Potrivit presei locale, protestul a fost aprobat de Consiliul Baroului Hunedoara, întrunit ședință, care a apreciat că măsura dispusă de judecătoare reprezintă o lipsă de respect. Protestul se va desfășura pe parcursul a patru săptămâni. Avocații nu vor mai participa la şedinţele de judecată ale completului condus de Ioana Nicoleta Gheberta cu excepția cazurilor în care sunt judecate persoane arestate sau în executarea unor pedepse privative de libertate. Chiar și în aceste cauze vor purta, pe parcursul ședințelor de judecată, banderole albe aplicate pe mâneca stângă a robei.

Într-un comunicat de presă publicat pe site-ul Baroului Hunedoara, protestul avocaților este prezentat la modul general, fără să facă referire la cazul particular al judecătoarei Gheberta:

„Consiliul Baroului Hunedoara, întrunit în ședința de Consiliu la data de 30 ianuarie 2020, a luat act de nemulțumirile exprimate de membrii Corpului professional din Baroul Hunedoara referitoare la incosecvența completurilor de judecată în aplicarea apectelor care au fost communicate interinstituțional Baroului Hunedoara, respectiv Hotărârilor Adunărilor generale ale judecătorilor din cadrul fiecărei instanțe de pe raza județului Hunedoara.

În acest sens, s-a constatat că anumite completuri de judecată nu respect dispozițiile hotărârilor Adunărilor generale ale judecătorilor care ne-au fost communicate, procedând la judecarea cauzelor care nu se regăsesc în categoria excepțiilor menționate (…) Această discrepanță între informațiile comunicate la nivel institutional și realitatea cotidiană este de natură să producă confuzie în rândul colegilor avocați întrucât nu există o previzibilitate a desfășurării ședințelor de judecată. (…) În acest context, începând cu data de 3 februarie 2020, avocații din Baroul Hunedoara se vor prezenta doar în cauzele din categoria celor enumerate în comunicatelor instanțelor ca având un caracter urgent”.

Dosarul pentru care avocata a fost sancționată are ca obiect o infracțiune de înșelăciune și se apropie de termenul de prescriere, faptele fiind comise în 2009.