Patinoarul, construit în anul 1952, dar şi terenul şi imobilele aferente au fost preluate în anul 2013 de Municipalitate, prin Hotărâre de Guvern, de la Ministerul Tineretului şi Sportului. " bucur pot anunţă începerea lucrărilor la patinoarul Mihai Flamaropol, un obiectiv de investiţii pe care atât sportivii cât şi iubitorii sporturilor pe gheaţă îl aşteaptă de mulţi ani. Când am preluat mandatul de Primar General acest proiect era blocat din cauza necesităţii elaborării unui nou Plan Urbanistic de Detaliu. După aprobarea acestuia, anul trecut, în luna noiembrie, am obţinut autorizaţia de construire, în ianuarie 2017 s-a dat ordinul de începere a lucrărilor, iar la această dată se execută lucrările de excavaţie.Am prevăzut în buget suma de 33.500.000 milioane de lei pentru acest proiect şi va asigur , împreună cu echipa mea, voi lua toate măsurile pentru ritmul în care se lucrează fie cel pe care ni-l dorim cu toţii, iar lucrarea fie finalizată la timp. În mai puţin de doi ani, loturile naţionale de hochei şi patinaj ale României trebuie se poată pregăti şi antrena în condiţii optime, pe un patinoar nou, dotat şi echipat corespunzător şi implicit poată reprezenta România pe plan internaţional” a declarat Primarul General.

Patinoar de 3100 de locuri

Noul patinoar va avea o capacitate de 3100 de locuri şi se va adresa atât sportivilor de performanţă, cât şi publicului consumator de sport pe gheaţă. Vorbim despre un patinoar artificial olimpic, dotat şi echipat la standarde de înalta calitate, unde vor putea fi organizate competiţii sportive pe gheaţă la cel mai înalt nivel internaţional.Construcţia, cu o suprafaţă desfăşurată de aproximativ 9500 mp, va avea dublă funcţiune: patinoar şi centru sportiv şi de agrement.

În cadrul centrului sportiv şi de agrement vor există spaţii pentru exerciţii fizice “clasice “(bazin înot, wellness, sala de baschet, săli fitness, aerobic), dar şi pentru disciplinele de sport urban (skateboarding, skating, byking, escalada). De asemenea, sunt prevăzute şi spaţii comerciale dedicate sporturilor (magazin echipament sportiv) şi gastronomie (cafenea şi restaurant). Facilităţile oferite de Centrul Sportiv şi de Agrement vor atrage publicul de toate vârstele practice sportul. Mai mult, prin închirierea acestor spaţii va există un suport material în vederea susţinerii cheltuielilor pentru funcţionarea patinoarului.

Parcare de 108 locuri

Proiectul prevede, de asemenea, construirea unei parcări cu 108 locuri atât pentru public cât şi pentrut sportivi respectând astfel cerinţele de omologare ale Federaţiilor internaţionale de hochei, patinaj etc, precum şi normele de urbanism existente. Astfel,vor există locuri de parcare dedicate autocarelor sportivilor, locuri pentru oficiali, pentru spectatori dar şi locuri special pentru persoanele cu dizabilităţi. În cadrul proiectului se vor amenaja peste 14.000 de mp de spaţii verzi atât la sol cât şi pe acoperişul clădirii, care va fi pietonal.

Tot pe acoperiş va fi amenajat un spaţiu destinat practicanţilor sporturilor pe role, skate sau bicicletă. Pe timpul iernii, suprafaţă va putea fi amenajată snow park, în acest scop fiind prevăzută amplasarea unui tun de zăpadă în vârful pantei principale. Facem precizarea suprafaţă spaţiilor comerciale şi a spaţiilor cu destinaţie de bar şi cafenea din incinta centrului sportiv şi de agrement este de aproximativ 5,5% din suprafaţă totală a construcţiei.

Licitaţie făcută din 2014

Valoarea Contractului de servicii de proiectare şi lucrări de construcţii pentru obiectivul de investiţie;”Refacere şi modernizare patinoar artificial Mihai Flamaropol şi realizarea de spaţii adiacente necesare desfăşurării activităţilor sportive şi de agreement” este de 99.935.947,53 lei exclusiv TVA. Contractul a fost atribuit asocierii Astaldi-UTI.

SCURT ISTORIC PROIECT:

Prin HCGMB 240 /26.09.2013 Consiliul General al Municipiului Bucureşti emite o hotărâre privind înaintarea către Guvernul României a cererii de emitere a unei hotărâri pentru trecerea imobilelor patinoar artificial „Mihai Flamaropol" şi a terenului aferent, situate în Bd. Basarabiei nr. 35, sector 2 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului -Complexul Sportiv Naţional "Lia Manoliu" în domeniul public al municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

Acest lucru se realizează prin H.G. 804/2013. Sunt îndeplinite astfel formalităţile de înscriere în Cartea funciară, a dreptului de proprietate în favoarea municipiului Bucureşti şi a dreptului de administrare în favoarea Consiliului General al municipiului Bucureşti şi se obţine Certificatul de Urbanism nr. 863/53 din 26.06.2014.

Ulterior Municipalitatea elaborează Studiul de Fezabilitate – Refacere, modernizare patinoar artificial Mihai Flamaropol şi realizare de spaţii adiacente necesare desfăşurării activităţilor sportive şi de agrement. Menţionăm prin Studiul de fezabilitate elaborat de Primăria Municipiului Bucureşti s-a analizat şi Scenariul 1 – Reabilitarea şi modernizarea actualului Patinoar Mihai Flamaropol. Din studiul realizat a rezultat structura de rezistenţă a acestuia nu se încadrează cerinţelor actuale de proiectare din punctul de vedere al stabilităţii construcţiei şi raspunului la acţiunile seismice. Pe de altă parte, structura de rezistenţă era degradată din cauza infiltraţiilor apei şi a lipsei de întreţinere.

Astfel, în varianta refacerii clădirii vechi, s-a constatat lucrările de consolidare ale structurii de rezistenţă sunt oneroase, acoperişul şi instalaţiile trebuie înlocuite integral, iar din punct de vedere funcţional clădirea nu corespunde normelor în vigoare în ceea ce priveşte dimensionarea spaţiilor suport pentru activităţile sportive de performanţă sau pentru public.

Concluzia desprinsă din studiul de fezabilitate asupra acestui scenariu a fost : “În aceste condiţii, orice intervenţii urmărind reabilitarea clădirii existente nu este recomandabilă întrucât nu atinge obiectivul urmărit “. Se elaborează Caietul de sarcini şi se publică Anunţul de participare numărul 150248/08.04.2014, pentru proiectare şi execuţie.

Se finalizează procedura de atribuire, iar în Iunie 2015 se da ordinul de începere pentru proiectarea obiectivului.

În Septembrie 2015 se preda parţial amplasamentul (numai parcelă pe care se află patinoarul, celălalt lot fiind încă ocupat de terenurile de tenis, pe care îşi desfăşurau activitatea chiriaşii).

Se elaborează documentaţia tehnică pentru certificatul de urbanism demolare, certificatul urbanism construcţie, se obţin avizele solicitate, se elaborează PUD, se obţine autorizaţia de demolare în 09.03.2016, se începe demolarea în 24.09.2016.

Se preda integral amplasamentul în Septembrie 2016, odată cu evacuarea foştilor chiriaşi Conform sentinţei civile nr.47/14.04.2016, emisă de Judecătoria Sector 2.

Noiembrie 2016: este eliberată Autorizaţia de Construcţie. Se emite ordinul de începere al lucrărilor începând cu dată de 09.01.2017.

DETALII REFERITOARE LA SPAŢIILE VERZI DIN ZONA PATINOARULUI

Aşa cum rezultă din procesul verbal de predare primire amplasament, suprafaţă preluată prin Hotărârea de Guvern nr. 804/ 2013 nu avea spaţii verzi amenajate, iar arborii existenţi erau îmbătrâniţi, netoaleti şi mulţi dintre aceşti riscând cadă în cazul unor fenomene meteo deosebite.

Facem precizarea noul proiect vizează valorificarea contextului urban şi a spaţiului amenajat existent ( lacul, parcul) şi prevede amenajarea a 7795 ,42 mp spaţiu verde la sol, şi 6545,27 mp spaţii verzi pe acoperişul clădirii, rezultând un total de 14.340,69 mp de spaţii verzi nou amenajate.

În acest sens, zona dinspre lac va fi taluzată înspre apă, preluânduse în mod natural diferenţele de nivel şi vor fi create zone de relaxare, astfel încât se realizeze un spaţiu deschis, de promenadă şi atractivitate vizuală.

În scopul recuperării suprafeţei verzi a parcului Lia Manoliu, acoperişul construcţiei va fi amenajat spaţiu verde accesibil publicului.

În concluzie, prin proiectul propus se va realiza o suprafaţă de sparţii verzi de 14.304,69 mp , reprezentând un procent de 54 % din suprafaţă amplasamentului, în comparaţie cu vechea configuraţie care nu avea nici un fel de amenajare de acest tip. În conformitate cu Scenariul de Securitate la incendiu, avizat spre neschimbare de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, s-a prevăzut o cale de evacuare din subsol, atât pentru accesul maşinii de salvare, cât şi pentru accesul maşinilor de pompieri, pentru care este necesară defrişarea unor arbori aflaţi la limita cu Aleea Belvedere.

Facem precizarea proiectul prevede plantarea a 150 arbori noi pe amplasament, iar în funcţie de numărul arborilor care vor fi defrişaţi urmează fie făcute şi alte plantări în compensare.

Te-ar putea interesa și: