Evenimentul Zilei > Actualitate > OPT SPITALE NOU-NOU?E ?i medici mai bine pl?ti?i, ?INTELE noului guvern. „În câ?iva ani, moare anestezia în România”
OPT SPITALE NOU-NOU?E ?i medici mai bine pl?ti?i, ?INTELE noului guvern. „În câ?iva ani, moare anestezia în România”

OPT SPITALE NOU-NOU?E ?i medici mai bine pl?ti?i, ?INTELE noului guvern. „În câ?iva ani, moare anestezia în România”

Executivul s-a angajat s? p?streze medicii buni în ?ar?, s? deconteze medicamente noi ?i s? construiasc? opt spitale

Ministrul S?n?t??ii se afl? în fa?a unor provoc?ri importante, precum actualizarea lista de medicamente, stoparea exodului doctorilor ?i reformarea sistemului de asigur?ri. Toate aceste m?suri, dar ?i alte promisiuni sunt men?ionate în programul de guvernare, mai mult sau mai pu?in vag. Un prim obstacol este îns? ve?nica subfinan?are.
1. IMPLEMENTAREA CARDULUI DE S?N?TATE
Programul de guvernare are în vedere definitivarea informatiz?rii sistemului sanitar. Cardul de s?n?tate a fost lansat, în prim? faz?, la Arad, urmând s? fie distribuit c?tre to?i cet??enii în prima parte a anului 2013. Documentul va permite medicilor s? verifice dac? pacientul e asigurat ?i s? acceseze date medicale cu risc vital. Cel mai mare beneficiu va fi stoparea fraudelor ?i controlul mai riguros al banilor.
2.LICITA?II CENTRALIZATE
Guvernul a aprobat deja, înfiin?area unei Direc?ii de achizi?ii publice, care va organiza licita?ii na?ionale, atât pentru spitalele din subordinea Ministerului S?n?t??ii, cât ?i pentru cele ale autorit??ilor locale. Se urm?re?te atât stoparea mafiei licita?iilor ?i preîntâmpinarea situa?iilor în care spitalele r?mân f?r? medicamente vitale, cât ?i ob?inerea unor pre?uri mai bune. „O idee extraordinar?, pentru care î?i trebuie un ministru curajos ?i incoruptibil. Iar Eugen Nicol?escu cred c? este un astfel de ministru”, consider? Sorin Paveliu, expert în s?n?tate. O prioritate este dotarea cu apartur? oncologic? ?i radioterapie, capitol la care spitalele stau extrem de prost.
Deblocarea angaj?rilor în sistemul sanitar
3. MEDICAMENTE NOI
Un num?r de 84 de medicamente noi sunt evaluate ?i ar putea intra pe lista de compensate. „Este cea mai mare provocare pentru anul acesta. Cheltuielile cu medicamentele au ajuns la 1,5% din PIB, iar din p?cate, pentru restul serviciilor r?mân 2,5%, în condi?iile în care alte ??ri aloc? pentru acesteai 8-11%. Atunci, te gânde?ti s? reduci cheltuielile cu medicamentele”, spune Paveliu.
Lucru cam greu de f?cut având în vedere c? exist? o presiune gigantic? din partea produc?torilor de medicamente inovative. „Lista de compensate nu a mai fost schimbat? de ?ase ani ?i aceste companii sunt condamnate s? p?r?seasc? ?ara. Pe de alt? parte, este frustrant, pentru c? medicamentele lor salveaz? vie?i ?i nu e în regul? s? ?tii c? exist? leac pentru boala ta, dar s? nu ai acces la el pentru c? poate ajunge ?i la 20.000 de euro pe an”, atrage aten?ia Paveliu.
O alt? inten?ie este repornirea liniei de vaccinuri a Institutului Cantacuzino. Ministrul a declarat, ieri, dup? audieri c? va transmite o cerere c?tre Ministerul de Finan?e pentru alocarea sumei necesare pentru repornirea liniei de vaccinuri. 
4. FACILIT??I PENTRU MEDICII BUNI
Executivul are în vedere revizuirea salariz?rii, prin excluderea medicilor, asistentelor ?i a moa?elor din categoria personalului bugetar, ceea ce va permite plata în func?ie de performan??. „Este o necesitate din dou? motive: 1. trebuie stimula?i medicii buni ?i 2. blocarea angaj?rilor e un nonsens, având în vedere c? nu statul d? bani pentru salarii, spitalele luându-?i banii pentru serviciile prestate de la Casa de asigur?ri. Emit factur?, nu se face alocare bugetar?”, spune expertul.
Se urm?re?te, de asemenea, ?i umplerea golurilor în specialit??ile deficitare, precum anestezia ?i terapia intensiv? ?i reformarea Reziden?iatului. „Examenul putea fi reformat înc? de anul acesta. În condi?iile în care ?ie î?i pleac? medicii anestezi?ti pe capete, tu sco?i doar 18 locuri la reziden?iat, pe aceast? specializare, în condi?iile în care putea scoate sute de locuri la concurs? În câ?iva ani moare anestezia ?i o dat? cu ea tot ce ?ine de chirurgie”, conchide Paveliu.
Re?ea de spitale regionale
Un obiectiv fundamental este atragerea de fonduri europene pentru demararea construc?iei a opt spitale regionale de urgen??, o idee care dateaz? din mandatul anterior al lui Eugen Nicol?escu, dar ?i a spitalelor jude?ene de urgen?? de inters strategic. De asemnea, se inten?ioneaz? înfiin?area unor centre de ar?i în cel pu?in trei regiuni, pe lâng? cele din Bucure?ti ?i dezvoltarea unor centre de chirurgie cardiovascular? pediatric?.
O alt? m?sur? este recondi?ionarea ambulatoriilor de specialitate prin Programul Opera?ional Regional ?i prin programe cu Banca Mondial?. ?i infrastructura SMURD va fi extins? la nivel rural.
1,5% din PIB cheltuie statul doar pe decontarea medicamentelor. R?mân astfel prea pu?ini bani (2,5% din PIB) pentru restul serviciilor (spitalizare, salarii)

Informaţiile publicate de evz.ro pot fi preluate de alte publicaţii online doar în limita a 500 de caractere şi cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.