p?rea c? succesul nu mai are secrete pentru ea. Unii poate o ?tiu ?i au uitat-o, al?ii poate nu o ?tiu deloc, dar cei care i-au p?strat memoria ?i-o amintesc ca fiind o femeie fabuloas? ?i o cânt?rea?? de excep?ie. Melodiile ei fac parte ?i acum din spectacolul lumii, la fel ca ?i destinul ei.

 • Citi?i mai mult: Cupluri CIUDATE. TOP 10 fotografii care demonstreaz? c? dragostea e OARB? | GALERIE FOTO
Miss Egipt Dalida, numele de scen?. Yolanda Gigliotti numele adev?rat. S-a n?scut la 17 ianuarie 1933, într-o familie de arti?ti imigran?i italieni, într-un cartier din Cairo. Dup? cum noteaz? Catherine Siguret în “Femei celebre pe divan” (Ed. Curtea Veche, Bucure?ti, 2009), tat?l lui Dalida era prim-violonist la oper?, iar mama croitoreas?. Yolanda va cre?te al?turi de cei doi fra?i, Orlando ?i Bruno - care va deveni un celebru impresar, sub pseudonimul “Orlando“. În primii ani ai copil?riei exista temerea ca nu cumva Yolanda s? î?i piard? vederea. Tocmai de aceea va avea pân? la un moment dat ochelari cu dioptrii enorme, destina?i s? corecteze o grav? miopie ?i un u?or strabism.Va avea ochelarii pân? la un moment dat, adic? pân? în clipa când va renun?a la ei ?i se va prezenta, pe ascuns, la concursul Miss Ondine. Va fi aleas? printre finalist, iar fotografia ei în bikini va ajunge pe prima pagin? de ziar. Scandal în cartier ?i ru?inea familiei. Citi?i mai mult: JENANT. Cum arat? fotografiile de pe site-urile MATRIMONIALE din RUSIA | GALERIE FOTO Se va înscrie la cursuri de stenodactilografie ?i va defilan pentru case de mod? în timpul liber. În 1954, câ?tig? titlul de Miss Egipt, ceea ce o va plasa pe coperta revistei Cinémonde. În aceea?i zi, e descoperit? de un cineast francez, Marc de Gastyne, care-i convinge familia s-o lase s? mearg? la Paris.
 • Citi?i mai mult: TOP 10 SALARII din televiziune: Andreea Esca, lider deta?at. Afl? cât câ?tig? Mircea Badea, Pavel Barto? sau ?tefan B?nic?
A?a începe Va ajunge la Paris, dar promisiunile impresarului se limiteaz? la un minim de supravie?uire. Yolanda nu scrie familiei c? locuie?te într-o “camer? de servitoare”, dar scrie despre amabilul vecin de la etajul opt, care trecea ?i el prin greut??i, ?i cu care se va reîntâlni mai târziu, dar în alte circumstan?e. Numele lui era Alain Delon…Ea nu se nume?te înc? “Dalida“, ci “Dalila“, pseudonimul din filmele egiptene. Nu are noroc în cinema, dar î?i încearc? norocul în domeniul muzicii: interpreteaz? melodii ale lui Aznavour ?i ale lui Juliette Greco, într-un cabaret foarte bine cotat, Villa d’Este. Într-o sear? a anului 1956, o ascult? trei b?rba?i: Bruno Coquatrix, director la Olympia, Eddie Barclay, întemeietorul casei de discuri omonime, ?i Lucien Morisse, patron la Europe 1. Dup? cum scrie Catherine Siguret în cartea sa, cei trei o “abordeaz?”, convin?i c? prezen?a oriental?, p?rul negru, ochii mari, trasa?i cu kohol, ?i vocea ei în??c?rat? vor cuceri lumea. Va fi rebotezat? Dalida, iar în doi ani va scoate 14 discuri mici, pe 45 de tura?ii, care sunt erau transmise mereu la radio.
 • Citi?i mai mult: Au vrut s? fie COOL, dar s-au f?cut de RU?INE. TOP 20 Cele mai STÂNJENITOARE fotografii de la BANCHET | GALERIE FOTO
Lucien Morisse se îndr?gostise de ea. O instaleaz? pe Rue d’Ankara, în arondismentul XVI al Parisului, unde se mut? ?i el curând, dup? ce ?i-a p?r?sit so?ia ?i copiii, asigurându-i o via?? burghez? la care ea nu îndr?znea nici m?car s? viseze. Dalida devine cameleonul perfect, adic? una dintre pu?inele artiste care cânt? melodii în toate limbile: Le jour ou la pluie viendra (Ziua în care va veni ploaia) ?i Les gitans (?iganii) devin ?lag?re universale, iar Egiptul o nume?te „vocea secolului”. În 1960, cu Les enfants du Piree (Copiii din Pireu), ajunge în fruntea topului de vânz?ri.
 • Citi?i mai mult: Teorie SURPRINZ?TOARE: Ce ESTE de fapt SUFLETUL. Oamenii de ?tiin?? au ajuns la CONCLUZII INTERESANTE
I-a luat locul Oficializez? leg?tura în 1961, dar nu ?tie ce vrea cu adev?rat. În cadrul unui turneu întâlne?te la Cannes un pictor polonez. Este exact perioada când ea cânt? Itsy bitsy petit bikini?i când lumea începe s? bârfeasc? pe seama “spectaculoasei Dalida”. P?r?se?te c?minul conjugal de dragul aventurii cu pictorul, so?ul jur?î s? o boicoteze pe plan artistic, dar ea dep??e?te totul f?când turnee triumfale prin Europa ?i, la sfâr?itul carierei, în Vietnam, Antile, Brazilia ?i Israel. Va avea un nou success: un sirtaki reluat dup? banda sonor? a lui Zorba grecul, filmul lui Michael Cacoyannis: Amore scusami (Iart?-m?, iubitule), ?lag?rul verii 1964. Citi?i mai mult: Dorel de Rusia. Cele mai JENANTE lucr?ri ale me?terilor ru?i | GALERIE FOTO Pictorul Jan Sobiesky nu se dovede?te “tovar??ul ideal pentru personalitatea ei furtunoas?, dublat? de munca pe brânci”. Timp de doi ani ?i jum?tate, Christian de La Maziere va deveni amantul recunoscut al lui Dalida, el fiind cel care îi încurajeaz? stilul de femeie fatal?, f?când-o s? renun?e la ?es?turile de bumbac în carouri, preluate odinioar? sub presiunea modei. În august 1964, î?i vopse?te p?rul blond ?i va fi aleas? de revista Elle drept “cânt?rea?a preferat? a francezilor“. La deschiderea stagiunii, criticii muzicali îi salut? concertul la Olympia: “I-a luat locul lui Piaf!“. În vitez? Din via?a ei va disp?rea ?i La Maziere, care va fi înlocuit cu Luigi Tenco, muzicant ?i cânt?re? (era în 1966, el avea 28 de ani, ea 33). Cei doi iubi?i nu se mai despart, iar Dalida se va…duce cu el la festivalul de la San Remo, unde vor interpreta în duet o melodie. Dar Luigi face o “criz?” ?i nu mai vrea s? cânte. Se pierde, sala î?i bate joc de el, el pleac? în vitez?, l?sând-o pe Dalida la cina festiv?. La întoarcere, în miezul nop?ii, g?se?te trupul iubitului într-o balt? de sânge, în camer?: se împu?case f?r? nici o explica?ie. De atunci apropia?ii ei au considerat c? a început blestemul pentru Dalida. O lun? mai târziu, încearc? ?i ea s? se sinucid?, la Hotelul Prince-de-Galles, unde îi pl?cea lui Luigi s? locuiasc? la Paris. Dup? cinci zile de com?, î?i comunic? noile hot?râri în France-Soír: „Am hot?rât s? tr?iesc, cu atât mai mult, cu cât el a murit“.
 • O oaz? de LUX într-o mare de s?r?cie. Sta?iunea de cinci stele din Coreea de Nord | GALERIE FOTO
Va reg?si iar iubirea, în persoana altui italian, de 22 de ani. R?mâne îns?rcinat? cu el li divor?eaz?. Dup? cum noteaz? Catherine Siguret în cartea sa, Dalida va face avort. Victim? a depresiei, artista se va “combina” în anii 70 cu profesorul ei de filozofie budist?. Între timp, se sinucide fostulso?, r?mas totu?i confidentul ei, Lucien Morisse. Înainte de moartea lui ea refuzase invita?ia lui la mas?…Dalida se va învinov??i c? de sfâr?itul tragic al lui Lucien. Îl va cunoa?te pe Richard Chamfray, autoproclamat conte de Saint-Germain, cu ?apte ani mai tân?r decât ea. Vine perioada cântecelor Il venait d’avoir 18 ans, adaptarea dup? Besame mucho, a Parole, parolerbe (1973), Gigi, l’amoroso (1974)…Dalida va cunoa?te un succes f?r? precedent, pân? în Japonia ?i va renun?a la aventurierul conte.
 • ATLANTIDA recreat?. Un artist a sculptat un ora? sub ap? | GALERIE FOTO
Poveste ?i destin Între 1977 ?i 1987, Dalida e în “plin? for??”: un mare concert de revenire în Egipt, cu Salma ya salama, sal? plin? în SUA, la Carnegie Hall, show la Paris, în Palatul Sporturilor. Când Dalida a împlinit 45 de ani era deja preferata succesului. Totodat?, î?i p?streaz? suple?ea vomând tot ce m?nânc?! Succcesul îns? are p?r?i întunecate: oboseal?, stress ?i aceea?i depresie. Dalida simte c? nu mai are puterea fizic? de-a ?ine pasul cu toate spectacolele ?i pare la cap?tul puterilor în mai 1983, într-un spectacol televizat. În acea perioad? se sinucide contele Richard Chamfray. Este al treilea b?rbat din via?a ei care se sinucide. Faptul c? i se propune un rol de bunic? ?i din nou o iubire ratat? cu un medic divor?at o aduc în pragul disper?rii. Mai bine zis al sinuciderii. Pe 2 mai 1987, anularea unei întâlniri galante îi d? brânci spre moarte, pe care ?i-o “însceneaz? cu gust esthetic# dup? cum precizeaz? biografa. În seara sinuciderii, a pretextat o petrecere monden? pentru a-?i îndep?rta apropia?ii, dup? care i-a l?sat o scrisoare iubitului de-atunci, care tocmai î?i înc?lcase promisiunea. A redactat mesaj sobru: „Via?a mi-e insuportabil?. Ierta?i-m?”…A l?sat în urma sa 90 de milioane de discuri vândute în lumea întreag? ?i o imagine de neegalat. Restul sunt poveste ?i destin. <iframe src="//www.youtube.com/embed/wNQpVpKaeqM" frameborder="0" height="418" width="620"></iframe> ALTE ARTICOLE POPULARE:
 • VIA?A MIZER? din Kowloon City. 50.000 de OAMENI, înghesui?i în doar câteva BLOCURI | GALERIE FOTO
 • TOP 10 MITURI RIDICOLE despre CHINA ?i despre locuitorii s?i | GALERIE FOTO
 • ORA?ELE DE PE MARTE. Cum ar putea ar?ta COLONIILE UMANE | GALERIE FOTO
 • TOP 10 ANIMALE care se MÂNÂNC? în ALTE ??RI | GALERIE FOTO
 • UMOR INVOLUNTAR, dar SPECTACULOS. TOP 20 RECLAME plasate în cel mai NEFERICIT mod| GALERIE FOTO
 • IMAGINEA pe care Kate Middleton o afi?eaz? s-a schimbat DRAMATIC, dup? na?terea bebelu?ului regal | GALERIE FOTO
 • MIRACOLUL din Vietnam: Pe?tera Son Doong, deschis? publicului. EXCURSII de 6 ZILE în interiorul p?mântului, în curând| GALERIE FOTO / VIDEO
 • IMAGINI ULUITOARE cu bebelu?i în primele zile de la NA?TERE| GALERIE FOTO
 • Ziua FATIDIC? în care JFK a fost ASASINAT a?a cum a fost ea v?zut? de trec?tori: INSTANTANEE RARE surprinse de oamenii din Dallas | GALERIE FOTO

Curs VALUTAR, 21 februarie! Surpriza URIASA! Ce s-a intamplat azi la casele de schimb

Pagina 1 din 2
Tag-uri: cantareata, moarte, sexyStirile zilei

Alte articole din categoria: Divertisment

Alte articole din categorie

capital.ro
libertatea.ro
rtv.net
fanatik.ro
wowbiz.ro
b1.ro
cancan.ro
playtech.ro
unica.ro
dcnews.ro
stiridiaspora.ro

LASA UN COMENTARIU

Caractere ramase: 1000

CITEŞTE ŞI
Tema zilei
13:24 Lazăr A CEDAT NEVOS după aroganţa lui Toader. Este CEL MAI DUR ATAC în direcţia ministrului Justiţiei 11:50 Ultima LOVITURĂ pentru KOVESI! PLÂNGERE PENALĂ de la fosta ȘEFĂ a DIICOT, Alina BICA 11:39 Kovesi, AGENT SECRET. Ce scrisoare a primit DRAGNEA: „Nu mai este un SECRET” Breaking news 11:19 Aroganţa lui Toader: I-A DAT BOMBA lui Lazăr chiar pe terenul lui. SĂGEŢI PENTRU CSM şi explicaţii pentru Timmermans. Breaking news 10:30 Kovesi ŞI CEL MAI MARE ABUZ din mandatul la DNA. Cine sunt „MÂNJIŢII DE PE LISTA NEAGRĂ”. Breaking news în Justiţie 10:11 Kovesi este devastată. SEMNAL NEGRU de la Bruxelles. N-a fost niciodată în cărţi. Breaking news 18:16 BREAKING NEWS. DEZASTRU pentru KOVESI! Îi FUGE PĂMÂNTUL DE SUB PICIOARE... PRIMELE REZULTATE în procesul de selecție pentru Parchetul European 17:24 Kovesi LOVEȘTE DUR la Bruxelles. Instituțiile europene AU FOST ALERTATE 13:49 Kovesi ARE UN PLAN ASCUNS şi elaborat, cu PUNCT FINAL la Cotroceni. Cine s-ar fi gândit? Breaking news 09:16 Tudose A DEVOALAT MAREA MANEVRĂ de pe axa Dragnea-Toader. CE SE SCHIMBĂ LA DNA? Breaking news 22:49 KOVESI, MITRALIATĂ cu SENTINȚE DEFAVORABILE. Mihaela Iorga Moraru, CONCEDIATĂ ILEGAL! 22:34 „În dosar apare şi numele lui Ţiriac” Breaking news în România. MAI MULTE NUME GRELE sunt implicate 19:42 Date importante din „Dosarul penal Kovesi”. Avionul pentru Popa a costat 130.500 euro, spune Parchetul General 11:59 Să fie acesta SFÂRȘITUL pentru KOVESI? Va fi ANCHETATĂ de CEL MAI MARE DUȘMAN. Cândva a DAT-O AFARĂ, acum s-a întors roata 16:37 KOVESI insistă și declanșează RĂZBOIUL cu Adina FLOREA. Amănunte INCENDIARE 16:20 6 ANI DE ÎNCHISOARE pentru Kovesi, BOMBA ANILOR în Justiţie! Breaking news în România 16:18 BREAKING NEWS. Ce LOVITURĂ pentru KOVESI!... A venit de unde se AȘTEPTA MAI PUȚIN 16:14 BREAKING NEWS: Laura Codruța Kovesi este DĂRÂMATĂ! Chris Terhes, despre candidatura lui Kovesi: Nu este eligibilă! 12:57 VINE APOCALIPSA pentru Dragnea: PSD, în CĂDERE liberă din cauza lui Kovesi! Dezvăluiri în „Telefonul de la ora 9”