Evenimentul Zilei > Actualitate > Obligațiile statului, responsabilitățile medicilor și ale părinților. Totul despre Legea Vaccinării
Obligațiile statului, responsabilitățile medicilor și ale părinților. Totul despre Legea Vaccinării

Obligațiile statului, responsabilitățile medicilor și ale părinților. Totul despre Legea Vaccinării

Evenimentul zilei vă prezintă astăzi câteva dintre cele mai importante articole ale Legii Vaccinării, care va intra în vigoare începând cu 1 ianuarie 2018

Etichetată, corect, drept problemă de siguranță națională, vaccinarea a generat, în ultima perioadă, sute de mii de comentarii, împărțind România în trei tabere: susținătorii acțiunii de vaccinare, militanții împotriva vaccinării și indecișii, nehotărâții, care ar reprezenta un procent de 10-15% din populație. Pentru ultimele două categorii, mai ales, publicăm astăzi câteva dintre cele mai importante articole ale Legii Vaccinării, fără a interveni asupra textului de lege, fără a-i aduce modificări și fără a-i interpreta paragrafele. Singurele fraze menționate de Evenimentul zilei sunt, de fapt, nedumeririle milioanelor de români transformate în întrebări.

CE SE ÎNTÂMPLĂ ÎN CAZUL UNOR REACȚII ADVERSE POSTVACCINARE? Articolele 7 și 8 răspund acestei nelămuriri, atât de aprins dezbătute de români.

Art. 7

„Statul român asigură vaccinuri eficace și sigure, autorizate în mod corespunzător, conform legii.

Art. 8

(1) Statul român, prin Ministerul Sănătății, asigură condițiile pentru diagnosticul și tratamentul optim al oricăror reacții adverse ale vaccinării precum și compensarea oricăror efecte de durată, dacă sunt dovedite relațiile de cauzalitate.

(2) Tipurile de reacții adverse postvaccinare și măsurile compensatorii se stabilesc prin Hotărâre a Guvernului României.

(3) Confirmarea reacțiilor adverse și a relației de cauzalitate se face de către Grupul Tehnic de Coordonare a Activităților de Vaccinare.

(4) În situația în care reacțiile adverse sunt datorate unor deficiențe imputabile producătorului vaccinului statul român va urmări recuperarea contravalorii plătită ca măsură compensatorie.

CE INCLUDE, CONCRET, ACȚIUNEA DE VACCINARE?

Art.12

Serviciul medical de vaccinare include:

a) evaluarea contextului epidemiologic, după caz;

b) anamneza în vederea stabilirii situațiilor medicale care contraindică temporar sau definitiv vaccinarea;

c) examenul obiectiv pe aparate și sisteme;

d) inocularea;

e) consilierea părinților copiilor sau a aparținătorilor legali referitor la reacțiile postvaccinale și atitudinea terapeutică în cazul apariției lor;

f) urmărirea apariției RAPI;

g) înregistrarea inoculării și a eventualelor RAPI, în RENV.

CE VACCINURI SUNT OBLIGATORII? Regimul juridic al vaccinării

Art.13

Sunt obligatorii următoarele categorii de vaccinări:

a) vaccinările stabilite prin Calendarul Național de Vaccinare pentru copii;

b) vaccinările impuse de situații epidemiologice, care implică vaccinarea ca măsură de intervenție, în vederea limitării bolilor care pot fi prevenite prin vaccinare;

c) vaccinările pentru personalul medico-sanitar din unitățile sanitare publice și private;

d) vaccinările pentru alt personal din unitățile publice și private care, prin natura atribuțiilor, sunt expuse suplimentar la boli infecțioase sau pot reprezenta surse de infecție care ar putea pune în pericol sănătatea publică. Aceste categorii vor fi stabilite prin Hotărâre a Guvernului;

CE VACCINĂRI SUNT RECOMANDATE?

Art.14

Sunt recomandate următoarele categorii de vaccinări:

a) vaccinările opționale din afara Calendarului Național de Vaccinare pentru copii;

b) vaccinările stabilite prin Calendarul Național de Vaccinare al adultului;

c) vaccinarea persoanelor care prezintă afecțiuni cronice și la care apariția bolilor infecțioase, care pot fi prevenite prin vaccinare, ar putea duce la decompensarea acestora şi le-ar pune în pericol viața;

d) vaccinarea persoanelor din categoriile de vârstă care prezintă un risc crescut de apariție a anumitor boli infecțioase;

e) vaccinarea femeilor gravide.

Art.15 La recomandarea medicului sau la solicitarea persoanei, ori a reprezentantului legal sau judecătoresc, sau a autorității responsabile, în cazul copiilor pot fi administrate și alte tipuri de vaccinări, cu acordul medicului care efectuează vaccinarea.

CINE SE VA OCUPA DE ADMINISTRAREA VACCINURILOR?

Art.17

Administrarea vaccinurilor va fi realizată de către:

1. unitățile medicale furnizoare de servicii medicale de vaccinare prevăzute în Ordinul Ministrului Sănătății pentru aprobarea Calendarului Național de Vaccinare, care au contracte încheiate pentru a desfășura activitatea de vaccinare. Condițiile care trebuie îndeplinite pentru contractarea furnizării de servicii de vaccinare potrivit Calendarului Național de Vaccinare vor fi stabilite prin Ordin al Ministrului Sănătății.

2. personalul medical din direcțiile de sănătate publică, din unitățile sanitare publice sau din cadrul autorităților publice locale, desemnat de către direcția de sănătate publică județeană respectiv de către Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București pentru intervenții de vaccinare în comunitățile vulnerabile sau greu accesibile, unde vaccinarea se face prin centre de vaccinare fixe sau mobile;

Art.22

(1) Părintele sau persoana responsabilă, în cazul copilului minor, este scutit de obligația prezentării acestuia la vaccinare, dacă acesta are o contraindicație definitivă la un anumit vaccin sau la toate vaccinurile, în situația în care prezintă medicului care are în evidența sa minorul o certificare a situației invocate.

(2) Certificarea contraindicației de vaccinare a minorului se realizează de către Comisia Județeană de Vaccinare din județul de domiciliu al copilului la solicitarea părintelui ori, după caz, a altei persoane responsabile și în baza dovezilor medicale prezentate.

CE DATORII AU PĂRINȚII CÂND ÎȘI ÎNSCRIU COPILUL LA ȘCOALĂ?

Art.23 La data înscrierii copiilor sau a adulților într-o unitate de învățământ sau într-o altă colectivitate, așa cum este definită de prezenta lege, aceasta are obligația de a solicita prezentarea unei adeverințe, emisă de către medicul de familie care are în evidența sa persoana respectivă, care să ateste sau să infirme efectuarea vaccinărilor obligatorii.

Art.24

(1) În cazul în care vaccinările obligatorii nu au fost efectuate până la data prevăzută de art.23 persoana responsabilă are obligația prezentării, până la intrarea în colectivitate, a unuia dintre următoarele documente eliberate de către Comisia Județeană de Vaccinare sau a Municipiului Bucuresti: a) calendarul de recuperare pentru antigenele vaccinale obligatorii. b) adeverința contraindicațiilor medicale definitive pentru anumite vaccinări.

(2) În cazul prezentării unui calendar de recuperare a antigenelor vaccinale obligatorii, schema de vaccinare propusă trebuie să fie completată în termen de un an de la data admiterii în colectivitate.

(3) în cazul neprezentării unuia dintre documentele prevăzute la alin.(1) lit. a) sau lit.b), unitatea de învățământ are obligația de a sesiza Comisia Județeană de Vaccinare sau a Municipiului București în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în colectivitate.

Art.25

(1) În cazul copiilor pentru care, în condițiile legii, se ia o măsură de protecție specială și nu frecventează o unitate de învățământ, documentul care atestă vaccinările obligatorii sau calendarul de recuperare sunt obținute de managerul de caz al copilului.

(2) Obținerea documentului prevăzut la alin.(1) se va face în maxim 3 luni de la admiterea în instituția sau unitatea de asistență socială în care se asigură servicii sociale cu cazare pe perioadă determinată sau nedeterminată, sau în centrul de zi.

Art.26

Antigenele vaccinale obligatorii la intrarea în colectivitate a copiilor sunt cele împotriva difteriei, tetanosului, tusei convulsive, poliomielitei, rujeolei, rubeolei, oreionului, hepatitei B.

Ce trebuie să facă medicii de familie?

Art.55

Medicii de familie au următoarele obligații:

a) cu excepția situațiilor prevăzute de lege ori dacă interesul copilului prevalează, să asigure confidențialitatea datelor privind antecedentele vaccinale ale copilului, atât ale vaccinurilor efectuate în cabinet, cât și a celor efectuate la alți furnizori de servicii medicale de vaccinare;

b) să pună la dispoziția pacientului sau, după caz, a persoanei responsabile cu creșterea și educarea copilului minor, la cerere, antecedentele vaccinale ale copilului, sub forma unei adeverințe sau a unui alt document formalizat ;

c) să informeze părinții sau alt reprezentant legal, după caz, asupra drepturilor și obligațiilor prevăzute la art. 67 – 68 la înscrierea copilului pe lista proprie;

d) la stabilirea calendarului de vaccinări, la cererea părinților sau a a altui reprezentant legal, după caz, înregistrează persoana desemnată să însoțească copilul la vaccinare în cazul indisponibilității părintelui sau a altui reprezentant legal, după caz;

e) să comunice Serviciului Public de Asistență Socială cazurile în care părinții sau persoana responsabilă, după caz, nu desemnează persoana care va însoți copilul la vaccinare;

f) să informeze gravida în ultimul trimestru de sarcină privind vaccinările care urmează să fie administrate nounăscutului în maternitate;

Art.56

La luarea în evidență a nounăscutului, medicul de familie are obligația să informeze părinții sau, după caz, persoana responsabilă despre utilitatea administrării vaccinurilor din Calendarul Național de Vaccinare, dar și despre posibilitatea de a suplimenta schema națională cu vaccinurile recomandate.

Art.57

(1) Eliberarea documentului necesar înscrierii copilului sau a adultului într-o colectivitate, potrivit art. 23, se face de către medicul de familie în baza analizării antecedentelor vaccinale ale copilului pentru care se solicită înscrierea în colectivitate aflate în posesia sa ori în posesia altor furnizori de servicii medicale.

(2) Obligația de a colecta și a pune la dispoziția medicului de familie a dovezii efectuării unor vaccinuri de către alți furnizori de servicii medicale revine părintelui sau, după caz, persoanei responsabile de creșterea și educarea copilului.

(3) În raport de datele și informațiile deținute sau puse la dispoziție potrivit alin.(2) medicul de familie va consemna în documentul eliberat pentru înscrierea în colectivitate “antecedente vaccinale complete corespunzătoare vârstei” sau “antecedente vaccinale incomplete corespunzător vârstei”sau sintagma „nevaccinat”.

CE OBLIGAȚII AU PĂRINȚII CARE PLEACĂ DIN ȚARĂ?

Art.69

(1) Părinții care sunt plecați din țară și care lasă copii eligibili la vaccinare în grija unor membri ai familiei ori a altor persoane, în condițiile prevăzute de lege, sunt obligați să desemneze o persoană responsabilă cu însoțirea copilului la vaccinare

(2) În acest sens, părinții sunt obligați să notifice în scris medicului de familie numele persoanei prevăzute la alin.(1), în termen de 15 zile de la data primirii informării din partea medicului de familie, potrivit art. 55 lit. c) și d).

(3) În cazul copiilor aflați în sistemul de protecție a statului, reprezentantul legal poate desemna o altă persoană cu atribuții în domeniul de asistență socială în vederea însoțirii copilului la vaccinare caz în care dispozițiile alin. (2) rămân aplicabile.

Informaţiile publicate de evz.ro pot fi preluate de alte publicaţii online doar în limita a 500 de caractere şi cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.