Proprietarul unui apartament va fi obligat să permită accesul în locuinţă pentru inspecţie, reparaţie sau înlocuirea unui element din proprietatea comună. Asociaţia îl va înştiinţa cu un preaviz motivat de cinci zile, iar în cazuri de urgenţă, termenul este de 24 de ore. Cei care refuză accesul admnistratorului sau unei persoane calificate în lucrări de construcţii riscă o amendă cuprinsă între 500 şi 3.000 de lei.  În plus, aceștia vor răspunde civil şi penal, după caz, pentru toate prejudiciile aduse vecinilor.

Cea mai importantă modificare îi vizează însă pe restanțieri. Restanţele la întreţinere mai vechi de trei luni şi care depăşesc valoarea salariului minim pe economie brut vor fi încrise în Cartea Funciară a apartamentului, iar Asociaţia de propietari va putea pune ipotecă pe imobil.

Propietarul va avea dreptul să vândă locuinţa doar după achitarea integrală a datoriilor. Preşedintele asociaţei are obligaţia ca în termen de cel mult zece zile de la data la care au fost plătite restanţele să radieze ipoteca, în caz contrar, va răspunde pentru toate prejudiciile aduse propietarului, transmite rador.