Obligația montării de repartitoare pentru căldură, amânată pentru a treia oară. Proprietarii de apartamente nu vor scăpa de cheltuială

Apartamente. Sursa foto: Vlad Ispas | Dreamstime.com

O nouă lege aduce noi probleme pentru milioane de români. De această dată e vorba despre o prevedere care îi vizează pe proprietarii de apartamente, care vor fi puși la noi cheltuieli.

Românii au scăpat de obligativitatea montării repartitoarelor de căldură până la finalul anului 2023, printr-un act normativ adoptat la Camera Deputaților. Inițial, Legea nr. 196/2021 stabilea obligativitatea montării contoarelor/repartitoarelor de căldură la nivelul fiecărui apartament, până la sfârşitul lunii decembrie 2021.

Așadar, obligativitatea montării de repartitoare sau contoare de căldură în apartamente pentru individualizarea consumurilor de energie a fost amânată pentru încă un an. Conform unui act normativ adoptat de Camera Deputaților, noul termen limită a fost stabilit pentru 31 decembrie 2023.

Conform noului proiect de lege, românii racordați la sisteme centralizate de încălzire nu vor mai fi obligați să-și monteze repartitoare până la finalul anului 2022. Un amendament în acest sens a fost depus de USR și a trecut la votul Parlamentului.

Termenul a fost decalat din 2021

În luna octombrie a fost adoptat un alt act normativ, OUG 130/2022, care extindea obligația montării contoarelor de căldură la nivelul fiecărui apartament inclusiv în imobilele de tip condominiu dotate cu o sursă centrală de încălzire sau de răcire.

„În imobilele de tip condominiu și în clădirile mixte racordate la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică sau dotate cu o sursă centrală de încălzire sau de răcire este obligatorie montarea contoarelor individuale până la 31 decembrie 2022 pentru individualizarea consumurilor de energie pentru încălzire/ răcire și apă caldă la nivelul fiecărui apartament sau spațiu cu altă destinație decât cea de locuit”, se arată în OUG 130/2022.

Potrivit aceluiași act normativ, până în 2027, toate contoarele și repartitoarele de costuri pentru energia termică din blocuri vor trebui să permită citirea de la distanță a valorilor înregistrate.

Noile contoare trebuie să poată fi citite de la distanță

Potrivit expunerii de motive, proiectul de regulament stabilește următoarele:

▪ noua modalitate de eșalonare a economiilor anuale în perioada 2021- 2030, în conformitate cu criteriile indicate la art. 8 alin. 1^1, 1^2,1^4, 1^5 și 1^6 și sunt indicate în Planul național integrat privind energia și schimbările climatice (PNIECC), document elaborat în conformitate cu prevederile art. 3 din Regulamentul (UE) 2018/1999 privind guvernanța uniunii energetice și acțiunea pentru climă;

▪ contorizarea vizează consumatorii finali de gaze naturale, precum și consumatorii finali de încălzire urbană, termoficare urbană și apă caldă menajeră;

▪ contoarele de energie termică și repartitoarele de costuri instalate după intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență vor fi modernizate sau înlocuite cu dispozitive care pot fi citite de la distanță până la 1 ianuarie 2027, cu excepția cazului în care autoritățile competente demonstrează că acest lucru nu este eficient din punct de vedere al costurilor, așa cum se arată în proiectul de reglementare.