Evenimentul Zilei > Social > Proiecte de sute de milioane de euro, întârziate în Capitală. EVZ vă prezintă stadiul lor şi câţi bani s-au cheltuit
Proiecte de sute de milioane de euro, întârziate în Capitală. EVZ vă prezintă stadiul lor şi câţi bani s-au cheltuit

Proiecte de sute de milioane de euro, întârziate în Capitală. EVZ vă prezintă stadiul lor şi câţi bani s-au cheltuit

Mai multe proiecte de înfrastructură din Capitală sunt blocate, unele de 400 de zile, potrivit primarului general, Gabriela Firea. Aceasta promite să le termine.

Primarul general al Capitalei promite să finalizeze mai multe proiecte întârzâiate şi care au fost demarate de foşti edili ai Capitalei.

Ce proiecte au fost lăsate de izbelişte şi care este stadiul lor:

  • Refacere şi Modernizare Patinoar Artificial Mihai Flamaropol (lucrări în execuţie)– proiectare, execuţie şi consultanţă: 33.500.000 lei. La începutul mandatului obiectivul de investiţie era blocat din cauza necesităţii elaborării unui nou PUZ, care a stat la baza obţinerii autorizaţiei de construire. În urmă aprobării acestuia, proiectul tehnic a fost predat în noiembrie 2016 obţinânduse şi autorizaţia de construire. În ianuarie 2017 s-a dat ordinul de începere a lucrărilor. La această dată se execută lucrările de excavaţie.
  • Sala Multifuncţională – Complex Sportiv Lia Manoliu – execuţie, proiect şi consultanţă: 6.000.000 lei. La începutul mandatului, procedura de atribuire era nefinalizată, comisia de evaluare de la acea dată nu îşi mai exercită atribuţiile. După schimbarea componenţei comisiei de evaluare în dată de 28 11.2016 s-a reluat reevaluarea ofertelor pentru punerea în aplicare a Deciziei Curţii de Apel nr.2158/13.04.2016, procedura fiind contestată. În 31.01.2017 s-a semnat Raportul procedurii, care la această dată este din nou contestată. Menţionăm procedura a fost contestată în mai multe rânduri, alternativ, de cei doi ofertanţi participanţi la procedura de achiziţie publică.
  • Proiectul Glina reluat după o suspendare de 400 de zile – în dată de 16.03.2017 a fost depusă la Autoritatea de Management a POIM (Programul Operaţional Infrastructură Mare) prima cerere de rambursare, în valoare de 5.850.533 lei (echivalent 1.3 milioane euro), pentru contractul de finanţare „Finalizarea staţiei de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare şi a canalului colector Dâmboviţa”, contract semnat în dată de 21.12.2016.În dată de 17 martie 2017, s-a semnat actul adiţional la Contractul de Lucrări 2 (CL2) din cadrul Proiectului 'Finalizarea staţiei de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare şi a canalului colector Dâmboviţa', iar ordinul de reluare a lucrărilor a fost emis în dată de 20.03.2017, astfel încât lucrările pot continuă după o suspendare de 400 zile. O consecinţă directă a semnării acestui contract este deblocarea Contractului de Lucrări 6 (CL 6), ultimul din cadrul Proiectului care nu fusese demarat întrucât depindea de soluţia tehnică din cadrul Contractului de Lucrări 2. În ceea ce priveşte Contractul de Lucrări 1 – 'Extindere SEAU Glina 2 şi construirea unui Incinerator de nămol', după o lungă perioada de contestaţii a licitaţiei, instanţa s-a pronunţat iar Municipalitatea este în procedura de atribuire a contractului. Astfel, toate cele 6 Contracte de Lucrări aferente Proiectului sunt acum în derulare, împreună cu 3 contracte de servicii privind asistenţă tehnică pentru managementul proiectului şi supervizarea lucrărilor, precum şi pentru audit”. (CL2 presupune construirea sistemului de drenare de la partea dreapta a Casetei şi alte lucrări la sistemul de canalizare de evacuare din Lacurile Titan, Tineretului şi Carol”; CL6 presupune „Reabilitarea/înlocuirea reţelei de canalizare şi realizarea drenurilor secundare în zonele Cotroceni, Regina Maria şi Tineretului). Buget propus pentru anul 2017 – Faza 2 Glina este de 164.473.000 lei.
  • Consolidare imobil Str. Ion Câmpineanu, nr. 9 – La începutul mandatului obiectivul de investiţie era blocat din cauza neintocmirii actului adiţional nr 3 de extensie de timp. Contractul a fost suspendat în dată de 24.06.2016. La această dată este în curs de semnare Actul Adiţional nr. 3 pentru extensie de timp. Termen de execuţie 187 zile.
  •  Amenajare, reabilitare şi refunctionalizare sala de spectacole şi spaţii anexe la Teatrul Ion CreangăLa începutul mandatului obiectivul de investiţie era blocat. Pe parcursul execuţiei lucrărilor a apărut necesitatea unor lucrări suplimentare ceea ce a dus la sistarea acestora cu dată de 29.07.2016. La această dată, au fost deblocate lucrările şi se vor relua, până la sfârşitul lunii martie. Termen de execuţie 17 luni.
  • Blocuri de locuinţe Ghermăneşti D4 şi PR 6 – La începutul mandatului lucrările erau încetinite din cauza apariţiei unor lucrări suplimentare apărute în teren, dar şi a alocaţiei bugetare insuficiente. La această dată, lucrările sunt în execuţie, având termen de finalizare octombrie 2017.
  • Spitalul Clinic de Copii Victor Gomoiu – Lucrările au început în anul 2012 şi au fost sistate în 2014 din cauza unor divergente între constructor, consultant şi ASSMB. În luna octombrie s-a comandat o expertiză extrajudiciară şi s-a ajuns la concluzia lucrările trebuie reluate. Au fost şedinţe de lucru cu părţile implicate în proiect şi vizite în şantier. S-au reactualizat indicatorii tehnico – economici privind consultanţă şi s-au luat deciziile necesare pentru deblocarea situaţiei. Sume alocate: 1.555.000 lei.
  • Spitalul Clinic de Ortopedie, Traumatologie Şi TBC Osteoarticular ”Foişor” – La începutul mandatului, proiectul de modernizare şi reabilitare şi consolidare era blocat din cauza faptului nu există consultant, acesta fusese plătit 86%, iar construcţia era finalizată în proporţie de 20%. Indicatorii au fost reactualizaţi, astfel s-a putut angaja un nou consultant (dirigenţie de şantier), care verifice şi certifice lucrările executate. În momentul de faţă, lucrările care trebuiau finalizate anterior sunt realizate în proporţie de 95%, urmând în decursul acestui an fie demarate lucrările la corpul A plus parcajul subteran. Sume alocate: 29.348.000 lei.
  • Proiect consolidare, restaurare şi conservare Observator Astronomic Vasile Urseanu – La dată preluării mandatului, termenul de execuţie a lucrărilor era depăşit. În urmă întâlnirilor cu factorii de decizie s-au reluat lucrările, astfel încât acestea au fost finalizate prin semnarea Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.
  • ŞcoliLa dată preluării mandatului, nu există contract de servicii de asistenţă tehnică, iar o parte din cele 101 şcoli realizate cu fonduri BEI nu erau finalizate. După mai multe întâlniri s-a stabilit proiectantul colaboreze cu UIP pentru deblocarea situaţiilor apărute pe parcursul derulării contractelor de execuţie lucrări. Astfel, au mai fost încheiate recepţii finale la un număr de 4 unităţi de învăţământ, precum şi la două săli de sport. La un număr de 7 unităţi de învăţământ s-au reziliat contractele de execuţie, urmând pe parcursul anului 2017 fie expertizate şi reluate procedurile de achiziţie de lucrări.
Publicat in categoriile: Social
Ne puteți urmări și pe pagina noastră de Facebook sau pe Google News
Accesează: