Evenimentul Zilei > Economie > Cu ce propuneri vine Ministerul Finanțelor în plină pandemie
Cu ce propuneri vine Ministerul Finanțelor în plină pandemie

Cu ce propuneri vine Ministerul Finanțelor în plină pandemie

Ministerul Finanțelor Publice, împreună cu Agenția Națională de Administrare Fiscală, a întreprins o serie de măsuri în vederea sprijinirii mediului de afaceri, dar și pentru susținerea conformării voluntare.

14. Deducerea sumelor reprezentând sponsorizări către instituții publice și alte organe ale autorității publice din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, în limita prevăzută de actul normativ, se efectuează în baza contractului de sponsorizare, fără a exista obligația înscrierii entităților beneficiare respective în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.
15. Nu se face plata efectivă la organele vamale de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform Codului fiscal, care importă, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență și în următoarele 30 de zile calendaristice de la data încetării stării de urgență, medicamente, echipamente de protecție, alte dispozitive sau echipamente medicale și materiale sanitare care pot fi
utilizate în prevenirea, limitarea, tratarea și combaterea COVID-19, prevăzute în anexa care face parte integrantă din ordonanța de urgență.
16. Modificarea modului de calcul a plăților anticipate pentru contribuabilii plătitori de impozit pe profit care aplică sistemul anual de plată a impozitului pe profit cu plăți anticipate, în sensul stabilirii nivelului acestora la valoarea stabilită pe baza calculului trimestrial curent ,față de 1/4 din impozitul anului precedent (actualizat cu indicele prețurilor de consum estimat cu ocazia elaborării bugetului inițial al anului pentru care se efectuează plăți anticipate), pentru a corela sarcina fiscală cu încasările reduse determinate de închiderea activităților total sau parțial prin afectarea mediului economic de măsurile de combatere a epidemiei Covid -19.

De asemenea, Ministerul Finanțelor Publice și ANAF au adoptat și alte măsuri
în vederea sprijinirii mediului de afaceri, cum ar fi:
1. Implementarea obligațiilor de plată în platforma ghiseul.ro pentru facilitatea îndeplinirii obligațiilor de plată ale contribuabililor;
2. Introducerea de noi documente pe baza cărora contribuabilii persoane fizice să se poată identifica electronic în SPV (alte acte administrative începând cu 1.04.2020);
3. Asigurarea cadrului legal împreună cu MFP în vederea depunerii electronice și a altor formulare specifice evitării dublei impuneri și acorduri fiscale internaționale (OMFP 1830/2020);
4. Soluționarea la distanță a solicitărilor contribuabililor de către 900 de inspectori, care auacces la bazele de date necesare desfășurării unor activități specifice (ex. certificate de atestare fiscală, rambursari TVA, alte categorii de solicitări);
5. Aprobarea, pe perioada stării de urgență, a susținerii contestației în fața organelor de soluționare a contestațiilor și prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare la distanță/telefon, direcția de specialitate menținând legătura permanent cu contribuabilii pentru găsirea celor mai bune soluții;
Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
www.anaf.ro

PAGINA ANTERIOARA CONTINUAREA ARTICOLULUI IN PAGINA URMATOARE