Valoarea tichetului educational destinat elevilor din mediile vulnerabile a fost redusă la jumătate printr-o ordonanță de guvern care a fost publicată în urmă cu câteva zile în Monitorul Oficial.

Este vorba de voucherul destinat programului „Școală după școală” de care beneficiază elevii, din clasele primare, care provin din familii aflate în dificultate financiară.  Prin OUG 171/2020, publicată în Monitorul Oficial din 15 octombrie, valoarea tichetului educational a fost stabilită, pentru acest an școlar și pentru viitorul, la suma de 200 de lei pe lună.

Suma a fost înjumătățită, după ce în aveastă vară, Parlamentul a stabilit prin lege, ca valoarea tichetului destinat elevilor să fie de 400 de lei. Guvernul condus de Ludovic Orban a decis, însă, că suma este prea mare și astfel a apărut OUG 171/2020.

Totodată, prin actul normativ emis de Executiv, au fost restrânse și categoriile de beneficiari care ar fi avut acces la aceste facilități, în cadrul programului „Școală după școală”.

Programul finanțat prin voucherele emise de stat se adresează doar elevilor care ar putea renunța la școală și, în special pentru cei aparţinând grupurilor vulnerabile. Accentul este pus pe integrarea elevilor aparținând minorității rome, a celor din mediul rural, a elevilor cu dizabilități și a celor care provin din comunitățile sărace.

Conform expunerii de motive care a stat la baza acestui program, elevii beneficiari își vor putea aprofunda cunoștințele în cadrul programului „Școală după școală”, își vor putea face temele și vor fi supravegheați pe peruoada în care părinții se află la muncă.

Cei interesați să obțină aceste tichete valorice pentru acest program trebuie să se adreseze cu solicitări până pe 14 decembriei 2020, când a fost stabilit termenul limită pentru depunerea solicitărilor.

Criteriile de eligibilitate mai așteaptă

Criteriile de eligibilitate și documentele necesare pe care vor trebui să le depună solicitanții interesați de aceste facilități urmează să fie stabilite prin ordin al ministrului Educaţiei, Acesta va fi emis într-un termen de 30 de zile de la data publicării actului normativ în Monitorul Oficial.

Criteriile de eligibilitate pentru elevii aflaţi în risc de părăsire timpurie a şcolii şi documentele justificative pe baza cărora se va realiza încadrarea copiilor pe aceste categorii se vor stabili prin ordin al ministrului Educaţiei în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial.

De asemenea, tot Ministerul Educației și Cercetării va propune lista unităţilor de învăţământ din care provin elevii care vor fi îndrept să beneficieze de acest program. Lista școlilor va fi aprobată printr-o hotărâre de Guvern, în termen de 90 zile de la intrarea în vigoarea a OUG, respectiv până pe 13 februarie 2021.

De menționat că tichetele  pentru elevi vor fi emise pe suport electronic, iar nu fizic, așa cum a propus și aprobat Parlamentul în vară.