Creşterile salariale se vor face în două etape: de la 1 aprilie şi de la 1 octombrie. Ele vizează personalul ANL, personalul militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, funcţionarii publici, controlorii financiari din cadrul Curţii de Conturi, personalul din învăţământ, cel din sistemul sanitar-veterinar şi personalul contractual din unităţile sanitare publice.